Doprava

Zmeniť jazyk

Doprava zodpovedá približne tretine celkovej spotreby energie v členských štátoch agentúry EEA a viac ako pätine emisií skleníkových plynov. Je zodpovedná aj za veľký podiel na znečistení vzduchu v mestách, ako aj za hlukovú záťaž. Doprava má okrem toho závažný vplyv na krajinu, lebo rozdeľuje prírodné územia na malé parcely, čo má vážne dôsledky pre zvieratá a rastliny. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás