következő
előző
tételek

Hírek

Dobre vijesti za kupače: velika većina europskih plaža ima izvrsnu kvalitetu vode

Nyelv megváltoztatása
Hírek Publikálva / Megjelentetve 2018. 05. 29. Utolsó módosítás 2020. 01. 13.
4 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Usprkos nešto slabijim rezultatima, 85 % plaža diljem Europe kontroliranih tijekom 2017. zadovoljilo je najstrože standarde Europske unije te dobilo ocjenu „izvrstan” za kvalitetu vode u kojoj uglavnom nema nikakvih onečišćujućih tvari. To su podaci iz danas objavljenog najnovijeg godišnjeg izvješća o kvaliteti vode za kupanje u Europi. Rezultati su dobar pokazatelj gdje se ovoga ljeta može pronaći najbolja voda za kupanje.

„Smanjivanjem onečišćenja vode povećava se dobrobit europskih građana, ali i životinjskog i biljnog svijeta. No ne smijemo se opustiti. Za održavanje čistoće vode za kupanje potrebna je trajna pažnja oblikovatelja politika, stoga je redovito praćenje i ocjenjivanje kupališta i dalje ključna zadaća.”

Izvršni direktor EEA-e Hans Bruyninckx

Prošle je godine kontrolirano 21 801 mjesto za kupanje diljem Europe, a od toga se 21 509, odnosno 95,9 % nalazi u 28 država članica EU-a. Kako se navodi u izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske komisije, gotovo su sve plaže zadovoljile minimalne zahtjeve u skladu s pravilima EU-a. Albanija i Švicarska sudjeluju u tom ispitivanju te su izvijestile o kvaliteti vode na svoja 292 kupališta.

Prema detaljnim rezultatima došlo je do malog pada u broju kupališta u EU-u koja zadovoljavaju najviše standarde za izvrsnu ocjenu, odnosno minimalne zahtjeve kvalitete kako je utvrđeno EU-ovom Direktivom o vodi za kupanje. Diljem Europe broj kupališta s „izvrsnom” kvalitetom vode neznatno je smanjen s 85,5 % u 2016. na 85 % prošle godine. Slično tomu, postotak kupališta koja su postigla minimalni „zadovoljavajući” status smanjio se s 96,3 % na 96,0 %. Razlog tog neznatnog smanjenja leži u djelovanju ljetnih kiša na rezultate ispitivanja te u promjenama metodologije u Rumunjskoj i Švedskoj.

Ukupan broj mjesta s „lošom” vodom za kupanje u cijelom EU-u, Albaniji i Švicarskoj ostao je uglavnom nepromijenjen u odnosu na 2016., tj. pao je s 1,5 % u 2016. na 1,4 % u 2017.

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je:  „Europljani se mogu ponositi kvalitetom svoje vode za kupanje. Tu kvalitetu održavamo zahvaljujući dobroj suradnji i stalnom praćenju. Pritom svatko ima određenu ulogu: industrija, lokalna uprava i službe te građani. Drago nam je potvrditi da je europski duh suradnje u području vode za kupanje vrlo živ i ostvaruje dobre rezultate na korist građanima. Ako tome dodamo nedavno predložene mjere za uklanjanje plastike iz naših mora, jasno je da je ovo jako dobra godina za europska mora, jezera i plaže.”

Izvršni direktor EEA-e Hans Bruyninckx dodao je: „Smanjivanjem onečišćenja vode povećava se dobrobit europskih građana, ali i životinjskog i biljnog svijeta. No ne smijemo se opustiti. Za održavanje čistoće vode za kupanje potrebna je trajna pažnja oblikovatelja politika, stoga je redovito praćenje i ocjenjivanje kupališta i dalje ključna zadaća.”

Kvaliteta vode za kupanje u Europi uvelike se popravila u zadnjih 40 godina otkako je EU-ova Direktiva o vodi za kupanje stupila na snagu. Tom su direktivom uvedeni djelotvorno praćenje i upravljanje, a rezultat je drastično smanjenje količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava i industrije koja se ispušta u vodotokove.  Stoga je sve veći broj kupališta koja ne samo zadovoljavaju minimalne standarde kvalitete, već se kvaliteta vode popravila i zadovoljava najviše standarde. Uz ovogodišnje izvješće Europska agencija za okoliš objavljuje i ažuriranu interaktivnu kartu s rezultatima za svako kupalište. Tu se mogu pronaći i ažurirana izvješća za pojedinačne zemlje te dodatne informacije o direktivi.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Glavni zaključci

  • U pet je zemalja 95 % ili više kupališta dobilo „izvrsnu” ocjenu kvalitete vode: Luksemburg (svih 12 mjesta na kojima se ispitivala voda za kupanje), Malta (98,9 % svih mjesta), Cipar (97,3 % svih mjesta), Grčka (95,9 % svih mjesta) i Austrija (95,1 % svih mjesta).
  • Sva ispitivana kupališta u Austriji, Belgiji, Cipru, Grčkoj, Hrvatskoj, Latviji, Luksemburgu, Malti, Rumunjskoj, Sloveniji i Švicarskoj imala su 2017. barem zadovoljavajuću kvalitetu vode (u skladu s minimalnim standardima kvalitete utvrđenima Direktivom o vodi za kupanje).
  • Tri zemlje s najvećim brojem kupališta s „lošom” kvalitetom vode jesu Italija (79 kupališta ili 1,4 %), Francuska (80 kupališta ili 2,4 %) i Španjolska (38 kupališta ili 1,7 %). U državama članicama EU-a najveći postotak „loše” vode za kupanje zabilježen je u Estoniji (četiri kupališta ili 7,4 %), Irskoj (sedam kupališta ili 4,9 %) i Ujedinjenoj Kraljevini (21 kupalište ili 3,3 %). 

 

Kontekst

Onečišćenje vode fekalnim bakterijama trajan je rizik za ljudsko zdravlje, posebice na kupalištima. Kupanje na onečišćenim plažama ili jezerima može uzrokovati bolest. Glavni su izvori onečišćenja otpadne vode te procjedne vode s farmi i poljoprivrednih zemljišta. To onečišćenje povećava se tijekom kišnih razdoblja i poplava zbog izlijevanja otpadnih voda i otjecanja onečišćenih drenažnih voda u rijeke i mora. Sve države članice EU-a te Albanija i Švicarska prate svoja kupališta u skladu s odredbama EU-ove Direktive o vodi za kupanje. Pri ocjeni kvalitete vode za kupanje u skladu s Direktivom upotrebljavaju se vrijednosti dvaju mikrobioloških parametara:Intestinal enterococciiEscherichia coli. Prema propisima kvaliteta voda za kupanje razvrstava se kao „izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o utvrđenim razinama fekalnih bakterija. Ako je voda ocijenjena „lošom”, država članica trebala bi poduzeti određene mjere kao što su zabrana kupanja ili isticanje obavijesti u kojoj se kupanje ne preporučuje, pružanje informacija javnosti i primjerene korektivne mjere.

 

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage