L-ilma u l-ambjent tal-baħar

Biddel il-lingwa

Il-ħajja kollha fuq il-pjaneta tagħna — inklużi l-ekosistemi, is-soċjetà u l-ekonomija tagħna — tiddependi fuq l-ilma. L-ekosistemi tal-baħar u tal-ilma ħelu għandhom bosta funzjonijiet vitali: jiffiltraw, jiddilwaw u jaħżnu l-ilma, jipprevjenu l-għargħar, iżommu l-bilanċ tal-klima fil-livelli lokali u globali, jissalvagwardjaw id-diversità bijoloġika Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina