nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

ES neizdodas ierobežot transporta radītās emisijas — nepieciešami dramatiski uzlabojumi un skaidri mērķi

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 19.02.2008 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Jāveic stingri pasākumi ES transporta nozarē, lai palīdzētu Eiropai sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisijām noteiktos mērķus, teikts jaunajā Eiropas Vides aģentūras publicētajā ziņojumā.

Tā kā pasažieru skaits nepārtraukti pieaug, bet kravas transporta izaugsme ir ātrāka nekā ekonomiskā izaugsme, preču pārvadāšana kļūst mazāk produktīva, neskatoties uz tehnoloģisko progresu. Pētījumā Klimats transporta izmaiņām (Climate for transport change) politikas veidotāji tiek mudināti šajā nozarē noteikt izaicinošus, bet tomēr reālus mērķus, tai pat laikā risinot transporta pieprasījumu „nopietnā un objektīvā veidā”.

„Esmu pārliecināta, ka mēs varam ierobežot transporta radīto emisiju spirālveida pieaugumu”, saka profesore Žaklīna Makgleida (Jacqueline McGlade), EVA izpilddirektore. „Nevaldāmais transporta aktivitāšu pieaugums rada pārāk daudz blakusiedarbību, kas skar mūs visus, piemēram, troksni un gaisa piesārņojumu. Tas arī nopietni kaitē Eiropas bioloģiskajai daudzveidībai”.

„ES transporta politikai jāietekmē emisiju pieaugumu”, saka profesore Makgleida. „Ja transporta nozarē, it īpaši autopārvadājumu nozarē, būtunovērotas tās pašas tendences, kas citās tautsaimniecības nozarēs, mēs būtu vadībā starptautiskā mērogā, sasniedzot mūsu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma mērķus saskaņā ar Kioto protokolu jau pirms vairākiem gadiem.”

Ziņojumā, kas šodien tiek prezentēts Briselē Eiropas Parlamenta Komitejā par klimata izmaiņām, ir ne tikai dati par transporta radītajām emisijām, bet arī ietverts mudinājums pilsētas plānošanā iekļaut zemes izmantošanas un transporta jautājumus. ES-15 pilsētās ir uzskaitīti apmēram 80 % satiksmes sastrēgumu radīto izmaksu, tai skaitā zaudēto darba stundu.

„Transporta nozare pārāk ilgi ir bijusi atstāta savā vaļā, ja mēs runājam par cīņu pret globālo sasilšanu un oglekļa dioksīda emisijām. Valdībām un pilsoņiem ir radikāli jāmaina sava attieksme pret transporta politiku — ja neko vairāk, tad vismaz, rūpējoties pašiem par savu veselības aizsardzību. Mēs nevaram turpināt piešķirt privilēģijas mazāk efektīviem transporta veidiem”, saka profesore Makgleida.

Šis ES mēroga pētījums atklāj, ka automašīnu ražotāju brīvprātīgās saistības uzlabot transportlīdzekļu efektivitāti nav devušas pietiekamus rezultātus. Turklāt privāto automobiļu izmantošana pakāpeniski ir samazinājusies. Aptuveni 12 % visu ES CO2 emisiju rodas pasažieru automašīnu sadedzinātās degvielas rezultātā.

Kioto protokolā nav prasības starptautiskajai aviācijai un jūras transportam daļēji tādēļ, ka ir grūti noteikt, kurai konkrētai valstij ir piederīgas šīs emisijas.

Pamatinformācija par ziņojumu

EVA ziņojums Klimats transporta izmaiņām (Climate for a transport change) ir ikgadēja EVA Transporta un vides ziņošanas mehānisma (TERM) publikācija, kas novērtē transporta un vides stratēģiju integrēšanas mēģinājumu lietderīgumu un panākto progresu.

Ziņojuma mērķis ir aptvert visas EVA dalībvalstis.

ES-27: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

EVA dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Islande, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Par Eiropas Vides aģentūru (EVA)

EVA atrodas Kopenhāgenā. Aģentūras mērķis ir palīdzēt sasniegt ievērojamus un izmērāmus Eiropas vides uzlabojumus , savlaicīgi sniedzot politikas veidotājiem un sabiedrībai mērķtiecīgu, būtisku un ticamu informāciju.

Kontaktinformācija

Jautājumiem no plašsaziņas līdzekļiem kontaktēties ar:

Òscar Romero Sanchez
Preses amatpersona

Tālrunis: +45 33 36 72 07
Mobilais tālrunis: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Saziņas un korporatīvo jautājumu daļas vadītāja

Tālrunis: +45 33 36 71 60
Mobilais tālrunis: +45 51 33 22 43

Permalinks

Dokumentu darbības