li jmiss
preċedenti
punti

Press Release

L-UE ma jirnexxilhiex tikkontrolla l-emissjonijiet mit-trasport: meħtieġa titjib drammatiku u miri ċari

Biddel il-lingwa
Press Release Ippubblikat 27 Feb 2008 Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016
Is-settur tat-trasport fl-UE għandu japplika miżuri rigorużi biex jgħin lill-Ewropa tilħaq il-miri tagħha ta’ emissjoni tal-gassijiet b’effett serra, jgħid rapport ġdid ippubblikat mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

Bil-volumi tal-passiġġieri jiżdiedu b’rata kostanti u t-trasport tal-merkanzija jikber b’pass mgħaġġel aktar mill-ekonomija, il-moviment tal-merkanzija qed isir inqas effiċjenti, minkejja l-progress teknoloġiku. L-istudju Klima għal bidla fit-trasport iħeġġeġ lil dawk li jfasslu l-politika biex jistabbilixxu miri li joffru sfida iżda li jkunu realistiċi għal dan is-settur, waqt li jindirizzaw id-domanda għat-trasport ‘b’mod serju u ġust’.

'Jiena konvinta li aħna nistgħu nillimitaw it-tkabbir dejjem jiżdied ta’ l-emissjonijiet mis-settur tat-trasport', tgħid il-Professur Jacqueline McGlade, Direttur Eżekuttiv ta’ l-EEA. ‘It-tkabbir mhux imrażżan ta’ l-attivitajiet tat-trasport joħloq wisq effetti negattivi li jikkonċernawna lkoll, bħall-ħsejjes u t-tniġġis ta’ l-arja. Qed iwassal ukoll għal ħsara severa fuq il-bijodiversità fl-Ewropa’.

'Il-politika dwar it-trasport ta’ l-UE għandha taġixxi fuq dan it-tkabbir ta’ l-emissjonijiet', tgħid il-Professur McGlade. ‘Jekk it-trasport, u partikolarment it-trasport bit-triq, segwa t-tendenzi ta’ setturi ekonomiċi oħrajn, stajna nuru sens ta’ tmexxija internazzjonali billi lħaqna l-miri ta’ l-emissjonijiet tal-gass serra taħt il-Protokoll ta’ Kjoto bosta snin ilu’.

Ir-rapport, ippreżentat illum fi Brussell lill-Kumitat dwar il-Bidla fil-Klima tal-Parlament Ewropew, imur lil hinn mill-għoti ta’ data dwar l-emissjonijiet mis-settur tat-trasport u jħeġġeġ l-integrazzjoni ta’ l-użu ta’ l-art u t-trasport fl-ippjanar urban. Ma’ l-UE-15, il-bliet jammontaw bejn wieħed u ieħor għal 80 % ta’ l-ispejjeż mill-konġestjoni tat-traffiku, inklużi telf ta’ sigħat ta’ xogħol.

'It-trasport ilu għal wisq żmien mhux ikkontrollat fejn għandha x’taqsam il-ġlieda kontra t-tisħin globali u l-emissjonijiet tal-karbonju. Il-gvernijiet u ċ-ċittadini jridu, radikalment, jerġgħu jaħsbu l-approċċ tagħhom dwar il-politika għat-trasport — jekk xejn, biex jieħdu l-kura u jipproteġu saħħithom. Ma nistgħux nibqgħu nagħtu privileġġi lil modi ta’ trasport inqas effiċjenti', tgħid il-Professur McGlade.

Dan l-istudju ma’ l-UE kollha jirrivela li l-impenji volontarji mill-manifatturi tal-karozzi biex itejbu l-effiċjenza tal-vetturi ma rriżultawx fi gwadanji suffiċjenti. Barra minn hekk, ir-rati ta’ okkupanza tal-vetturi privati kienu qed jonqsu gradwalment. Bejn wieħed u ieħor 12 % ta’ l-emissjonijiet ġenerali ta’ CO2 ta’ l-UE ġejjin minn fjuwil maħruq mill-karozzi għall-passiġġieri.

L-attivitajiet ta’ l-avjazzjoni internazzjonali u t-trasport marittimu mhumiex inklużi fl-impenji tal-Protokoll ta’ Kjoto, parzjalment minħabba d-diffikultajiet biex ikunu allokati emissjonijiet lil kull pajjiż speċifiku.

Sfond għar-rapport

Ir-rapport Klima għal bidla fit-trasport huwa l-pubblikazzjoni annwali mill-Mekkaniżmu ta’ l-EEA għar-Rapportar dwar it-Trasport u l-Ambjent (TERM), li jimmonitorja l-progress u l-effikaċja ta’ tentattivi biex ikunu integrati l-istrateġiji dwar it-trasport u l-ambjent.

Ir-rapport jimmira li jkopri l-pajjiżi membri kollha ta’ l-EEA.

UE-27: Awstrija, Belġju, Ċipru, Repubblika Ċeka, Danimarka, Estonja, Finlandja, Franza, Ġermanja, Greċja, Ungerija, Irlanda, Italja, Latvja, Litwanja, Lussemburgu, Malta, Olanda, Polonja, Portugall, Rumanija, Slovakkja, Slovenja, Spanja, Svezja, Renju Unit.

Pajjiżi membri ta’ l-EEA: Awstrija, Belġju, Ċipru, Repubblika Ċeka, Danimarka, Estonja, Finlandja, Franza, Ġermanja, Greċja, Ungerija, Iżlanda, Irlanda, Italja, Latvja, Liechtenstein, Litwanja, Lussemburgu, Malta, Olanda, Norveġja, Polonja, Portugall, Rumanija, Slovakkja, Slovenja, Spanja, Żvezja, Svizzera, Turkija u Renju Unit.

Dwar l-Aġenzija Ewopea għall-Ambjent (EEA)

L-EEA hija bbażata f’Kopenħagen. L-aġenzija timmira li tgħin biex jintlaħaq titjib sinifikanti u miżurabbli fl-ambjent ta’ l-Ewropa permezz ta’ l-għoti ta’ informazzjoni fil-ħin, immirata, rilevanti u affidabbli lil dawk li jfasslu l-politika u lill-pubbliku.

Kuntatti

Għal mistoqsijiet ta’ l-istampa ikkuntattja lil

Òscar Romero Sanchez
Uffiċjal għall-Istampa

Telefon: +45 33 36 72 07
Mowbajl:+45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Kap tal-Komunikazzjoni u Affarijiet Korporattivi

Telefon: +45 33 36 71 60
Mowbajl:+45 51 33 22 43

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet