sonraki
önceki
öğeler

Press Release

AB ulaşım ve taşımacılık kaynaklı emisyonları engellemekte başarısız: önemli iyileşmelere ve net hedeflere ihtiyaç var

Dili değiştir
Press Release Yayınlandı 11.02.2008 Son değiştirilme 03.06.2016
Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayımlanan yeni bir raporda, AB’de taşımacılık sektörünün Avrupa’nın sera gazı emisyonu hedeflerine ulaşmak için sıkı tedbirler uygulaması gerektiği belirtilmektedir.

Yolculuk edenlerin sayısının sürekli artmasıyla ve yük taşımacılığının ekonomiden daha hızlı büyümesiyle, malların taşınması, teknolojik ilerlemeye rağmen, daha az etkin hale gelmektedir. Taşımacılıkta değişim ortamı çalışması ulaşım talebini ‘ciddi ve sapmasız bir şekilde’ ele alırken, politika yapıcıları bu sektör için zorlu ama gerçekçi hedefler belirlemeye teşvik etmektedir.

EEA’nın Yetkili İcra Direktörü Profesör Jacqueline McGlade 'Taşımacılık sektöründen kaynaklanan emisyonların sarmal artışını sınırlandırabileceğimize inanıyorum' demektedir. 'Ulaşım faaliyetlerinin kontrolsüz büyümesi, gürültü ve hava kirliliği gibi, hepimizi ilgilendiren çok fazla yan etkiye yol açmaktadır. Ayrıca Avrupa’nın biyolojik çeşitliliğine de ciddi bir hasar vermektedir.'

Profesör McGlade, 'AB ulaşım ve taşımacılık politikası emisyonların bu artışı konusunda harekete geçmelidir,’ demektedir. ‘Eğer ulaşım ve bilhassa da karayolu ulaşımı diğer ekonomik sektörlerin büyüme trendini izlemiş olsaydı, Kyoto Protokolü kapsamındaki sera gazı emisyonu hedeflerimize birkaç yıl önce ulaşmış olacaktık ve uluslararası alanda öncülük sergilemiş olurduk.'

Bugün Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun İklim Değişikliği Komitesi’ne sunulan rapor, ulaşım ve taşımacılık sektöründen emisyon verilerinin sağlanmasının çok ötesine geçerek, kentsel planlamada arazi kullanımı ve ulaşımın bütünleştirilmesini teşvik etmektedir. AB-15’te, kentler trafik sıkışıklığından kaynaklanan maliyetlerin kabaca % 80’ine karşılık gelmekte olup, buna çalışma saatlerindeki kayıp da dahildir.

Profesör McGlade, 'İş küresel ısınma ve karbon emisyonlarıyla mücadeleye geldiğinde, ulaşım çok uzun zamandır denetimsiz kalmıştır. Hükümetler ve vatandaşların ulaşım politikasına yönelik yaklaşımlarını, hiçbir şey için değilse bile kendi sağlıklarını korumak için, radikal bir şekilde yeniden düşünmeleri gerekmektedir. Daha az etkin ulaşım şekillerine ayrıcalık tanımaya devam edemeyiz', demektedir.

AB çapındaki bu çalışma, araba üreticilerinin araçların verimliliğini iyileştirmeye yönelik gönüllü çabalarının yeterli kazanımla sonuçlanmadığını ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, özel araçların doluluk oranları da kademeli olarak düşmektedir. AB’nin genel CO2 emisyonlarının yaklaşık % 12’si yolcu arabalarının yaktığı yakıttan kaynaklanmaktadır.

Uluslararası hava ve denizyolu ulaşımı faaliyetleri, kısmen belirli bir ülkeye emisyon tahsis etmenin güçlüklerinden dolayı, Kyoto Protokolü yükümlülüklerinde yer almamaktadır.

Raporun arkaplanı

Taşımacılıkta değişim ortamı raporu EEA’nın Taşımacılık ve Çevre Raporlama Mekanizması’nın (TERM) yıllık bir yayını olup, ulaşım ve çevre stratejilerinin bütünleştirilmesine yönelik çabalarda kaydedilen ilerlemeleri ve bunların etkililiğini izlemektedir.

Rapor tüm EEA ülkelerini kapsamayı amaçlamaktadır.

AB-27: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık.

EEA üye ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) hakkında

EEA’nın merkezi Kopenhag’dadır. Ajans’ın amacı politika yapıcılara ve halka vakitli, hedefli, ilgili ve güvenilir bilgi sunmak yoluyla Avrupa’nın çevresinin önemli oranda ve ölçülebilir bir şekilde iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

İletişim bilgileri

Medya soruları için

Òscar Romero Sanchez
Basın Görevlisi

Telefon: +45 33 36 72 07
Cep telefonu: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
İletişim ve Kurumsal İşler Şefi

Telefon: +45 33 36 71 60
Cep telefonu: +45 51 33 22 43

Belge İşlemleri