ďalej
späť
body

Doprava

Námorná doprava zohráva a bude naďalej zohrávať zásadnú úlohu v svetovom a európskom obchode a hospodárstve. V posledných rokoch odvetvie námornej dopravy prijalo významné opatrenia na zmiernenie svojho vplyvu na životné prostredie. Pred plánovaným nárastom celosvetového objemu lodnej dopravy sa v novej správe po prvýkrát odhaľuje plný rozsah vplyvu odvetvia námornej dopravy EÚ na životné prostredie a identifikujú sa výzvy na dosiahnutie udržateľnosti.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu