следващ
предишен
елементи

Press Release

Европейският съюз не успява да ограничи емисиите от транспорта: нужно е значително подобрение и ясни цели

Смяна на език
Press Release Публикуван 20-02-2008 Последна промяна 03-06-2016
Транспортният сектор в ЕС трябва да приложи строги мерки, за да помогне на Европа да постигне целите си във връзка с емисиите на парникови газове, се казва в нов доклад, публикуван от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

При постоянно увеличаващия се обем на пътническите превози и нарастването на товарния транспорт с по-високо темпо от икономиката, движението на стоки става все по-неефективно независимо от технологичния напредък. Изследването „Климатът за промяна в транспорта призовава политиците да определят смели, но реалистични цели за този сектор, като същевременно решат въпроса с търсенето на транспорт „по един сериозен и непредубеден начин“.

„Аз съм убедена, че можем да ограничим спираловидното увеличаване на емисиите от транспортния сектор“, заявява професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС. „Неограниченото нарастване на транспортната дейност създава твърде много странични последствия, които касаят всички ни, като например нивото на шума и замърсяването на въздуха. То също така нанася сериозни щети на биоразнообразието в Европа“.

„Транспортната политика на ЕС трябва да отвърне на това нарастване на емисиите“, казва професор Макглейд. „Ако транспортът, и най-вече шосейният транспорт, беше последвал тенденциите в другите икономически сектори, можехме да се изявим като международни лидери постигайки целите за емисии на парникови газове по протокола от Киото преди няколко години.“

Докладът, представен днес в Брюксел на Комисията по промените на климата към Европейския парламент, има за цел нещо много повече от предоставяне на данни за емисиите от транспортния сектор и подтиква към интегриране на земеползването и транспорта в градоустройството. В ЕС-15 на градовете се дължат близо 80 % от разходите, причинени от задръстване на движението, включително загуба на работно време.

„Транспортът се толерира от доста отдавна, когато става дума за борбата срещу глобалното затопляне и емисиите на въглерод. Правителствата и гражданите трябва да преосмислят радикално подхода си към транспортната политика — ако не заради друго, то поне от загриженост за защита на собственото си здраве. Ние не можем да продължаваме да даваме привилегии на по-малко ефективните видове транспорт“, заявява професор Макглейд.

Изследването, което обхваща целия ЕС, посочва, че доброволно поетият ангажимент от страна на производителите на автомобили за подобряване на ефективността на превозните средства не е довело до задоволителни резултати. Освен това, коефициентите на заетост на частните превозни средства постепенно спадат. Приблизително 12 % от всички емисии на въглероден двуокис в ЕС са в резултат от горивото, изгаряно от пътническите автомобили.

Международният въздушен транспорт и морският транспорт не са включени в ангажиментите по протокола от Киото, отчасти поради трудността за разпределение на емисиите на конкретна страна.

Информация за доклада

Докладът „Климатът за промяна в транспорта“ е годишната публикация на ЕАОС „Механизъм за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта“ (TERM), който следи за напредъка и ефективността на усилията за интегриране на стратегиите в областта на транспорта и околната среда.

Докладът има за цел да обхване всички страни, членуващи в ЕАОС.

27-те държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

Страни, членуващи в ЕАОС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)

Седалището на ЕАОС е в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя на политиците и на обществеността навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация.

Информация за контакти

За медийни запитвания се свържете с

Òscar Romero Sanchez
Служител за връзки с медиите

Тел: +45 33 36 72 07
Мобилен: +45 23 68 36 71
Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
началник „Комуникации и корпоративна дейност”

Тел: +45 33 36 71 60
Мобилен: +45 51 33 22 43

Действия към документ