następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Unii Europejskiej nie udaje się ograniczyć emisji pochodzących z transportu: potrzeba radykalnych zmian i jasnych celów

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2008-02-28 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wskazuje, że sektor transportu w UE musi wprowadzić rygorystyczne środki, aby Europa osiągnęła cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

W związku ze stale rosnącą liczbą pasażerów i tempem wzrostu transportu towarowego, który przewyższa tempo wzrostu gospodarczego, przemieszczanie towarów jest mniej efektywne, i to pomimo postępu technologicznego. W opracowaniu „Climate for transport change” („Klimat dla zmian w transporcie”) wezwano decydentów politycznych do ustalenia ambitnych, ale realistycznych celów dla tego sektora, jednocześnie podchodząc do potrzeb transportu w „poważny i bezstronny sposób”.

„Jestem przekonana, że możemy ograniczyć niekontrolowany wzrost emisji pochodzących z sektora transportu” — mówi profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy EEA. „Niepowstrzymany wzrost transportu powoduje zbyt wiele efektów ubocznych które dotykają wszystkich, takich jak hałas i zanieczyszczenia. Jest także przyczyną poważnych szkód dla europejskiej różnorodności biologicznej”. 

„Polityka transportowa UE musi wpłynąć na ten wzrost emisji” — mówi profesor McGlade. „Gdyby w transporcie, szczególnie drogowym, występowały tendencje panujące w innych sektorach gospodarki, moglibyśmy kilka lat temu stać się międzynarodowym liderem, osiągając nasze cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych z protokołu z Kioto”.

Sprawozdanie, przedstawione dziś w Brukseli komisji ds. zmian klimatycznych w Parlamencie Europejskim, jest czymś więcej niż tylko prezentacją danych na temat emisji pochodzących z sektora transportu; zaleca ono również włączenie użytkowania terenu i transportu w zakres planowania miejskiego. W krajach UE-15, to właśnie miasta ponoszą około 80% kosztów korków transportowych, obejmując w tym utratę godzin pracy.

„Transport zbyt długo był „pasażerem na gapę”, jeżeli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem i emisją dwutlenku węgla. Rządy i obywatele muszą gruntownie rozważyć swoje podejście do polityki transportowej, chociażby w trosce o ochronę własnego zdrowia. Nie możemy dłużej traktować mniej wydajnych środków transportu w uprzywilejowany sposób” — mówi prof. McGlade.

Raport, obejmujący całą UE ujawnia, że dobrowolne zobowiązania producentów samochodów do poprawy wydajności pojazdów nie przyniosły wystarczających rezultatów. Ponadto wskaźniki wykorzystania prywatnych pojazdów stopniowo spadają. Około 12% całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z paliw spalanych przez samochody osobowe.

Działania związane z międzynarodowym transportem lotniczym i morskim nie są objęte zobowiązaniami wynikającymi z protokołu z Kioto, częściowo ze względu na trudności w przydzieleniu emisji konkretnemu państwu.

Informacje ogólne dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie „Climate for a transport change” jest coroczną publikacją w ramach Mechanizmu sprawozdawczego w zakresie transportu i środowiska (TERM) EEA monitorującego postępy i skuteczność prób zintegrowania strategii transportowej i środowiskowej.

W sprawozdaniu uwzględnia się wszystkie państwa należące do EEA.

Kraje UE-27: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Kraje należące do EEA: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

O Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Siedziba EEA mieści się w Kopenhadze. Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji decydentom i społeczeństwu.

Osoby do kontaktów

Kontakty z dziennikarzami

Òscar Romero Sanchez
rzecznik prasowy

Tel. +45 33 36 72 07
Tel. kom. +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
kierownik ds. wewnętrznych i komunikacji

Tel. +45 33 36 71 60
Tel. kom. +45 51 33 22 43

 

Permalinks

Akcje Dokumentu