επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κλιματική αλλαγή

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο και οι κλιματικοί κίνδυνοι απειλούν την ενεργειακή και επισιτιστική της ασφάλεια, τα οικοσυστήματα, τις υποδομές, τους υδάτινους πόρους, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, πολλοί από αυτούς τους κινδύνους έχουν ήδη φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και θα μπορούσαν να είναι καταστροφικοί χωρίς την ανάληψη επείγουσας και αποφασιστικής δράσης.

Υπάρχουν αυξανόμενες και ανταγωνιστικές απαιτήσεις για την χρήση της βιομάζα στην ΕΕ σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης σε τομείς όπως οι κατασκευαστικές, η ενέργεια, οι μεταφορές, η επιπλοποιία και η κλωστοϋφαντουργία, αλλά και για την βέλτιστη χρήσης της με άξονα την προστασία της φύσης και την δεσμευση του άνθρακα. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ιεραρχηθούν οι διαφορετικοί τρόποι αξιοποίησεις της βιομάζας, όπως προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,ενόψει και πιθανής έλλειψης στην προσφορά βιομάζας στο μέλλον.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το περασμένο έτος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021 σύμφωνα με εκτιμήσεις της τελευταίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Trends and Projections» (Τάσεις και προβλέψεις) που δημοσιεύθηκε σήμερα. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, η έκθεση προειδοποιεί ότι απαιτείται επειγόντως ταχύτερη δράση για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Ενέργειες Εγγράφων