επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Η ΕΕ δεν καταφέρνει να ελαττώσει τις εκπομπές των μέσων μεταφοράς: χρειάζονται δραστικές βελτιώσεις και ξεκάθαροι στόχοι

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 20/02/2008 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ πρέπει να θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα προκειμένου να βοηθήσει την Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της σε σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, υποστηρίζει μια νέα έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

Οι αριθμοί των επιβατών σημειώνουν συνεχή αύξηση και οι μεταφορές των εμπορευμάτων  αναπτύσσονται με ρυθμούς ταχύτερους από την οικονομία, και συνεπώς η διακίνηση αγαθών καθίσταται λιγότερο αποδοτική παρά την τεχνολογική πρόοδο. Η μελέτη με τίτλο «Κλίμα για αλλαγή στις μεταφορές» («Climate for transport change») παροτρύνει τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής να θέσουν απαιτητικούς, αλλά ρεαλιστικούς, στόχους στον εν λόγω τομέα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τη ζήτηση στον τομέα των μεταφορών «με σοβαρότητα και χωρίς προκαταλήψεις».

«Είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να περιορίσουμε την επιταχυνόμενη αύξηση των εκπομπών που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών», υποστηρίζει η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ. «Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφοράς  προκαλεί πάρα πολλές παρενέργειες που μας αφορούν όλους, όπως η ηχορρύπανση και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιφέρει επίσης σοβαρή υποβάθμιση στη βιοποικιλότητα της Ευρώπης».

«Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση ενάντια σε αυτήν την αύξηση των εκπομπών», υποστηρίζει η κ. McGlade. «Αν οι μεταφορές, και ιδιαίτερα οι οδικές μεταφορές, είχαν ακολουθήσει τις τάσεις άλλων οικονομικών κλάδων, θα μπορούσαμε να είμαστε πρωτοπόροι σε διεθνές επίπεδο έχοντας επιτύχει τους στόχους μας σε σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο εδώ και αρκετά χρόνια».

Η έκθεση, η παρουσίαση της οποίας πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες στην Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν αρκείται στην παράθεση στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές στον κλάδο των μεταφορών και συνιστά την ένταξη των χρήσεων γης και των μεταφορών στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Στην ΕΕ των 15, οι πόλεις αντιπροσωπεύουν χονδρικά το 80% των δαπανών κυκλοφοριακής συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ωρών εργασίας.

«Οι μεταφορές για πολύ μεγάλο διάστημα δεν ανέλαβαν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογούσε στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των εκπομπών άνθρακα. Οι κυβερνήσεις και οι πολίτες πρέπει να αναθεωρήσουν εκ βάθρων την προσέγγισή τους στην πολιτική μεταφορών — αν όχι για κάτι άλλο, έστω  μόνο από ενδιαφέρον για την προστασία της υγείας τους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παραχωρούμε προνόμια σε λιγότερο αποδοτικά μέσα μεταφοράς», λέει η κ. McGlade.

Η μελέτη που καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ αποκαλύπτει ότι οι αυτόβουλες δεσμεύσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών για βελτίωση της απόδοσης των αυτοκινήτων δεν απέφεραν επαρκή οφέλη. Παράλληλα, ο μέσος αριθμός των επιβατών των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σταδιακά μειώνεται. Περίπου το 12% των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ προέρχονται από καύσιμα επιβατηγών αυτοκινήτων.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές δεν περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο, εν μέρει λόγω της δυσκολίας κατανομής των εκπομπών στις επιμέρους χώρες.

Το πλαίσιο της έκθεσης

Η έκθεση «Climate for transport change» («Κλίμα για αλλαγή στις μεταφορές») είναι η ετήσια δημοσίευση του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (ΤΕRΜ), του ΕΟΠ, ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για τον συνδυασμό των στρατηγικών για τις μεταφορές με τις αντίστοιχες για το περιβάλλον.

Η έκθεση αποσκοπεί στο να καλύψει όλες τις χώρες μέλη του ΕΟΠ.

ΕΕ των 27: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

Χώρες μέλη του ΕΟΠ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Ο ΕΟΠ εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Στόχος του οργανισμού είναι να συμβάλλει στη σημαντική και μετρήσιμη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη παρέχοντας έγκαιρη, στοχευμένη, συναφή και αξιόπιστη ενημέρωση στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και στο κοινό.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ενημέρωση του Τύπου επικοινωνήστε με

Òscar Romero Sanchez
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Τηλέφωνο: (+45-33) 36 72 07
Κινητό: (+45-23) 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Προϊσταμένη Επικοινωνίας & Γενικών Υποθέσεων

Τηλέφωνο: (+45-33) 36 71 60
Κινητό: (+45-51) 33 22 43

Ενέργειες Εγγράφων