volgende
vorige
items

Nieuws

Goed nieuws voor vakantiegangers: uitstekende waterkwaliteit in verreweg de meeste Europese badzones

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 29-05-2018 Laatst gewijzigd 13-01-2020
4 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Ondanks een lichte daling voldeed 85 % van de in 2017 in gecontroleerde badzones in Europa aan de hoogste en strengste "uitstekende" kwaliteitsnormen van de Europese Unie voor water dat meestal vrij is van verontreinigende stoffen, zo blijkt uit het recentste jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het Europese zwemwater, dat vandaag is gepubliceerd. De resultaten geven een goede indicatie van waar vakantiegangers deze zomer de beste zwemwaterkwaliteit kunnen vinden.

Vermindering van waterverontreiniging komt niet alleen het welzijn van de Europese burgers ten goede, maar ook dat van dieren en planten. We mogen echter niet zelfgenoegzaam zijn. Om ons zwemwater schoon te houden is voortdurende aandacht van beleidsmakers nodig. Daarom blijft de regelmatige controle en beoordeling van badzones een cruciale taak.

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA

Bijna alle 21 801 badzones die vorig jaar in heel Europa werden gecontroleerd, waarvan 21 509 in de 28 EU-lidstaten (95,9 %), voldeden aan de minimumkwaliteitseisen van de EU-regelgeving, zo blijkt uit het verslag van het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Commissie. Ook Albanië en Zwitserland hebben de kwaliteit van hun 292 badzones gecontroleerd en daarover verslag uitgebracht.

Uit de specifieke resultaten van de controle blijkt een kleine daling van het aantal zones in de EU die aan de hoogste "uitstekende" eisen en de minimumkwaliteitseisen van de zwemwaterrichtlijn van de EU voldoen. De "uitstekende" kwaliteitsnormen in heel Europa zijn slechts licht gedaald van 85,5 % in 2016 tot 85 % vorig jaar. Ook het percentage zones dat aan de minimumnormen van "aanvaardbare" kwaliteit voldoet, is gedaald van 96,3 % tot 96 %. Die daling was grotendeels te wijten aan het effect van de zomerregen op de testresultaten en aan de veranderingen in de testmethode in Roemenië en Zweden.

Het totale aantal als "slecht" beoordeelde badzones in de EU, Albanië en Zwitserland bleef zo goed als ongewijzigd ten opzichte van 2016, met een lichte daling van 1,5 % tot 1,4 % in 2017.

Karmenu Vella, Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij zei: "De kwaliteit van ons zwemwater is een bron van trots voor de Europeanen. De hoge kwaliteit is te danken aan goede samenwerking en voortdurende waakzaamheid. Wij spelen allen een rol: industrie, lokale overheden en diensten, samen met de burgers. Wij kunnen tot onze vreugde meedelen dat de Europese geest van samenwerking betreffende het zwemwater springlevend is voordelen voor onze burgers op blijft leveren. Wanneer je onze onlangs voorgestelde maatregelen om plastic uit onze zeeën te houden, daarbij optelt, is het echt een goed jaar geweest voor de Europese zeeën, stranden en meren."

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA zei: "Vermindering van waterverontreiniging komt niet alleen het welzijn van de Europese burgers ten goede, maar ook dat van dieren en planten. We mogen echter niet zelfgenoegzaam zijn. Om ons zwemwater schoon te houden is voortdurende aandacht van beleidsmakers nodig. Daarom blijft de regelmatige controle en beoordeling van badzones een cruciale taak."

Sinds de inwerkingtreding van de zwemwaterrichtlijn veertig jaar geleden is de zwemwaterkwaliteit in Europa aanzienlijk verbeterd. Doeltreffend toezicht en beheer in het kader van de richtlijn hebben geleid tot een drastische vermindering van onbehandeld of gedeeltelijk gezuiverd stedelijk en industrieel afvalwater dat in het water terechtkomt. Als gevolg daarvan voldoen steeds meer badzones aan de minimumkwaliteitsnormen en is ook de kwaliteit van de badzones op hoogste niveau verbeterd. Naast het verslag van dit jaar heeft het EMA ook een bijgewerkte interactieve kaart gepubliceerd waarop de prestaties van elke badzone worden weergegeven. Geactualiseerde landenverslagen en meer informatie over de richtlijn zijn eveneens beschikbaar.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Andere belangrijke bevindingen:

  • In vijf landen werd minstens 95 % van de badzones beoordeeld als uitstekend: Luxemburg (alle 12 gemelde badzones), Malta (98,9 % van alle badzones), Cyprus (97,3 % van alle zones), Griekenland (95,9 % van alle zones) en Oostenrijk (95,1 % van alle zones).
  • Alle in het verslag opgenomen badzones in Oostenrijk, België, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Letland, Luxemburg, Malta, Roemenië, Slovenië en Zwitserland hebben in 2017 ten minste voldoende kwaliteit bereikt (overeenkomstig de minimumkwaliteitsnormen die in de zwemwaterrichtlijn zijn vastgesteld).
  • De drie landen met het hoogste aantal badzones met een slechte waterkwaliteit waren Italië (79 badzones of 1,4 %), Frankrijk (80 badzones of 2,4 %) en Spanje (38 badzones of 1,7 %). Het hoogste percentage badzones in de EU-lidstaten dat als "slecht" is beoordeeld, werd vastgesteld in Estland (vier badzones of 7,4 %), Ierland (zeven badzones of 4,9 %) en het Verenigd Koninkrijk (21 badzones of 3,3 %).

 

Achtergrond

De verontreiniging van water door fecale bacteriën blijft een risico voor de menselijke gezondheid, vooral als die bacteriën in badzones worden aangetroffen. Zwemmen in vervuild water in zee of in een meer kan leiden tot ziekte. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn rioolwater en water dat van boerderijen en landbouwgrond wordt afgevoerd. Dergelijke vervuiling neemt toe bij hevige regenval en overstromingen, omdat rioleringen het vervuild afvalwater dan niet meer aankunnen, waardoor het in rivieren en zeeën terechtkomt. Alle EU-lidstaten plus Albanië en Zwitserland houden toezicht op hun badzones overeenkomstig de bepalingen van de zwemwaterrichtlijn van de EU. Bij de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit krachtens de zwemwaterrichtlijn wordt gebruik gemaakt van de waarden van twee microbiologische parameters: Intestinale enterokokken en Escherichia coli. De wetgeving bepaalt of de zwemwaterkwaliteit kan worden beoordeeld als "uitstekend", "goed", "aanvaardbaar" of "slecht", afhankelijk van het gehalte aan gedetecteerde fecale bacteriën. Wanneer het water als "slecht" wordt beoordeeld, moeten de lidstaten bepaalde maatregelen nemen, zoals het baden verbieden of afraden, het publiek informeren en passende corrigerende maatregelen treffen.

 

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage