nästa
föregående
poster

Nyheter

Goda nyheter för semesterfirare: utmärkt vatten vid de flesta badplatserna i EU

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2018-05-29 Senast ändrad 2020-01-13
3 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Trots en viss försämring fick 85 % av de kontrollerade badplatserna EU:s högsta betyg ”utmärkt” och var i stort sett fria från föroreningar. Det framgår av den senaste badvattenrapporten som släpps i dag. Resultaten ger en god indikation på var badsugna semesterfirare kan hitta det renaste badvattnet i sommar.

 Att minska föroreningar i vattnet gynnar inte bara människor, utan även djur och växter. Men vi kan inte slå oss till ro. Beslutsfattarna måste fortsätta att arbeta för rent badvatten. Regelbunden övervakning och bedömning av badplatserna är därför en viktig uppgift.

Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Nästan alla de 21 801 badplatser i Europa som kontrollerades 2017, varav 21 509 i EU (95,9 %), uppfyllde EU:s minimikrav för vattenkvalitet enligt Europeiska miljöbyråns och kommissionens badvattenrapport. Rapporten innehåller också uppgifter om 292 badplatser i Albanien och Schweiz.

Antalet badplatser som uppfyller de strängaste kvalitetskraven för ”utmärkt” vatten enligt  EU:s badvattendirektiv har minskat något: från 85,5 % år 2016 till 85 % i fjol. Antalet badplatser som uppfyller minimikravet ”tillfredsställande” minskade också något från 96,3 % till 96,0 %. Skälet till detta berodde främst på en regnig sommar och på nya testmetoder i Rumänien och Sverige.

Antalet badplatser i EU, Albanien och Schweiz med ”dåligt” vatten var i stort sett oförändrat jämfört med 2016 och minskade från 1,5 % till 1,4 % 2017.

 – Det rena badvattnet är något vi kan vara stolta över, säger Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske. Den höga kvaliteten beror på ett gott samarbete och ständig vaksamhet. Alla har en uppgift: företag, myndigheter och invånare. Det europeiska samarbetet om badvatten fortsätter att ge resultat. När man lägger till vårt nya förslag om åtgärder mot plast i haven har det verkligen varit ett bra år för Europas hav, stränder och sjöar.

 – Att minska föroreningar i vattnet gynnar inte bara människor, utan även djur och växter, säger Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör. Men vi kan inte slå oss till ro. Beslutsfattarna måste fortsätta att arbeta för rent badvatten. Regelbunden övervakning och bedömning av badplatserna är därför en viktig uppgift.

Badvattnet har förbättrats avsevärt de senaste 40 åren sedan EU:s badvattendirektiv infördes. Effektiv övervakning och förvaltning som införts enligt direktivet har lett till att betydligt mindre mängd orenat eller bara delvis renat kommunalt och industriellt avloppsvatten släpps ut i badvattnet.  Resultatet är att allt fler badplatser inte bara uppfyller minimikraven utan även de högsta kraven. EU:s miljöbyrå har också uppdaterat sin interaktiva karta där man kan se hur bra badplatserna är. Här finns också uppdaterade landsrapporter och mer information om direktivet.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Fler siffror:

  • I fem länder bedömdes 95 procent eller fler badplatser ha ”utmärkt” vattenkvalitet: Luxemburg (alla 12 badplatser), Malta (98,9 procent), Cypern (97,3 procent), Grekland (95,9 procent) och Österrike (95,1 procent).
  • Alla kontrollerade badplatser i Österrike, Belgien, Kroatien, Cypern, Grekland, Lettland, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slovenien och Schweiz hade åtminstone tillfredsställande kvalitet under 2017 (enligt badvattendirektivets minimikrav för vattenkvalitet).
  • Flest badplatser med ”dålig” vattenkvalitet fanns i Italien (79 badplatser, 1,4 procent), Frankrike (80 badplatser, 2,4 procent) och Spanien (38 badplatser, 1,7 procent). Den högsta andelen badplatser med ”dåligt” vatten hade Estland (4 badplatser, 7,4 procent), Irland (7 badplatser, 4,9 %) och Storbritannien (21 badplatser, 3,3 %). 

 

Bakgrund

Vatten med förorening av tarmbakterier är fortfarande en risk för människors hälsa, särskilt om det förekommer vid badplatser. Man kan bli sjuk om man badar vid stränder eller i sjöar som är förorenade. De främsta föroreningskällorna är vatten från avlopp och jordbruksmark. Problemet förvärras vid häftiga regn och översvämningar då stora mängder förorenat vatten kan spolas ut i vattendrag och hav. Alla EU-länder samt Albanien och Schweiz kontrollerar sina badplatser enligt bestämmelserna i EU:s badvattendirektiv. Vid bedömningen av vattenkvaliteten mäter man halten av två typer av bakterier: intestinala enterokocker och Escherichia coli (E. coli). Lagstiftningen anger om vattenkvaliteten kan klassificeras som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på hur mycket tarmbakterier som finns. Om vattnet klassificeras som ”dåligt” bör länderna vidta vissa åtgärder, t.ex. förbjuda bad eller sätta upp anslag som avråder från bad, informera allmänheten och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra kvaliteten.

 

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage