kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

ES nepavyksta apriboti transporto dujų emisijų: reikalingi pastebimi pokyčiai ir aiškiai apibrėžti tikslai

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2008-02-26 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Kaip teigiama naujoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, ES transporto sektorius privalo imtis griežtų priemonių, kad Europa galėtų įgyvendinti į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekių mažinimo tikslus.

Nepaisant technologijų pažangos, prekių judėjimas darosi nebe toks našus, nors keleivių skaičius nuolat didėja ir krovininis transportas vystosi greičiau nei ekonomika. Tyrimo „Transporto pokyčių tendencijos“ (angl. — Climate for transport change) ataskaitoje politikos formuotojai raginami transporto sektoriui apibrėžti daug pastangų reikalaujančius, bet įgyvendinamus tikslus, ir tuo pačiu rimtai ir objektyviai spręsti transporto paklausos problemą.

„Esu įsitikinusi, kad galime apriboti nuolat didėjančias emisijas transporto sektoriuje“, — sako EEA vykdančioji direktorė profesorė Jacqueline McGlade. — Transporto veiklos nevaldomas augimas sukuria pernelyg daug pašalinių poveikių, tokių kaip triukšmas ir oro užterštumas, kurie kenkia mums visiems. Jie taip pat daro didžiulę žalą Europos biologinei įvairovei.“

„ES transporto politika turi reaguoti į šį dujų emisijų didėjimą,“ — sako profesorė McGlade. –Jei transporto, ypač kelių, srityje būtų buvę laikomasi tokių tendencijų kaip kituose ekonomikos sektoriuose, jau prieš keletą metų būtume galėję pirmauti pasaulyje pagal Kioto protokole numatytus į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekių mažinimo tikslus“.

Šiandien Europos Parlamento klimato kaitos komitetui Briuselyje pristatytoje ataskaitoje pateikiami ne tik duomenys apie transporto sektoriaus emisijas, bet ir raginimai miestų planuose atsižvelgti į žemės naudojimo ir transporto aspektus. ES-15 valstybių narių miestai atsakingi už 80 proc. visų transporto grūsčių išlaidų, įskaitant prarastas darbo valandas.

„Transporto sektorius turi pernelyg daug privilegijų, kai kovojama su visuotiniu atšilimu ir anglies junginių emisijomis. Vyriausybė ir piliečiai privalo iš esmės pakeisti požiūrį į transporto politiką — bent jau savo sveikatos labui. Nebegalime teikti lengvatų nenašioms transporto rūšims,“ — sako profesorė McGlade.

Šis visoje ES atliktas tyrimas rodo, jog savanoriški automobilių gamintojų įsipareigojimai tobulinti transporto priemonių našumą atnešė nepakankamai naudos. Be to, automobiliuose važiuojančių asmenų skaičius nuolat mažėja. Tačiau būtent lengvųjų automobilių deginamas kuras sudaro apie 12 proc. viso į atmosferą išmetamo CO2 kiekio.

Kioto protokolo įsipareigojimai netaikomi tarptautinei aviacijos ir jūrų transporto veiklai iš dalies dėl to, kas šias emisijas sunku priskirti kuriai nors konkrečiai šaliai.

Pagrindinė informacija apie ataskaitą

Ataskaita Transporto pokyčių tendencijos (angl. — Climate for transport change) — yra kasmetinis EAA Transporto ir aplinkos ataskaitų rengimo mechanizmo (TERM) leidinys, kurio pagrindu stebima transporto ir aplinkos strategijų integracijos pastangų pažanga ir veiksmingumas.

Ataskaitoje stengiamasi apžvelgti visas EEA šalis nares.

ES-27: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

EEA šalys narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

Apie Europos aplinkos agentūrą (EEA)

EEA įsikūrusi Kopenhagoje. Agentūros tikslas — padėti pasiekti reikšmingą ir pamatuojamą pažangą Europos aplinkos gerinimo srityje teikiant politikos formuotojams bei visuomenei savalaikę, tikslingą, aktualią ir patikimą informaciją.

Kontaktinė informacija

Pasiteiravimui

Òscar Romero Sanchez
Atstovas spaudai

Tel. + 45 33 36 72 07
Mob. tel. +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Ryšių ir organizacijos reikalų skyriaus vadovė

Tel. +45 33 36 71 60
Mob. tel. +45 51 33 22 43

Permalinks

Dokumento veiksmai