volgende
vorige
items

Press Release

EU slaagt er niet in de uitstoot door de vervoersector terug te dringen: drastische verbeteringen en duidelijke doelstellingen vereist

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 28-02-2008 Laatst gewijzigd 03-06-2016
De vervoersector in de Europese Unie moet rigoureuze maatregelen nemen om Europa te helpen de emissiedoelstellingen voor broeikasgassen te behalen, aldus een nieuw verslag van het Europees Milieuagentschap.

Nu het personenvervoer gestaag toeneemt en het vrachtvervoer sneller groeit dan de economie, wordt het goederenvervoer steeds minder efficiënt, ondanks de technologische vooruitgang. In het onderzoeksverslag Climate for transport change (‘Klimaat voor verandering in de vervoersector’) worden beleidsmakers opgeroepen ambitieuze, maar realistische doelstellingen voor de sector te formuleren en tegelijkertijd de vraag naar vervoer op een serieuze en onbevooroordeelde manier aan te pakken.

“Ik ben ervan overtuigd dat we de exponentiële groei van de uitstoot door de vervoersector kunnen beperken,” zegt professor Jacqueline McGlade, directeur van het EMA. “De ongecontroleerde toename van het vervoer brengt te veel neveneffecten met zich mee die ons allen aangaan, zoals geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Ook de biodiversiteit in Europa loopt er zware schade door op.”

“Het Europese vervoerbeleid moet op deze toename van emissies reageren”, aldus professor McGlade. “Als de vervoersector, en met name het wegvervoer, dezelfde trend had gevolgd als andere economische sectoren, hadden we internationaal leiderschap kunnen tonen door enkele jaren geleden al onze emissiedoelstellingen voor broeikasgassen onder het Protocol van Kyoto te verwezenlijken.”

Het verslag wordt vandaag in Brussel aangeboden aan de Commissie Klimaatverandering van het Europees Parlement. Het gaat veel verder dan alleen een opsomming van de emissiegegevens van de vervoerssector en dringt aan op een integratie van grondgebruik en vervoer binnen de ruimtelijke ordening. In de EU-15 zijn steden verantwoordelijk voor ongeveer 80 % van de kosten van verkeerscongestie, waaronder het verlies van arbeidsuren.

“De vervoersector heeft te lang een vrijblijvende houding gehad als het gaat om de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitstoot van koolstof. Overheden en burgers moeten hun benadering van het vervoerbeleid radicaal heroverwegen, al was het maar om hun eigen gezondheid te beschermen. We kunnen minder efficiënte vervoermethoden niet blijven bevoordelen,” aldus professor McGlade.

Het EU-brede onderzoek toont aan dat vrijwillige beloftes van autofabrikanten om de efficiëntie van voertuigen te verbeteren niet voldoende hebben opgeleverd. Daarbij komt dat de bezettingsgraad van privévoertuigen langzaam maar zeker is gedaald. Zo’n 12% van de totale CO2–uitstoot in de EU komt voor rekening van brandstof die door privévoertuigen wordt gebruikt.

Internationaal lucht- en zeevervoer vormen geen onderdeel van de verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, deels omdat het moeilijk is emissies aan specifieke landen toe te delen.

Achtergrond bij het verslag

Het verslag Climate for a transport change (‘Klimaat voor verandering in de vervoersector’) is een jaarlijkse publicatie van het mechanisme voor rapportage over de integratie van milieuoverwegingen in het vervoerbeleid (TERM), dat de vooruitgang en doelmatigheid bewaakt van inspanningen om vervoer- en milieustrategieën te integreren.

Het streven is om alle EMA-lidstaten in het verslag op te nemen.

EU-27: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

EMA-lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Over het Europees Milieuagentschap (EMA)

Het EMA is gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap heeft ten doel bij te dragen aan een aanzienlijke en meetbare verbetering van het milieu in Europa door beleidsmakers en het publiek tijdige, gerichte, relevante en betrouwbare informatie te verschaffen.

Contactgegevens

Voor vragen van de media

Òscar Romero Sanchez
Persvoorlichter

Tel.: +45 33 36 72 07
Mobiel: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Hoofd Communications and Corporate Affairs

Tel.: +45 33 36 71 60
Mobiel: +45 51 33 22 43

Documentacties