nästa
föregående
poster

Havs- och vattenmiljö

Den årliga badvattenrapporten, som läggs fram i dag, visar att nästan 85 % av Europas badplatser uppfyllde EU:s strängaste normer för ”utmärkt” vattenkvalitet 2021. Bedömningen ger en god bild av var man kan hitta de allra bästa europeiska badplatserna i sommar. Bedömningen, som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med EU-kommissionen, bygger på 2020 års kontroller av 21 859 badplatser runtom i Europa. Kontrollerna omfattade badplatser i EU-länderna, Albanien och Schweiz under hela 2021.

Sjöfarten har och kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll i den globala och europeiska handeln och ekonomin. På senare år har sjöfartssektorn vidtagit betydande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. I en tid då de globala sjöfartsvolymerna väntas öka visar nu en ny rapport för första gången hela omfattningen av sjötransportsektorn miljöpåverkan inom EU och utmaningarna för att uppnå hållbarhet.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder