ďalej
späť
body

Doprava

Približne 18 miliónov ľudí je v Európskej únii (EÚ) dlhodobo vystavených hlukom z dopravy. Cieľom Akčného plánu Európskej komisie pre nulové znečistenie je do roku 2030 znížiť počet osôb, ktoré sú chronicky vystavené hlukom z dopravy, a to o 30 % v porovnaní s rokom 2017. Podľa dnes zverejneného posúdenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) nie je dosiahnutie tohto cieľa pravdepodobné, pokiaľ sa nevykonajú ďalšie regulačné alebo legislatívne zmeny, predovšetkým z dôvodu ťažkostí pri znižovaní veľkého počtu osôb vystavených hluku z cestnej dopravy.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu