naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Evropski uniji ni uspelo zajeziti emisij v prometu: potrebna so dramatična izboljšanja in jasni cilji

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 14.02.2008 Zadnja sprememba 03.06.2016
V novem poročilu Evropske agencije za okolje je zapisano, da je treba na področju prometa v Evropski uniji uvesti stroge ukrepe, da bo Evropa lahko dosegla svoje cilje v zvezi z emisijami toplogrednih plinov.

Ker potniški promet nenehno narašča, tovorni promet pa prehiteva gospodarski razvoj, je prevoz blaga kljub tehnološkemu napredku manj učinkovit. Študija z naslovom Ozračje za spremembe v prometu poziva nosilce političnih odločitev k zastavitvi zahtevnih, toda realnih ciljev na tem področju, pri čemer naj se s potrebami po prometu soočajo „resno in nepristransko“.

„Prepričana sem, da lahko omejimo spiralno naraščanje emisij na področju cestnega prometa“, meni profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje (EEA). „Neovirano povečevanje prometnih dejavnosti povzroča preveč stranskih učinkov, kot sta hrup in onesnaženje zraka, ki zadevajo nas vse. Prav tako resno ogroža evropsko biotsko raznovrstnost“.

„Prometna politika Evropske unije se mora odzvati na to povečevanje emisij“, meni profesorica McGlade. „Če bi promet, in še posebej cestni promet, sledil smernicam v drugih gospodarskih panogah, bi lahko izkazali mednarodno vodenje s tem, ko bi že pred mnogimi leti dosegli naše cilje na področju emisij toplogrednih plinov po Kjotskem protokolu.“

Poročilo, ki je bilo danes v Bruslju predstavljeno Odboru Evropskega parlamenta za podnebne spremembe, precej presega golo posredovanje podatkov o emisijah na področju prometa in poziva k vključitvi rabe zemljišč in prometa v urbanistično načrtovanje. V EU-15 v mestih nastane približno 80 % stroškov zaradi prometnih zgostitev, vključujoč izgube delovnih ur.

„Promet je bil predolgo časa ,prisklednik‛ v boju zoper globalno segrevanje in emisije ogljika. Vlade in državljani morajo radikalno premisliti o svojem pristopu do prometne politike — če ne zaradi drugega, pa zaradi zaskrbljenosti za varovanje lastnega zdravja. Ne moremo več dajati prednosti manj učinkovitim vrstam prevoza“, meni profesorica McGlade.

Iz te študije, ki je bila izvedena v Evropski uniji, sledi, da prostovoljna zaveza avtomobilskih proizvajalcev, da bodo izboljšali učinkovitost vozil, ni prinesla zadovoljivih rezultatov. Poleg tega se je stopnja zasedenosti zasebnih vozil postopoma zniževala. Približno 12 % vseh emisij CO2 na področju Evropske unije je rezultat izgorevanja goriv v osebnih avtomobilih.

Dejavnosti v mednarodnem zračnem in ladijskem prometu niso vključene v obveznosti Kjotskega protokola, delno zaradi tega, ker je težko pripisati emisije določeni državi.

O poročilu

Poročilo Ozračje za spremembe v prometu je letna publikacija, ki nastaja na podlagi mehanizma poročanja o prometu in okolju (Transport and Environment Reporting Mechanism — TERM) Evropske agencije za okolje. Mehanizem spremlja napredek in uspešnost poskusov povezave prometnih in okoljskih strategij.

Namen poročila je zajeti vse države članice Evropske agencije za okolje.

Države EU-27: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Države članice EEA: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo.

O Evropski agenciji za okolje (EEA)

Evropska agencija za okolje ima sedež v Kopenhagnu. Cilj Agencije je pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi, tako da oblikovalcem politike in javnosti zagotavlja pravočasne, ciljno usmerjene, ustrezne in zanesljive informacije.

Kontaktni podatki

Za novinarska vprašanja se obrnite na

Òscar Romero Sanchez
Tiskovni predstavnik

Telefon: +45 33 36 72 07
Mobilni telefon: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Vodja Oddelka za komunikacijo in skupne zadeve

Telefon: +45 33 36 71 60
Mobilni telefon: +45 51 33 22 43

Permalinks

Akcije dokumenta