seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Hyviä uutisia lomailijoille: uimaveden laatu on erinomainen useimmilla Euroopan uimarannoista

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 29.05.2018 Viimeksi muokattu 13.01.2020
3 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Eri puolilla Eurooppaa vuonna 2017 seuratuista uimarannoista yli 85 prosenttia täytti tiukimmat ”erinomaisen” laatuluokan vaatimukset. Uimavedessä ei siis juurikaan ollut ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia epäpuhtauksia. Tuloksissa oli havaittavissa vain hienoista laskua edellisvuodesta, todetaan tänään julkaistussa vuotuisessa raportissa uimaveden laadusta. Tulokset antavat lomailijoille osviittaa uimaveden laadusta eri rantakohteissa tänä kesänä.

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx puolestaan korostaa, että vesien saastumisen vähentäminen parantaa paitsi ihmisten myös eläinten ja kasvien hyvinvointia. ”Emme kuitenkaan voi jäädä laakereillemme lepäämään. Uimavesien pitäminen puhtaana vaatii jatkuvaa valppautta päätöksentekijöiltä. Uimapaikkojen laadun säännöllinen seuranta ja arviointi on näin ollen jatkossakin ensiarvoisen tärkeää,” Bruyninckx muistuttaa.

Euroopassa seurannassa oli viime vuonna 21 801 uimapaikkaa, joista 21 509 (95,9 %) sijaitsi EU-maissa. Lähes kaikki niistä täyttivät EU:n vähimmäislaatuvaatimukset, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ja Euroopan komission julkaisemassa raportissa. Uimavesiä seurattiin myös Albaniassa ja Sveitsissä, jotka toimittivat tulokset 292 kohteesta.

EU:n uimavesien laadun arvioinnissa todettiin, että EU:n uimavesidirektiivin mukaisen ”erinomainen”-arvosanan saaneita uimapaikkoja oli vuonna 2017 hieman vähemmän kuin edellisvuonna, samoin kuin pelkät vähimmäisvaatimukset täyttäviä uimapaikkoja. Kaikissa arvioinnin piiriin kuuluvissa maissa ”erinomainen”-arvosanan sai viime vuonna 85 prosenttia uimapaikoista, kun tämä osuus vuonna 2016 oli 85,5 prosenttia. ”Riittävä”-arvosanan saaneiden eli pelkät vähimmäislaatuvaatimukset täyttävien uimapaikkojen osuus pieneni samaten hieman edellisvuodesta, 96,3 prosentista 96,0 prosenttiin. Syynä tähän hienoiseen tulosten heikkenemiseen olivat kesän sadeolot sekä Ruotsin ja Romanian testausmenetelmien muutokset.

”Huonoksi” luokiteltujen kohteiden määrä pysyi suunnilleen ennallaan eri puolilla EU:ta, Albaniassa ja Sveitsissä. Vuonna 2016 niiden osuus oli 1,5 prosenttia ja vuonna 2017 hieman pienempi, 1,4 prosenttia.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan mukaan  uimaveden laatu on eurooppalaisille ylpeyden aihe. ”Hyvä laatu on tehokkaan yhteistyön ja jatkuvan seurannan ansiota. Sen eteen tekevät työtä niin teollisuus, paikalliset viranomaiset ja julkisten palvelujen tarjoajat kuin kansalaisetkin. Eurooppalainen yhteistyö tuottaa tuloksia siis myös uimavesien laadun vaalimisessa ja hyödyttää kaikkia kansalaisia. EU ehdotti lisäksi hiljattain merkittäviä toimia vesistöihin päätyvän muovijätteen vähentämiseksi, joten tämä on ollut hyvä vuosi Euroopan merille, rannoille ja järville, ” Vella toteaa tyytyväisenä.

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx puolestaan korostaa, että vesien saastumisen vähentäminen parantaa paitsi ihmisten myös eläinten ja kasvien hyvinvointia. ”Emme kuitenkaan voi jäädä laakereillemme lepäämään. Uimavesien pitäminen puhtaana vaatii jatkuvaa valppautta päätöksentekijöiltä. Uimapaikkojen laadun säännöllinen seuranta ja arviointi on näin ollen jatkossakin ensiarvoisen tärkeää,” Bruyninckx muistuttaa.

Euroopan uimavesien laatu on parantunut huomattavasti viimeisten 40 vuoden aikana sen jälkeen, kun EU:n ensimmäinen uimavesidirektiivi tuli voimaan. Direktiivillä käyttöön otetut tehokkaat seuranta- ja hallinnointijärjestelmät vähensivät ratkaisevasti käsittelemättömän tai osittain käsitellyn yhdyskuntien ja teollisuuden jäteveden joutumista vesistöihin.  Tämän ansiosta yhä useamman uimapaikan veden laatu täyttää vähimmäisvaatimukset tai on vieläpä parantunut kaikkein korkeimpien vaatimusten mukaiseksi. Tuoreen raportin lisäksi Euroopan ympäristökeskus on julkaissut uuden interaktiivisen kartan, josta käy ilmi kunkin uimarannan tilanne. Sen sivustolta löytyvät myös ajantasaiset maakohtaiset raportit ja lisätietoa uimavesidirektiivistä.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Uimavesiraportin keskeisiä havaintoja:

  • Viidessä maassa ainakin 95 prosenttia uimavesistä oli ”erinomaisia”. Nämä maat olivat Luxemburg (kaikki 12 seurantaan kuuluvaa uimarantaa), Malta (98,9 % kaikista uimarannoista), Kypros (97,3 % kaikista uimarannoista), Kreikka (95,9 % kaikista uimarannoista) ja Itävalta (95,1 % kaikista uimarannoista).
  • Uimaveden laatu oli vuonna 2017 vähintään ”riittävä” eli uimavesidirektiivin vähimmäisvaatimusten mukainen kaikilla raporttiin sisältyvillä uimarannoilla Itävallassa, Belgiassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksessa, Latviassa, Luxemburgissa, Maltassa, Romaniassa, Sloveniassa ja Sveitsissä.
  • Eniten uimarantoja, joiden vedenlaatu sai arvosanan ”huono”, oli Italiassa (79 uimarantaa, 1,4 % kokonaismäärästä), Ranskassa (80 uimarantaa, 2,4 %) ja Espanjassa (38 uimarantaa, 1,7 %). Eniten huonoksi luokiteltuja uimarantoja suhteessa tutkittujen kohteiden lukumäärään oli EU-maista Virossa (4 uimarantaa, 7,4 %), Irlannissa (7 uimarantaa, 4,9 %) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (21 uimarantaa, 3,3 %). 

 

Tausta

Ulosteperäinen veden saastuminen vaarantaa edelleen ihmisten terveyden etenkin uimarannoilla. Saastuneissa vesissä uivat voivat sairastua. Suurimmat epäpuhtauksien lähteet ovat maatiloilta ja maatalousmailta valuvat jäte- ja hulevedet. Tällainen saastuminen lisääntyy rankkasateiden ja tulvien aikana viemärien tulvimisen takia, jolloin saastunutta hulevettä valuu jokiin ja meriin. Kaikki EU-maat sekä Albania ja Sveitsi seuraavat uimavesiensä laatua EU:n uimavesidirektiivin mukaisesti. Laadun arvioinnissa tarkastellaan kahden mikrobiologisen muuttujan eli suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin arvoja. Uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän perusteella direktiivin laatuluokkiin ”huono”, ”riittävä”, ”hyvä” tai ”erinomainen”. Jos uimavesi luokitellaan ”huonoksi”, EU-maiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin: niiden on esimerkiksi kiellettävä uiminen tai annettava ohje, jonka mukaan uiminen ei ole suositeltavaa, tiedotettava asiasta yleisölle ja ryhdyttävä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage