ďalej
späť
body

Zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Podľa dnes zverejnenej informačnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ponúkajú centrá európskych miest možnosti na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pre občanov ako výrobcov-spotrebiteľov. Mestá môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri posune Európy smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti. Zjednodušenie mestskej výroby-spotreby môže pomôcť urýchliť tento proces.

Podľa najnovšej správy „Trends and Projections“ (Trendy a vyhliadky), ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa emisie skleníkových plynov a spotreba energie v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii. Väčšina členských štátov EÚ úspešne dosiahla ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 a v súčasnosti obracia pozornosť na klimatickú neutralitu a zároveň rieši súčasnú krízu dodávok energie. Dosiahnutie ambicióznejších cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať viac než zdvojnásobenie ročného pokroku pri zavádzaní využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovaní spotreby energie a emisií skleníkových plynov.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu