li jmiss
preċedenti
punti

News

Aħbar tajba għat-turisti: kwalità eċċellenti tal-ilma fil-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm tal-Ewropa

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 29 May 2018 Mibdul l-aħħar 13 Jan 2020
5 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Minkejja tnaqqis żgħir fir-riżultati, 85% tas-siti għall-għawm madwar l-Ewropa mmonitorjati fl-2017 laħqu l-ogħla u l-aktar standards stretti ta’ kwalità “eċċellenti” għall-ilmijiet fil-biċċa l-kbira tagħhom ħielsa minn sustanzi li jniġġsu, skont l-aħħar rapport annwali Ewropew dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm ippubblikat illum. Ir-riżultati jagħtu indikazzjoni tajba ta’ fejn it-turisti jistgħu jsibu l-aħjar ilma għall-għawm ta’ kwalità dan is-sajf.

It-tnaqqis tat-tniġġis tal-ilma hu ta’ benefiċċju għall-benessri taċ-ċittadini Ewropej iżda wkoll tal-annimali u l-pjanti. Iżda ma nistgħux inkunu kompjaċenti. Iż-żamma ta’ ilma għall-għawm nadif tirrikjedi l-attenzjoni sostnuta tagħna minn dawk li jfasslu l-politika. Dan hu għaliex il-monitoraġġ u l-valutazzjoni regolari ta’ siti għall-għawm jibqgħu kompitu kruċjali.

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA

Kważi l-21 801 sit għall-għawm immonitorjati kollha s-sena li għaddiet madwar l-Ewropa, li minnhom 21 509 kienu fi 28 Stat Membru tal-UE (95.9%), kienu jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta’ kwalità stabbiliti taħt ir-regoli tal-UE skont ir-rapport mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Kummissjoni Ewropea. L-Albanija u l-Iżvizzera wkoll immonitorjaw u rrappurtaw dwar il-kwalità tal-292 sit għall-għawm tagħhom.

Ir-riżultati speċifiċi mill-monitoraġġ urew tnaqqis żgħir fis-siti tal-UE li jissodisfaw l-ogħla livell ta’ kwalità “eċċellenti” u r-rekwiżiti minimi ta’ kwalità stabbiliti mid-Direttiva tal-UE dwar l-Ilma għall-Għawm. L-istandards ta’ kwalità “eċċellenti” madwar l-Ewropa waqgħu marġinalment minn 85.5% fl-2016 għal 85% s-sena l-oħra. Bl-istess mod dawk li laħqu l-livell minimu “suffiċjenti” waqgħu minn 96.3% għal 96.0%. Ir-raġuni għal dan it-tnaqqis żgħir kien prinċipalment kemm minħabba l-effett ta’ xita fis-sajf fuq ir-riżultati tat-testijiet kif ukoll bidliet fil-metodoloġija tal-ittestjar fir-Rumanija u fl-Iżvezja.

In-numru ta’ siti kklassifikati b’livell “inferjuri” baqa’ fil-biċċa l-kbira l-istess mill-2016 ’l hawn fl-UE kollha, fl-Albanija u fl-Iżvizzera, u waqa’ minn 1.5% fl-2016 għal 1.4% fl-2017.

Karmenu Vella, il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, qal:  “Il-kwalità tal-ilma għall-għawm hija sors ta’ kburija għall-Ewropej. Din il-kwalità hija dovuta għal kooperazzjoni tajba u viġilanza kontinwa. Aħna lkoll għandna rwol: l-industrija, l-awtoritajiet lokali u s-servizzi flimkien maċ-ċittadini. Ninsabu kuntenti li nirrapportaw li l-ispirtu ta’ kooperazzjoni Ewropea dwar l-ilma għall-għawm huwa ħaj u jkompli jagħti r-riżultati għaċ-ċittadini tagħna. Meta żżid il-miżuri proposti dan l-aħħar biex inżommu l-plastik barra mill-ibħra tagħna, tista’ tgħid li kienet tassew sena tajba għall-ibħra, il-bajjiet u l-lagi Ewropej.”

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA, qal: “It-tnaqqis tat-tniġġis tal-ilma hu ta’ benefiċċju għall-benessri taċ-ċittadini Ewropej iżda wkoll tal-annimali u l-pjanti. Iżda ma nistgħux inkunu kompjaċenti. Iż-żamma ta’ ilma għall-għawm nadif tirrikjedi l-attenzjoni sostnuta tagħna minn dawk li jfasslu l-politika. Dan hu għaliex il-monitoraġġ u l-valutazzjoni regolari ta’ siti għall-għawm jibqgħu kompitu kruċjali.”

Il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-Ewropa tjiebet ħafna tul dawn l-aħħar 40 snin, meta ġiet introdotta d-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm tal-UE. Monitoraġġ u ġestjoni effettivi introdotti bid-direttiva wasslu għal tnaqqis drastiku ta’ dranaġġ muniċipali u industrijali mhux ittrattat jew ittrattat biss parzjalment li jispiċċa fl-ilma.  B’riżultat ta’ dan, għadd dejjem jikber ta’ siti għall-għawm mhux biss qed jissodisfaw l-istandards minimi ta’ kwalità, iżda tejbu wkoll il-kwalità tagħhom skont l-ogħla standards. Flimkien mar-rapport ta’ din is-sena, l-EEA ippublikat ukoll mappa interattiva aġġornata li turi l-prestazzjoni ta’ kull sit għall-għawm. Rapporti aġġornata tal-pajjiżi huma disponibbli wkoll hawnhekk kif ukoll aktar informazzjoni dwar id-direttiva.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Sejbiet ewlenin oħra:

  • F’ħames pajjiżi kien hemm 95% jew iżjed mill-postijiet għall-għawm li ġew ivvalutati li kellhom ilma ta’ kwalità “eċċellenti”: il-Lussemburgu (it-12-il sit għall-għawm kollha rrappurtati), Malta (98.9% tas-siti kollha), Ċipru (97.3% tas-siti kollha), il-Greċja (95.9% tas-siti kollha), u l-Awstrija (95.1 % tas-siti kollha).
  • Is-siti għall-għawm kollha fl-Awstrija, il-Belġju, il-Kroazja, Ċipru, il-Greċja, il-Latvja, il-Lussemburgu, Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja u l-Iżvizzera laħqu tal-anqas livell ta’ kwalità suffiċjenti fl-2017 (skont l-istandards minimi ta’ kwalità stabbiliti mid-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm).
  • It-tliet pajjiżi bl-ogħla għadd ta’ siti għall-għawm bi kwalità tal-ilma “inferjuri” kienu l-Italja (79 sit għall-għawm, jew 1.4%), Franza (80 sit għall-għawm, jew 2.4%) u Spanja (38 sit għall-għawm, jew 1.7%). Fl-Istati Membri tal-UE, l-ogħla proporzjon ta’ ilmijiet għall-għawm klassifikati bħala “inferjuri” ġie rreġistrat fl-Estonja (erba’ ilmijiet għall-għawm jew 7.4%), l-Irlanda (seba’ ilmijiet għall-għawm jew 4.9%) u r-Renju Unit (21 ilma għall-għawm jew 3.3%). 

 

Il-kuntest

Il-kontaminazzjoni tal-ilma minn batterja fekali għadha riskju għas-saħħa tal-bniedem, speċjalment meta tinsab fis-siti għall-għawm. L-għawm f’bajjiet jew f’lagi mniġġsa jista’ jikkawża l-mard. L-akbar sorsi tat-tniġġis huma d-dranaġġ u l-ilma li jiskula mill-irziezet u mill-art tal-biedja. Dan it-tniġġis jiżdied bix-xita qawwija u bl-għargħar minħabba t-tifwir tad-dranaġġ u l-ilma tad-dranaġġ imniġġes li jgħaddi għal ġox-xmajjar u l-ibħra. L-Istati Membri tal-UE kollha u l-Albanija u l-Iżvizzera jissorveljaw is-siti għall-għawm tagħhom skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm. Il-valutazzjoni tal-kwalità tal-ilma għall-għawm skont id-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm tuża l-valuri ta’ żewġ parametri mikrobijoloġiċi: l-enterokokki intestinali u l-Escherischia coli. Il-leġiżlazzjoni tispeċifika kif għandha tiġi kklassifikata l-kwalità tal-ilma bħala “eċċellenti”, “tajba”, “suffiċjenti” jew “inferjuri” skont il-livelli tal-batterji fekali li jinsabu fih. Fejn l-ilma jiġi kklassifikat ta’ kwalità “inferjuri” l-Istati Membri għandhom iwettqu ċerti miżuri bħall-projbizzjoni tal-għawm jew itellgħu l-avviżi bil-parir li n-nies m’għandhomx jgħumu f’dak il-post, jipprovdu l-informazzjoni lill-pubbliku, u għandhom ukoll iwettqu l-azzjonijiet korrettivi adatti.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage