järgmine
eelmine
punktid

Press Release

ELil pole õnnestunud vähendada transpordist tulenevat heidet: vaja on olulisi muudatusi ja selgeid eesmärke

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2008-02-18 Viimati muudetud 2016-06-03
Euroopa Keskkonnaagentuuri uue aruande kohaselt tuleb ELi transpordisektoris võtta kasutusele karmid meetmed, et aidata Euroopal saavutada kasvuhoonegaaside heite alased eesmärgid.

Kuna reisijate arv tõuseb pidevalt ning kaubavedu areneb kiiremini kui majandus, muutub kaupade transportimine tehnoloogilisest arengust hoolimata üha ebatõhusamaks. Uuringus „Climate for transport change” („Kliima transpordimuutusteks“) ärgitatakse poliitikakujundajaid seadma kõnealuses sektoris kõrgeid, kuid realistlikke eesmärke, käsitledes seejuures transpordinõudlust tõsisel ja erapooletul viisil.

„Olen veendunud, et suudame piirata transpordisektorist tulenevate heidete suurenemise kiiret arengut,” ütleb Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor professor Jacqueline McGlade. „Transporditegevuse piiramata kasvul on liiga palju kõrvalmõjusid — näiteks müra ja õhusaaste — mis puudutavad meid kõiki. See kahjustab tõsiselt ka Euroopa bioloogilist mitmekesisust.”

„ELi transpordipoliitikaga tuleb heidete suurenemise osas midagi ette võtta,” ütleb professor McGlade. „Kui transport ja eelkõige maanteetransport oleksid järginud muude majandussektorite suundumusi, oleksime Kyoto protokollis sätestatud kasvuhoonegaaside heidete alaste eesmärkide saavutamisega mitu aastat tagasi näidanud ülemaailmset eeskuju.”

Aruanne, mis esitati täna Brüsselis Euroopa Parlamendi kliimamuutuste komiteele, ei piirdu üksnes andmete esitamisega transpordisektori heitkoguste kohta, vaid selles nõutakse ka maakasutuse ja transpordi integreerimist linnaplaneerimisel. EL-15s põhjustavad linnad umbkaudu 80% ummikutega seotud kuludest, mille hulka kuuluvad ka kaotatud töötunnid.

„Transport on liiga kaua olnud globaalse soojenemise ja süsinikdioksiidi heite vastases võitluses n-ö piletita reisija. Valitsustel ja kodanikel tuleb oma lähenemist transpordipoliitikale järsult muuta — kui mitte millegi muu, siis vähemalt oma tervise nimel. Me ei saa jätkata vähem tõhusatele transpordiviisidele privileegide andmist,” räägib professor McGlade.

Tervet ELi hõlmav uuring näitab, et autotootjate vabatahtlik pühendumine sõidukite tõhususe parandamisele ei ole toonud piisavalt kasu. Peale selle langeb pidevalt erasõidukite täituvuse määr. Ligikaudu 12% kogu ELi süsinikdioksiidi heitest pärineb sõiduautode põletatud kütusest.

Kyoto protokolli eesmärgid ei hõlma rahvusvahelist lennu- ja meretransporti, osalt seetõttu, et heite omistamine teatavale riigile on selles valdkonnas keeruline.

Aruande taust

Aruanne „Climate for a transport change” on Euroopa Keskkonnaagentuuri transpordi- ja keskkonnaalase aruandlussüsteemi (TERM) aastaväljaanne, milles jälgitakse, kuidas edenevad ja milliseid tulemusi on andnud transpordi- ja keskkonnastrateegiate ühendamispüüded.

Aruandes vaadeldakse kõiki Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriike.

EL-27: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Island, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Euroopa Keskkonnaagentuurist

Euroopa Keskkonnaagentuur asub Kopenhaagenis. Agentuuri eesmärk on aidata oluliselt ja mõõdetavalt parandada Euroopa keskkonda, andes poliitikakujundajatele ja avalikkusele õigeaegset, eesmärgistatud, asjakohast ja usaldusväärset teavet.

Kontaktteave

Ajakirjanikel palume võtta ühendust järgmiste isikutega

Òscar Romero Sanchez
Pressiesindaja

Telefon: +45 33 36 72 07
Mobiiltelefon: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Avalike suhete ja meediajuht

Telefon: +45 33 36 71 60
Mobiiltelefon: +45 51 33 22 43

Permalinks

Tegevused dokumentidega