ďalej
späť
body

Press Release

EÚ sa nedarí obmedziť emisie z dopravy: potrebné sú výrazné zlepšenia a jasné ciele

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 14. 02. 2008 Posledná zmena 03. 06. 2016
Sektor dopravy v EÚ musí uplatňovať prísne opatrenia, ktoré pomôžu Európe splniť ciele zníženia emisií skleníkových plynov, uvádza sa v novej správe, ktorú uverejnila Európska environmentálna agentúra.

Neustále zvyšovanie objemu osobnej dopravy a rýchlejšie tempo rastu nákladnej dopravy než ekonomiky spôsobuje, že pohyb tovaru je napriek technologickému pokroku menej efektívny. Štúdia Klíma na zmenu dopravy vyzýva politických aktérov, aby stanovili pre tento sektor náročné, ale reálne ciele, pričom by sa dopyt po doprave riešil „serióznym a objektívnym spôsobom“.

„Som presvedčená, že dokážeme obmedziť špirálový rast emisií zo sektora dopravy“, hovorí profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA. „Pri živelnom raste dopravných aktivít vzniká príliš mnoho vedľajších vplyvov, napríklad hluk a znečistenie ovzdušia, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Naviac pri ňom dochádza aj k závažným škodám na biodiverzite Európy“.

„Dopravná politika EÚ musí postupovať v súlade s týmto rastom emisií“, hovorí profesorka McGlade. „Ak by doprava, a predovšetkým cestná doprava, sledovala trendy iných oblastí ekonomiky, už pred niekoľkými rokmi sme mohli splnením cieľov zníženia skleníkových plynov podľa Kjótskeho protokolu preukázať našu vedúcu úlohu v medzinárodnom meradle.“

Správa, ktorá bude dnes predložená výboru Európskeho parlamentu pre klimatické zmeny v Bruseli, ďaleko presahuje obyčajný rámec poskytovania emisných údajov zo sektora dopravy a zdôrazňuje dôležitosť integrovania využitia krajiny a dopravy do územného plánovania. V rámci EÚ-15 sú mestá zodpovedné za približne 80 % nákladov v dôsledku dopravného preťaženia vrátane strát na pracovnom čase.

„Doprava je už príliš dlho čiernym pasažierom, pokiaľ ide o boj proti globálnemu otepľovaniu a emisiám uhlíka. Vlády a obyvatelia musia radikálne prehodnotiť svoj prístup k dopravnej politike — keď už nie kvôli inému, tak aspoň z osobných pohnútok na ochranu vlastného zdravia. Nemôžeme ďalej pokračovať vo zvýhodňovaní menej efektívnych druhov dopravy“, vraví profesorka McGlade.

Táto celoeurópska štúdia odhaľuje, že dobrovoľné záväzky výrobcov áut zlepšiť efektívnosť vozidiel neprinášajú uspokojujúce výsledky. A naviac, obsadenosť súkromných vozidiel sa postupne znižuje. Približne 12 % celkových emisií CO2 v EÚ pochádza z paliva spaľovaného osobnými vozidlami.

Aktivity medzinárodnej leteckej a námornej dopravy nie sú zahrnuté do záväzkov Kjótskeho protokolu, čiastočne aj kvôli ťažkostiam s priradením emisií konkrétnej krajine.

Základné informácie o správe

Správa Klíma na zmenu dopravy je výročnou publikáciou Mechanizmu EEA na predkladanie správ o doprave a životnom prostredí (TERM), ktorý sleduje pokrok a účinnosť pokusov o integráciu stratégií dopravy a životného prostredia.

Správa sa zameriava na všetky členské krajiny EEA.

EÚ-27: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Členské krajiny EEA: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko.

O Európskej environmentálnej agentúre (EEA)

EEA má sídlo v Kodani. Jej cieľom je pomoc pri dosahovaní významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií politickým aktérom a verejnosti.

Kontaktné údaje:

Kontakt pre médiá

Òscar Romero Sanchez
tlačový zástupca

Telefón: +45 33 36 72 07
Mobil: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
vedúca oddelenia pre komunikáciu a organizačné záležitosti

Telefón: +45 33 36 71 60
Mobil: +45 51 33 22 43

 

Permalinks

Akcie dokumentu