Havs- och vattenmiljö

Ändra språk

Allt liv på vår planet – inte minst våra ekosystem, våra samhällen och vår ekonomi – är beroende av vatten. Ekosystemen i hav och sötvatten fyller många livsviktiga funktioner, som att: filtrera, späda ut och lagra vatten, förhindra översvämningar, upprätthålla klimatbalansen på lokal och global nivå, skydda den biologiska mångfalden. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100