næste
forrige
emner

Press Release

EU undlader at begrænse emissioner fra transport: Drastiske forbedringer og klare målsætninger nødvendige

Skift sprog
Press Release Udgivet 20/02 2008 Sidst ændret 03/06 2016
Transportsektoren i EU bliver nødt til at indføre skrappe foranstaltninger, der skal hjælpe EU med at opfylde sine målsætninger for drivhusgasudledningerne, siger en ny rapport offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur.

Med passagermængder, der er i stadig vækst, og en godstransportsektor, der vokser hurtigere end økonomien, er den frie bevægelighed for varer på vej til at blive mindre effektiv på trods af de teknologiske fremskridt. Undersøgelsen ”Climate for transport change” opfordrer de politiske beslutningstagere til at fastlægge strenge, men realistiske mål for denne sektor, samtidig med at der tages hensyn til transportbehovene “på en seriøs og fordomsfri måde”.

“Jeg er overbevist om, at vi kan begrænse de hastigt stigende emissioner af drivhusgas fra transportsektoren”, siger professor Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør. “Den uhæmmede vækst i transportaktiviteterne skaber for mange bivirkninger, som påvirker os alle, f.eks. støj- og luftforurening. Den påfører samtidig Europas biologiske mangfoldighed alvorlig skade”.

“EU’s transportpolitik er nødsaget til at reagere på denne vækst i emissionerne”, siger professor McGlade. “Hvis transport, og navnlig vejtransport, havde fulgt tendenserne fra andre økonomiske sektorer, ville vi allerede for flere år siden have vist internationalt lederskab ved at nå Kyoto-protokollens målsætninger for drivhusgasemissionerne.”

Rapporten præsenteres i dag i Bruxelles for Europa-Parlamentets Udvalg for Klimaændringer. Den går et godt stykke længere end ren og skær fremlæggelse af emissionsdata fra transportsektoren og opfordrer til, at arealanvendelse og transport integreres i byplanlægningen. I EU-15 tegner byerne sig for omkring 80 % af omkostningerne i forbindelse med det stigende trafikpres, herunder mistet arbejdstid.

“Transportområdet har kørt på frihjul i for lang tid, når det drejer sig om kampen mod den globale opvarmning og udledningen af CO2. Regeringerne og borgerne bliver nødt til at revurdere deres holdning til transportpolitikken — om ikke andet, så for at beskytte borgernes helbred. Vi kan ikke fortsætte med at give privilegier til mindre effektive transportformer”, siger professor McGlade.

Denne EU-undersøgelse afslører, at frivillige tilsagn fra bilfabrikanternes side om at forbedre bilernes effektivitet ikke har givet tilstrækkelige resultater. Desuden er belægningsprocenten i personbiler gradvist faldet. Ca. 12 % af de samlede udledninger af CO2 i hele EU kommer fra det brændstof, der afbrændes i personbiler.

International luftfart og søtransport er ikke omfattet af Kyoto-protokollens forpligtelser, til dels på grund af vanskelighederne med at henføre emissioner til et specifikt land.

Baggrunden for rapporten

EEAs rapport Climate for a transport change er den årlige publikation fra EEAs transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM), som overvåger fremskridtene med og effektiviteten af arbejdet med at integrere transport- og miljøstrategier.

Rapporten søger at dække alle EEA-medlemslandene.

EU-27: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige

EEA-medlemslande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Det Forenede Kongerige

Om Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Miljøagenturet har hjemsted i København. Agenturets målsætning er at bidrage til opnåelse af væsentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

Kontaktoplysninger

Henvendelser fra medierne rettes til

Òscar Romero Sanchez
Pressemedarbejder

Tlf.: +45 33 36 72 07
Mobil: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Chef for kommunikations- og virksomhedsanliggender

Tlf.: +45 33 36 71 60
Mobil: +45 51 33 22 43

 

Permalinks

Handlinger