επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, τα αστικά κέντρα της Ευρώπης παρέχουν ευκαιρίες στους πολίτες να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως παραγωγοί-καταναλωτές. Οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διευκόλυνση της αστικής παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην επίσπευση αυτής της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Τάσεις και προβλέψεις» που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκαν το 2021, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της Ευρώπης μετά την πανδημία. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ υλοποίησαν επιτυχώς τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020 και στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους προς την κλιματική ουδετερότητα και, παράλληλα, προς την αντιμετώπιση της εν εξελίξει κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού. Η επίτευξη των πιο φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια το 2030 θα απαιτήσει τον υπερδιπλασιασμό της ετήσιας προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Ενέργειες Εγγράφων