επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

ΕΟΠ Αίθουσα Τύπου επισκόπηση

Ειδήσεις Οργανισμοί της ΕΕ: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να καταστούν τα χημικά προϊόντα ασφαλή και βιώσιμα — 15/05/2024
Η μετάβαση προς ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες χημικές ουσίες έχει σημειώσει πρόοδο σε ορισμένους τομείς, ενώ σε άλλους μόλις ξεκινά. Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρώτης κοινής, πανευρωπαϊκής αξιολόγησης των παραγόντων που προκαλούν χημική ρύπανση και των επιπτώσεων αυτής. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και δημοσιεύεται σήμερα. Σύμφωνα με τη συγκριτική αξιολόγηση, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να μειωθούν οι επιπτώσεις των επιβλαβών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Ειδήσεις Ώρα να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική Ευρώπη — 10/04/2024
Παρά τα νομοθετικά βήματα προόδου που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία, οι προσπάθειες για μετατροπή της - σε μεγάλο βαθμό γραμμικής - ευρωπαϊκής οικονομίας σε κυκλική θα απαιτήσουν την ανάληψη περαιτέρω θαρραλέας δράσης και την αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων. Η ανάληψη αποφασιστικής δράσης είναι απαραίτητη προκειμένου να μειωθούν δραστικά τα απόβλητα, να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων, να βελτιωθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης καθώς και η χρήση προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για την κυκλικότητα, σύμφωνα με μια μείζονα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την κατάσταση της κυκλικής οικονομίας, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.
Ειδήσεις Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά σε όλη την Ευρώπη — παραμένει κορυφαίος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία — 12/03/2024
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη συνεχίζει να υπερβαίνει σημαντικά τα συνιστώμενα επίπεδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αποτελώντας σημαντική απειλή για την υγεία μας. Σύμφωνα με τον τελευταίο υγειονομικό έλεγχο της ποιότητας του αέρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, 253 000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στην ΕΕ εάν οι συγκεντρώσεις λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων τηρούσαν τις συστάσεις του ΠΟΥ. Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί ή επιδεινώνει την εμφάνιση ορισμένων ασθένειών όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, οι καρδιοπάθειες, το άσθμα και ο διαβήτης, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην υγεία.
Ειδήσεις Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τους ραγδαία αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους — 11/03/2024
Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο και οι κλιματικοί κίνδυνοι απειλούν την ενεργειακή και επισιτιστική της ασφάλεια, τα οικοσυστήματα, τις υποδομές, τους υδάτινους πόρους, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, πολλοί από αυτούς τους κινδύνους έχουν ήδη φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και θα μπορούσαν να είναι καταστροφικοί χωρίς την ανάληψη επείγουσας και αποφασιστικής δράσης.
Ειδήσεις application/x-troff-me Μειώνοντας τη ρύπανση θα μπορούσαμε να μειώσουμε σημαντικά τις καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια στην Ευρώπη — 15/02/2024
Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ευθύνονται για μεγάλο αριθμό καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία είναι η συνηθέστερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, περιγράφει σε γενικές γραμμές τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και των καρδιαγγειακών παθήσεων, τονίζοντας ότι οι δράσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης, των ακραίων θερμοκρασιών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων είναι οικονομικά συμφέρουσες για τη μείωση της επιβάρυνσης της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων.
Ειδήσεις Η έκθεση του πληθυσμού στην ευρεία χρήση της δισφαινόλης Α υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας για την υγεία — 01/02/2024
Σύμφωνα με επικαιροποιημένα ερευνητικά δεδομένα, η έκθεση του πληθυσμού στη συνθετική χημική ουσία δισφαινόλη Α (BPA) –η οποία χρησιμοποιείται σε ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, από τους πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες τροφίμων έως τις επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες νερού και τους αγωγούς πόσιμου νερού στην Ευρώπη– υπερβαίνει σημαντικά τα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας για την υγεία. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ευρύτατη αυτή χρήση της δισφαινόλης Α αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ειδήσεις object code Επείγουσα ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα της βέλτιστης χρήσης βιομάζας στην Ευρώπη — 30/01/2024
Υπάρχουν αυξανόμενες και ανταγωνιστικές απαιτήσεις για την χρήση της βιομάζα στην ΕΕ σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης σε τομείς όπως οι κατασκευαστικές, η ενέργεια, οι μεταφορές, η επιπλοποιία και η κλωστοϋφαντουργία, αλλά και για την βέλτιστη χρήσης της με άξονα την προστασία της φύσης και την δεσμευση του άνθρακα. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ιεραρχηθούν οι διαφορετικοί τρόποι αξιοποίησεις της βιομάζας, όπως προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,ενόψει και πιθανής έλλειψης στην προσφορά βιομάζας στο μέλλον.
Ειδήσεις Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν το περασμένο έτος, αλλά πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων με ορίζοντα το 2030 — 22/12/2023
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το περασμένο έτος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021 σύμφωνα με εκτιμήσεις της τελευταίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Trends and Projections» (Τάσεις και προβλέψεις) που δημοσιεύθηκε σήμερα. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, η έκθεση προειδοποιεί ότι απαιτείται επειγόντως ταχύτερη δράση για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.
Ειδήσεις Τι μας επιφυλάσσει το καλοκαίρι; Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα η νέα κανονικότητα; — 30/11/2023
Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, τα καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο ακραία. Τι μας επιφυλάσσει το φετινό καλοκαίρι όσον αφορά τους καύσωνες, τις ξηρασίες, τις πλημμύρες και τις δασικές πυρκαγιές; Η γενική εικόνα είναι απαισιόδοξη, κάτι το οποίο διαπιστώσαμε ήδη τον περασμένο χειμώνα και την άνοιξη. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η καλύτερη προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δημοσιεύθηκε σήμερα, το οποίο επεξηγεί τις σημαντικότερες κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.
Ειδήσεις Χρειάζεται περαιτέρω δράση στην ΕΕ για τη μείωση των επιπτώσεων των χημικών φυτοφαρμάκων — 14/09/2023
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ρύπανση από φυτοφάρμακα εξακολουθεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση της χρήσης τους. Για να αντιστραφεί η τάση αυτή, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για μηδενική ρύπανση, ώστε η χρήση και ο κίνδυνος που ενέχουν τα χημικά φυτοφάρμακα και τα πιο επικίνδυνα φυτοφάρμακα να μειωθούν κατά 50 % έως το 2030.
Ειδήσεις Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή, ιδίως για τα παιδιά — 12/09/2023
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για την ποιότητα του αέρα που δημοσιεύθηκαν σήμερα, πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων από τις αρνητικές επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί πάνω από 1 200 πρόωρους θανάτους ετησίως σε άτομα κάτω των 18 ετών στην Ευρώπη και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής. Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, τα επίπεδα των βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υγεία, ιδίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ιταλία.
Ειδήσεις Ετοιμάστε τις φωτογραφικές σας μηχανές! Ο ΕΟΠ προκηρύσσει τον διαγωνισμό φωτογραφίας ZeroWaste PIX 2023 — 12/09/2023
Φέτος καλούμε ενθουσιώδεις φωτογράφους από ολόκληρη την Ευρώπη να καταγράψουν καλές — βιώσιμες, και όχι τόσο καλές — μη βιώσιμες — πρακτικές, συνήθειες και συμπεριφορές παραγωγής και κατανάλωσης στην καθημερινότητά μας. Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «ZeroWaste PIX», ο οποίος προκηρύχθηκε σήμερα, μας καλεί όλους να προβληματιστούμε για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Ειδήσεις Οι καύσωνες και η εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής αποτελούν αυξανόμενες απειλές για την υγεία των Ευρωπαίων — 21/06/2023
Οι άνευ προηγουμένου καύσωνες —όπως αυτοί που βιώσαμε φέτος— αποτελούν τη μεγαλύτερη άμεση απειλή για την υγεία του πληθυσμού της Ευρώπης που συνδέεται με το κλίμα. Οι καύσωνες ήδη ευθύνονται για πολυάριθμους θανάτους και ασθένειες. Η επιβάρυνση αυτή αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω εάν δεν ληφθούν περισσότερα μέτρα προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υψηλής θερμοκρασίας στην υγεία, ο οικολογικός προσανατολισμός των πόλεων, η βελτίωση του σχεδιασμού των κτιρίων και η προσαρμογή των ωραρίων εργασίας μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της προστασίας των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ειδήσεις Οι πόλεις μπορούν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους παραγωγούς-καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές — 30/05/2023
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, τα αστικά κέντρα της Ευρώπης παρέχουν ευκαιρίες στους πολίτες να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως παραγωγοί-καταναλωτές. Οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διευκόλυνση της αστικής παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην επίσπευση αυτής της διαδικασίας.
Ειδήσεις Οι πρόωροι θάνατοι λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξακολουθούν να μειώνονται στην ΕΕ, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες — 14/03/2023
Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη συνεχίζει να βελτιώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν πρόωρα ή πάσχουν από ασθένειες λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βρίσκεται σε πτώση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη, και απαιτούνται πιο φιλόδοξα μέτρα για την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Ειδήσεις Μηδενική ρύπανση: Οι στόχοι του 2030 είναι εφικτοί αλλά απαιτούνται πιο αποφασιστικές δράσεις — 09/03/2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα την πρώτη έκθεσή της σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης και τις προοπτικές μηδενικής ρύπανσης, ορίζοντας τρόπους για καθαρότερο αέρα, νερό και έδαφος. Η έκθεση της Επιτροπής, μαζί με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης, καταδεικνύουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ έχουν συμβάλει στη μείωση τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και της ρύπανσης από φυτοφάρμακα. Ωστόσο, σε άλλους τομείς, όπως η ηχορύπανση, η ρύπανση από θρεπτικά στοιχεία ή η παραγωγή αστικών αποβλήτων, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι απαιτείται συνολικά πολύ ισχυρότερη δράση προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους μηδενικής ρύπανσης για το 2030, με τη θέσπιση νέων νόμων κατά της ρύπανσης και την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων.
Ειδήσεις Απίθανο να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο της για τον θόρυβο έως το 2030 — 09/03/2023
Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από μακροχρόνια ενόχληση από τον θόρυβο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηδενική ρύπανση αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των ατόμων που υφίστανται χρόνια διαταραχή από τον θόρυβο των μεταφορών κατά 30 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, η επίτευξη αυτού του στόχου είναι απίθανη χωρίς περαιτέρω κανονιστικές ή νομοθετικές αλλαγές, κυρίως λόγω της δυσκολίας μείωσης του μεγάλου αριθμού ατόμων που εκτίθενται στον θόρυβο από την οδική κυκλοφορία.
Ειδήσεις Τάσεις και προβλέψεις: περιορισμένη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την πανδημία και της ενεργειακής κρίσης — 10/01/2023
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Τάσεις και προβλέψεις» που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκαν το 2021, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της Ευρώπης μετά την πανδημία. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ υλοποίησαν επιτυχώς τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020 και στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους προς την κλιματική ουδετερότητα και, παράλληλα, προς την αντιμετώπιση της εν εξελίξει κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού. Η επίτευξη των πιο φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια το 2030 θα απαιτήσει τον υπερδιπλασιασμό της ετήσιας προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ειδήσεις Διαγωνισμός φωτογραφίας ΕΟΠ 2022: «Well with Nature» — 19/07/2022
Βγάζετε καλές φωτογραφίες; Σας αρέσει να περνάτε χρόνο στη φύση; Εάν η απάντησή σας και στις δυο ερωτήσεις είναι «ναι», τότε ίσως να είστε κατάλληλοι για να συμμετάσχετε και να κερδίσετε ένα από τα χρηματικά έπαθλα του διαγωνισμού φωτογραφίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Well with Nature». Στείλτε μας τις καλύτερες λήψεις σας έως την 1η Οκτωβρίου 2022.
Ειδήσεις Η έκθεση στη ρύπανση προκαλεί το 10 % όλων των κρουσμάτων καρκίνου στην Ευρώπη — 01/07/2022
Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, το παθητικό κάπνισμα, το ραδόνιο, η υπεριώδης ακτινοβολία, ο αμίαντος, ορισμένες χημικές ουσίες και άλλοι ρύποι προκαλουν πάνω από το 10 % όλων των κρουσμάτων καρκίνου στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύεται σήμερα. Τα καλά νέα είναι ότι οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να προληφθούν.
Ειδήσεις Μηδενική ρύπανση: μεγάλος αριθμός περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας — 03/06/2022
Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που δημοσιεύεται σήμερα, δείχνει ότι το 2021 σχεδόν το 85 % των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». Η αξιολόγηση παρέχει μια καλή ένδειξη για τους τόπους στους οποίους μπορούν οι λουόμενοι να βρουν την καλύτερη ποιότητα περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Η αξιολόγηση, η οποία εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 21 859 περιοχών από όλη την Ευρώπη. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια του 2021.
Ειδήσεις Με καθαρότερο αέρα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί τουλάχιστον 178 000 ζωές σε ολόκληρη την ΕΕ το 2019 — 25/02/2022
Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνέχισε να επιφέρει σημαντικό αριθμό πρόωρων θανάτων και ασθενειών στην Ευρώπη το 2019. Όπως καταδεικνύεται σε ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα επίπεδα που εισηγήθηκε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από τους μισούς πρόωρους θανάτους που προκαλούνται από την έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια.
Ειδήσεις Σημαντικές ευκαιρίες να αποσυνδεθεί η παραγωγή αποβλήτων στην Ευρώπη από την οικονομική ανάπτυξη — 31/01/2022
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ, η παραγωγή αποβλήτων αυξάνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι η οικονομία. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, καμία ένδειξη δεν υπάρχει ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος για τη μείωση της συνολικής παραγωγής αποβλήτων. Τα πορίσματα της έκθεσης αναδεικνύουν τις ευκαιρίες για να αποτρέψουμε πιο αποτελεσματικά την παραγωγή αποβλήτων, κυρίως των κλωστοϋφαντουργικών.
Ειδήσεις PostScript document Η φύση της Ευρώπης υφίσταται πιέσεις — Προκλήσεις και λύσεις — 12/01/2022
Το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) καθώς και άλλες αξιολογήσεις έχουν καταδείξει ότι τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή. Αιώνες εκμετάλλευσης έχουν αφήσει το σημάδι τους στον φυσικό κόσμο της Ευρώπης και η κατάσταση διατήρησης των περισσότερων προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών δεν είναι καλή. Στην έκθεση «Σήματα» του ΕΟΠ για το 2021 συνοψίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η φύση της Ευρώπης και επισημαίνονται στρατηγικές για την αναστροφή της κατάστασης.
Ειδήσεις Συχνότεροι και σοβαρότεροι κλιματικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη - δημοσιεύθηκε νέα περιφεριακή επισκόπηση — 13/12/2021
Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλοι κλιματικοί κίνδυνοι αυξάνονται σε συχνότητα και σοβαρότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτούνται αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και τον σχεδιασμό της προσαρμογής. Η νέα διαδραστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρέχει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται οι κλιματικοί κίνδυνοι στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης.
Ειδήσεις H περιβαλλοντική έκθεση για τις Ευρωπαϊκές Θαλάσσιες Μεταφορές (εκθεση EMTER) αναγνωρίζει την ικανοποιητική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της βιωσιμότητας και επιβεβαιώνει την ανάγκη περαιτέρω μέτρων ενόψει της αναμενόμενης αυξανόμενης ζήτησης — 01/09/2021
Οι θαλάσσιες μεταφορές διαδραματίζουν και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να ελαττώσει τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο. Ενόψει της αναμενόμενης αύξησης του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται παγκοσμίως με πλοία, μια νέα έκθεση τεκμηριώνει τον πλήρη περιβαλλοντικό αντίκτυπο του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ και παρουσιάζει τις προκλήσεις για την επίτευξη της βιωσιμότητας.
Ειδήσεις Το νέο παρατηρητήριο της ποιότητας του αέρα των ευρωπαϊκών πόλεων σάς προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε το επίπεδο της μακροχρόνιας ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή σας — 17/06/2021
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) έθεσε σε εφαρμογή το παρατηρητήριο της ποιότητας του αέρα των ευρωπαϊκών πόλεων. Μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα του αέρα των δύο τελευταίων ετών στην πόλη σας και να τη συγκρίνετε με την αντίστοιχη ποιότητα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων.
Ειδήσεις Octet Stream Μηδενική ρύπανση: τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης πληρούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας — 01/06/2021
Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που δημοσιεύεται σήμερα, δείχνει ότι το 2020 σχεδόν το 83 % των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». Η τελευταία αξιολόγηση που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 22.276 περιοχών από όλη την Ευρώπη το 2020. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια του 2020.
Ειδήσεις object code Μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς: τρένο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο ή πλοίο — ποιο είναι το πιο οικολογικό; — 26/03/2021
Οι μετακινήσεις με τρένο παραμένουν εν γένει ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον μηχανοκίνητος τρόπος μεταφοράς επιβατών στην Ευρώπη — όσον αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου — σε σύγκριση με το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο, σύμφωνα με δύο μελέτες για τις μεταφορές και το περιβάλλον που δημοσίευσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Ειδήσεις object code Πλαστικά: αυξανόμενη ανησυχία για το περιβάλλον και το κλίμα. Πώς μπορεί η Ευρώπη να αντιστρέψει αυτή την τάση; — 28/01/2021
Η συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα πλαστικών, ο αντίκτυπός τους στη βιοποικιλότητα και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας βρίσκονται εδώ και χρόνια στο θεματολόγιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανδημία COVID-19 έχει στρέψει την προσοχή ακόμη περισσότερο στα πλαστικά απόβλητα, με εικόνες από μάσκες και μεγάλες ποσότητες προστατευτικού εξοπλισμού μίας χρήσης στις θάλασσές μας. Στην έκθεση για την κυκλική οικονομία πλαστικών που δημοσιεύεται σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αναλύει την ανάγκη και τις δυνατότητες μετάβασης σε μια κυκλική και βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση πλαστικών.
Ειδήσεις Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, μείωση των θανάτων που συνδέονται με τη ρύπανση — 23/11/2020
Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των πρόωρων θανάτων κατά την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση, με αποτέλεσμα να σημειώνονται περίπου 400 000 πρόωροι θάνατοι σε ολόκληρη την ήπειρο.
Ειδήσεις Πορεία προς την εκμηδένιση της ρύπανσης στην Ευρώπη — 21/10/2020
Τι είναι η ρύπανση και πώς επηρεάζει εμάς και το περιβάλλον; Η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θέτει ως στόχο την εκμηδένιση της ρύπανσης στην Ευρώπη. Μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα εξετάζει από διαφορετικές οπτικές γωνίες την πρόκληση της ρύπανσης στην Ευρώπη, καθώς και τις ευκαιρίες για τον καθαρισμό και την πρόληψή της.
Ειδήσεις Η τελευταία αξιολόγηση δείχνει ότι η φύση της Ευρώπης υφίσταται σοβαρή, συνεχιζόμενη επιδείνωση — 19/10/2020
Η μη βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, η αστική εξάπλωση και η ρύπανση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης που ευθύνονται για τη δραστική μείωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, καθώς απειλούν την επιβίωση χιλιάδων ειδών ζώων και οικοτόπων. Επιπλέον, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη φύση και η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «State of nature in the EU» (Η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, η κατάσταση διατήρησης των περισσότερων προστατευόμενων ενδιαιτημάτων και ειδών δεν είναι καλή και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για την αντιστροφή της κατάστασης.
Ειδήσεις PostScript document Η αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη θα βελτιώσει την υγεία και την ευημερία, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες — 08/09/2020
Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως κύματα καύσωνα, και η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες προκαλούν ασθένειες στην Ευρώπη. Η κακή ποιότητα του περιβάλλοντος συμβάλλει στο 13 % των θανάτων σύμφωνα με μια μεγάλης κλίμακας αξιολόγηση για την υγεία και το περιβάλλον η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Ειδήσεις Αβέβαιο το μέλλον των θαλασσών της Ευρώπης χωρίς την ανάληψη επείγουσας συνεκτικής δράσης — 01/07/2020
Καθώς αυξάνονται οι απειλές εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων, της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται η ανάληψη επείγουσας δράσης προκειμένου να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές θάλασσες σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, λιγοστεύει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να αναστρέψουμε τα αποτελέσματα δεκαετιών παραμέλησης και κατάχρησης.
Ειδήσεις object code REDISCOVER Nature για τον φετινό διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώνει ο ΕΟΠ — 09/06/2020
Ανεξαρτήτως του πού βρισκόμαστε, όλοι μας μπορούμε να εκτιμήσουμε τα θαύματα της φύσης, τώρα δε ίσως περισσότερο από ποτέ. Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «REDISCOVER Nature», ο οποίος αρχίζει σήμερα, σας καλεί να απαθανατίσετε και να μοιραστείτε τον δεσμό σας με τη φύση και το περιβάλλον.
Ειδήσεις application/vnd.symbian.install Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης παραμένει υψηλή, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια αξιολόγηση — 08/06/2020
Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης παραμένει υψηλή, σύμφωνα με την εφετινή αξιολόγηση για την ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης που δημοσιεύεται σήμερα. Σχεδόν το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη το 2019 πληρούσαν τα υψηλότερα και πλέον αυστηρά ενωσιακά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας για τα ύδατα.
Ειδήσεις Ο αριθμός των Ευρωπαίων που εκτίθενται σε επιβλαβή ηχορύπανση αναμένεται να αυξηθεί — 05/03/2020
Τουλάχιστον ένας στους πέντε Ευρωπαίους εκτίθεται σήμερα σε επίπεδα θορύβου που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την περιβαλλοντική ηχορύπανση που δημοσιεύτηκε σήμερα. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.
Ειδήσεις Η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη το 2020: απαιτείται επειγόντως αλλαγή κατεύθυνσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, την αντιστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και την διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας — 04/12/2019
Η Ευρώπη δεν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους της για το 2030 εάν δεν λάβει επειγόντως μέτρα εντός της επόμενης δεκαετίας, ούτως ώστε να ανακόψει τον ανησυχητικό ρυθμό της απώλειας της βιοποικιλότητας, τον αυξανόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων. Η πλέον πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύεται σήμερα, με τίτλο «Η κατάσταση του περιβάλλοντος», αναφέρει ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με επιτακτικές περιβαλλοντικές προκλήσεις πρωτοφανούς κλίμακας. Στην έκθεση επισημαίνεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας, καθώς παρατηρείται μια ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την ανάγκη για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, για τεχνολογικές καινοτομίες καθώς και για περισσότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις της ΕΕ όπως η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία.
Ειδήσεις Πάνω από το 85 % των ευρωπαϊκών κολυμβητικών περιοχών χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας για την ποιότητα των υδάτων — 06/06/2019
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, λίγο περισσότερο από το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης πέρυσι, πληρούσαν τα υψηλότερα και πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας για την καθαρότητα των υδάτων. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται δείχνουν ποιες είναι οι περιοχές με τα καλύτερα ύδατα κολύμβησης για φέτος το καλοκαίρι.
Ειδήσεις Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα την απεικόνιση των βιώσιμων τροφίμων, της βιώσιμης ενέργειας και της βιώσιμης κινητικότητας — 06/03/2019
Ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε τρόφιμα και ενέργεια και ο τρόπος μετακίνησης των ανθρώπων και αγαθών έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα και την υγεία μας. Ο νέος διαγωνισμός φωτογραφίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), με τίτλο «Sustainably Yours», καλεί τους Ευρωπαίους να στείλουν φωτογραφίες των προκλήσεων και των ευκαιριών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι στην προσπάθειά τους να καταστήσουν τις επιλογές τους βιωσιμότερες σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, την ενέργεια και την κινητικότητα.
Ειδήσεις Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο φιλόδοξα προκειμένου να επιτύχουν τον κοινό στόχο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές — 11/02/2019
Το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει διπλασιαστεί μετά το 2005, όμως η αύξηση αυτή έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας και της έλλειψης προόδου στον τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο του 2020 για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ειδήσεις Ανάγκη περαιτέρω δράσης για την προστασία των πλέον ευάλωτων πολιτών της Ευρώπης από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορρύπανση και τις ακραίες θερμοκρασίες — 04/02/2019
Απαιτείται στοχευμένη δράση για καλύτερη προστασία των απόρων, των ηλικιωμένων και των παιδιών από περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορρύπανση και οι ακραίες θερμοκρασίες, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ευρώπης. Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) προειδοποιεί ότι η υγεία των πλέον ευάλωτων πολιτών της Ευρώπης εξακολουθεί να επηρεάζεται δυσανάλογα από αυτούς τους κινδύνους, παρά τις συνολικές βελτιώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος της Ευρώπης.
Ειδήσεις Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη — 29/10/2018
Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία και τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η ατμοσφαιρική ρύπανση, παρά τη σημειούμενη βραδεία βελτίωση, εξακολουθεί να υπερβαίνει τις οριακές και τις κατευθυντήριες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Ειδήσεις Καλά νέα για τους παραθεριστές: ύδατα εξαιρετικής ποιότητας στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης — 29/05/2018
Παρά την ελαφρά πτώση των αποτελεσμάτων, το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2017 πληρούσαν τα υψηλότερα και πλέον αυστηρά ενωσιακά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας για τα ύδατα, ως επί το πλείστον, απαλλαγμένα από ρύπους, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση για την ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης που δημοσιεύεται σήμερα. Τα αποτελέσματα παρέχουν μια καλή ένδειξη των τόπων διακοπών στους οποίους οι παραθεριστές μπορούν να βρουν τα βέλτιστης ποιότητας ύδατα κολύμβησης το φετινό καλοκαίρι.
Ειδήσεις Διαγωνισμός φωτογραφίας: στείλτε μας τις καλύτερες φωτογραφίες σας με θέμα το νερό — 16/04/2018
Τι έρχεται στο μυαλό σας όταν σκέφτεστε το νερό; Μπορείτε να το αποτυπώσετε σε μια φωτογραφία; Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σας προσκαλεί να στείλετε τις πιο δημιουργικές σας φωτογραφίες στον διαγωνισμό φωτογραφίας WaterPIX με θέμα το νερό. Οι καλύτερες συμμετοχές θα λάβουν χρηματικό έπαθλο.
Ειδήσεις Διαγωνισμός παραγωγής βίντεο: Διαδώστε τις πράσινες ενέργειές σας — 01/12/2017
Πώς πήγατε στη δουλειά ή στο σχολείο σήμερα; Με αυτοκίνητο, με ποδήλατο ή με κάποιο μέσο μεταφοράς; Κάθε μέρα λαμβάνουμε αποφάσεις που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ορισμένες από τις καθημερινές μας αποφάσεις αποτελούν συνειδητές προσπάθειες που έχουν ως στόχο να ζήσουμε σε ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και το δίκτυο των εταίρων του διοργανώνουν τον διαγωνισμό παραγωγής βίντεο «I LIVE GREEN» και καλούν όλους τους Ευρωπαίους να δείξουν τη δημιουργικότητά τους και να μοιραστούν τις ενέργειες τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα καλύτερα βίντεο θα λάβουν χρηματικό έπαθλο.
Ειδήσεις Octet Stream Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα: άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για την τρέχουσα ποιότητα του αέρα — 16/11/2017
Ένας νέος ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα, ο οποίος εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν την τρέχουσα ποιότητα του αέρα σε όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ο δείκτης συνοδεύεται από νέα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα τα οποία παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα στις χώρες μέλη του ΕΟΠ.
Ειδήσεις Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις ευρωπαϊκές πόλεις θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία — 06/10/2017
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις ευρωπαϊκές πόλεις εκτίθενται σε αέρα κακής ποιότητας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), που δημοσιεύθηκαν σήμερα, τα λεπτά σωματίδια εξακολουθούν να προκαλούν πρόωρο θάνατο σε περισσότερους από 400 000 Ευρωπαίους ετησίως. Οι οδικές μεταφορές, η γεωργία, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η βιομηχανία και τα νοικοκυριά αποτελούν τους τομείς με τις υψηλότερες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη.
Ειδήσεις Αριθμός ρεκόρ ευρωπαϊκών περιοχών πληρούν τα πρότυπα υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας — 23/05/2017
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που δημοσιεύεται σήμερα, πάνω από το 85 τοις εκατό των περιοχών κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2016 πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» — γεγονός που σημαίνει ότι ήταν, ως επί το πλείστον, απαλλαγμένες από ρύπους επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι περιοχές κολύμβησης που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας που ορίζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασαν το 96 τοις εκατό.
Ειδήσεις Octet Stream Τι σημαίνει η φύση για σας; Ο διαγωνισμός φωτογραφίας NATURE@work προκηρύχθηκε — 15/03/2017
Η φύση εργάζεται σκληρά για να μας προστατεύει και να μας στηρίζει στην καθημερινή μας ζωή — γεγονός το οποίο συχνά αγνοούμε. Η φύση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο· παρέχει καθαρό αέρα, καθαρό πόσιμο νερό, ρούχα, τρόφιμα και πρώτες ύλες με τις οποίες χτίζουμε τα σπίτια μας. Άλλα οφέλη της φύσης δεν είναι τόσο γνωστά, όπως για παράδειγμα ο ρόλος που παίζει στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για να αναδείξει τον σημαντικό αυτό ρόλο της φύσης στη ζωή μας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σας καλεί να καταδείξετε τα οφέλη της φύσης στον άνθρωπο μέσα από τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό φωτογραφίας «NATURE@work».
Ειδήσεις Octet Stream Η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται ολοένα και πιο σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία στην Ευρώπη — 25/01/2017
Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται σήμερα, περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Η έκθεση αποτιμά τις πιο πρόσφατες τάσεις και προβλέψεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταλήγει στο ότι για τον μετριασμό αυτών των επιπτώσεων εξαιρετικά σημαντικές είναι καλύτερες και πιο ευέλικτες στρατηγικές, πολιτικές και μέτρα προσαρμογής.
Press Release Octet Stream Σαράντα χρόνια επενδύσεων βελτίωσαν τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη — 20/05/2016
Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει καθαρά και υγιεινά ύδατα κολύμβησης άρχισαν πριν από σαράντα χρόνια με την έκδοση της πρώτης οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης. Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα αποδεικνύει την αξία της νομοθεσίας και των πολυετών επενδύσεων σε υποδομές αποχέτευσης και άλλα μέτρα περιορισμού της ρύπανσης. Η έκθεση δείχνει ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης βελτιωνόταν συνεχώς με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα το 96 % των περιοχών κολύμβησης που τελούν υπό παρακολούθηση στην ΕΕ να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2015.
Press Release Υψηλή παραμένει η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 13/05/2015
Το 95 % των περιοχών κολύμβησης που τελούν υπό παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2014. Η ποιότητα των υδάτων στο 83 % των περιοχών κρίνεται εξαιρετικής ποιότητας, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2013.
Press Release object code Το περιβάλλον στην Ευρώπη το 2015: η μελλοντική ευημερία εξαρτάται από πιο δυναμικά μέτρα στους τομείς της πολιτικής, των γνώσεων, των επενδύσεων και της καινοτομίας — 23/02/2015
Οι πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος και του κλίματος στην Ευρώπη έχουν επιφέρει ουσιαστικά οφέλη, βελτιώνοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και εντείνοντας την ανάπτυξη.. Παρά τα ανωτέρω οφέλη, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα επίμονων και εντεινόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων θα χρειαστούν θεμελιώδεις αλλαγές στα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, που αποτελούν βασική αιτία των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Press Release Η ποιότητα των υδάτων στις περισσότερες περιοχές κολύμβησης της Ευρώπης είναι εξαιρετική — 23/05/2014
Τα ύδατα στις παραλίες, στα ποτάμια και στις λίμνες της Ευρώπης ήταν σε γενικές γραμμές υψηλού επιπέδου το 2013, ενώ πάνω από το 95 % των εν λόγω περιοχών πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, τα παράκτια ύδατα κολύμβησης είχαν μια ελαφρώς καλύτερη επίδοση από τα εσωτερικά ύδατα.
Press Release Συνεχίζεται η βελτίωση των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης — 21/05/2013
Το 94 % των περιοχών κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη. Η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη στο 78 % των περιοχών, ενώ αυξήθηκε σχεδόν κατά 2% ο αριθμός των περιοχών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, σε σύγκριση με τα στοιχεία της περυσινής έκθεσης.
Press Release Octet Stream Η Αυστρία και η Γερμανία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία σημειώνουν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης της ανακύκλωσης — 14/03/2013
Η Αυστρία, η Γερμανία και το Βέλγιο ανακύκλωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δημοτικών αποβλήτων στην Ευρώπη το 2010. Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά ανακύκλωσης έχουν αυξηθεί ραγδαία, η Ευρώπη εξακολουθεί να σπαταλά τεράστιες ποσότητες πολύτιμων πόρων στέλνοντας τα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ πολλές χώρες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στην επίτευξη των νομικά δεσμευτικών στόχων ανακύκλωσης.
Press Release Octet Stream Η ρύπανση από τον τομέα των μεταφορών εξακολουθεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία σε πολλές περιοχές της Ευρώπης — 26/11/2012
Ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη ευθύνεται για τα επιβλαβή επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρύπων και για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Πολλά από τα συνεπαγόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με εντατικοποίηση των προσπαθειών για την επίτευξη των νέων στόχων της ΕΕ σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Press Release Η εμφανής αλλαγή του κλίματος σε όλη την Ευρώπη επιβεβαιώνει την άμεση ανάγκη για προσαρμογή — 20/11/2012
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στην κοινωνία και το περιβάλλον. Στο μέλλον αναμένονται περαιτέρω επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρουν υψηλότερο κόστος ζημιών, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση που δημοσίευσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
Press Release Καθαρό νερό στους περισσότερους προορισμούς διακοπών στην ΕΕ — 22/05/2012
Καλά νέα για όσους προγραμματίζουν διακοπές σε παραλία στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Ποσοστό 92,1% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν πλέον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων που προβλέπονται από την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό ισχύει για τη λίμνη Serpentine στο Λονδίνο, όπου θα φιλοξενηθούν διάφορα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού μαραθώνιου κολύμβησης και της κολύμβησης στο πλαίσιο του τριάθλου.
Press Release Η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί το νερό πιο αποτελεσματικά — 08/03/2012
H Ευρώπη πρέπει να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες για πιο αποτελεσματική χρήση των υδάτων , προκειμένου να αποφύγει την υπονόμευση της οικονομίας της, σύμφωνα με την νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Η μη αποτελεσματική χρήση του νερού έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στους πόρους που χρειάζονται τα οικοσυστήματα και οι άνθρωποι, οι δύο ζωτικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και ασφάλειας .
Press Release Octet Stream Πανευρωπαϊκή αξιολόγηση θέτει το ερώτημα: «Τι γνωρίζουμε για το νερό και την πράσινη οικονομία;» — 07/09/2011
Οι υπουργοί θα συναντηθούν, σήμερα, στην Αστάνα του Καζακστάν, για να συζητήσουν θέματα σχετικά με το νερό και την οικολογική στροφή της οικονομίας στην έβδομη Υπουργική Διάσκεψη "Περιβάλλον για την Ευρώπη", η οποία πραγματοποιείται μεταξύ 21 και 23 Σεπτεμβρίου 2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), προκειμένου να υποστηρίξει τη διάσκεψη, δημοσιεύει μια καινοτόμο έκθεση «Αξιολόγηση των αξιολογήσεων», η οποία προτείνει τρόπους με τους οποίους οι περιβαλλοντικές πληροφορίες και η χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής μπορούν να ευθυγραμμιστούν περισσότερο μεταξύ τους.
Press Release Περιβάλλον: Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή — 15/06/2011
Μεταξύ του 2009 και του 2010, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ανά την Ευρώπη σημείωσε ελαφρά πτώση, παραμένοντας όμως συνολικά υψηλή. Πάνω από 9 στις 10 περιοχές κολύμβησης πληρούν πλέον τις ελάχιστες απαιτήσεις.
Press Release Περιβάλλον: Νέοι χάρτες προσφέρουν στους ευρωπαίους λεπτομερείς εικόνες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από διάσπαρτες πηγές — 25/05/2011
Το πανευρωπαϊκό μητρώο αποβλέπει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαίων στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον. Οι νέοι επιγραμμικοί (ηλεκτρονικοί) χάρτες που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, επιτρέπει για πρώτη φορά στους πολίτες να επισημαίνουν τις κύριες διάσπαρτες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως είναι οι κάθε είδους μεταφορές και οι αεροπορικές δραστηριότητες. Η νέα σειρά 32 χαρτών δείχνει τα σημεία στα οποία εκλύονται ρύποι, όπως είναι τα οξείδια του αζώτου και τα αιωρούμενα σωματίδια. Συμπληρώνει υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές από μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες, προερχόμενα από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR).
Press Release Πεταλούδες ή επιχειρήσεις - Η Ευρώπη μπορεί να έχει και τα δύο! — 18/11/2010
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την τέταρτη έκθεσή του με τον τίτλο Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον – Κατάσταση και Προοπτικές 2010— SOER2010 — μία ενδελεχή αξιολόγηση του πώς και γιατί αλλάζει το περιβάλλον της Ευρώπης και τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό. Η SOER 2010 καταλήγει ότι μία πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μία πράσινη οικονομία, που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, μπορεί όχι μόνον να έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές περιβάλλον αλλά και να προωθήσει, επίσης, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή.
Press Release application/vnd.symbian.install Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει υψηλή — 09/06/2010
Τα καθαρά ύδατα κολύμβησης είναι καθοριστικής σημασίας για βασικούς οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός καθώς και για τη ζωή φυτών και ζώων. Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποδεικνύει ότι το 2009 96 % των παράκτιων υδάτων κολύμβησης και 90% των κολυμβητικών τοποθεσιών σε ποταμούς και λίμνες ανταποκρίθηκαν στα ελάχιστα πρότυπα. Η ως άνω έκθεση ενημερώνει επίσης σχετικά με τις πηγές από τις οποίες μπορούν να συγκεντρωθούν λεπτομερείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τις κολυμβητικές περιοχές.
Press Release chemical/x-molconn-Z Οι μεταφορές στην Ευρώπη «πρασινίζουν»; Εν μέρει μόνο — 20/04/2010
Παρότι με τις τεχνολογικές εξελίξεις παράγονται καθαρότερα οχήματα, ολοένα και περισσότεροι επιβάτες και αγαθά μεταφέρονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις εκμηδενίζοντας το όφελος απόδοσης. Βασιζόμενη σε αναλύσεις των μακροπρόθεσμων τάσεων, η πρόσφατη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) κάνει λόγο για την ανάγκη ενός ξεκάθαρου οράματος που να καθορίζει το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών μέχρι το 2050 και της ανάπτυξης συνεκτικών πολιτικών για την επίτευξή του.
Press Release Η βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και εσύ — 18/03/2010
Σήματα ΕΟΠ 2010: ιστορίες ανθρώπων και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν
Press Release Ρύπανση: ένα νέο ευρωπαϊκό μητρώο παρέχει στο κοινό πρόσβαση σε πληροφορίες για τις εκπομπές ευρωπαϊκών βιομηχανικών εγκαταστάσεων — 09/11/2009
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εγκαινίασαν σήμερα ένα νέο, περιεκτικό ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, το E-PRTR. Το μητρώο αυτό περιέχει πληροφορίες για τις εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανά την Ευρώπη. Περιλαμβάνει ετήσια στοιχεία για 91 ουσίες και καλύπτει πάνω από 24.000 εγκαταστάσεις σε 65 τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Παρέχει επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες, π.χ. για την ποσότητα και τα είδη αποβλήτων που μεταφέρονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, τόσο εντός όσο και εκτός κάθε χώρας.
Press Release Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης βελτιώνεται στην ΕΕ — 27/05/2009
Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που παρουσιάζεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος αποκαλύπτει ότι η μεγάλη πλειονότητα των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στα πρότυπα υγιεινής της ΕΕ το 2008. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω κολυμβητικής περιόδου, σε περίπου 96 % των παράκτιων υδάτων και 92 % των περιοχών κολύμβησης στους ποταμούς και τις λίμνες τηρήθηκαν τα ελάχιστα πρότυπα. Στην έκθεση παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που επισκέπτονται τις παραλίες της Ευρώπης κάθε καλοκαίρι.
Press Release Η Ευρώπη πρέπει να προσανατολίσει την πολιτική μεταφορών της στη σωστή κατεύθυνση — 26/03/2009
Οι μεταφορές εξακολουθούν να επιδρούν δυσανάλογα στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ευρώπης, στην κακή ποιότητα του αέρα και στην πρόκληση ηχορρύπανσης. Ακόμη συνεχίζουν να είναι σε χρήση τα λιγότερο αποδοτικά μέσα μεταφοράς προσώπων και αγαθών.
Press Release Ξηρασία και υπερκατανάλωση ύδατος στην Ευρώπη — 03/03/2009
Aπό τα γήπεδα γκολφ μέχρι τα βιβλία και από το ελαιόλαδο μέχρι τα εμβόλια, για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες στις οποίες στηριζόμαστε, καθώς και για πολλές καθημερινές μας δραστηριότητες, απαιτείται ένας πόρος ζωτικής σημασίας: το νερό. Η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) επιβεβαιώνει ότι σε πολλά μέρη της Ευρώπης η χρήση των υδάτινων πόρων δεν είναι βιώσιμη και διατυπώνει συστάσεις για την υιοθέτηση νέας προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Ειδήσεις Πώς να γίνετε μυστικός πράκτορας και να υπερασπιστείτε το περιβάλλον σε κόμιξ — 30/04/2008
Τα παιδιά μπορούν πλέον να μαθαίνουν πως να προστατεύουν το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα κυνηγούν οικο-κακούς στη νέα ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που λέγεται «Οικο-πράκτορες» και διατίθεται σε 24 γλώσσες.
Press Release Η ΕΕ δεν καταφέρνει να ελαττώσει τις εκπομπές των μέσων μεταφοράς: χρειάζονται δραστικές βελτιώσεις και ξεκάθαροι στόχοι — 20/02/2008
Ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ πρέπει να θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα προκειμένου να βοηθήσει την Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της σε σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, υποστηρίζει μια νέα έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
Press Release object code Οι υπουργοί πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα υγιές περιβάλλον στον πανευρωπαϊκό χώρο — 28/09/2007
Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιοποιείται σήμερα, η περιβαλλοντική πολιτική σε ολόκληρο τον πανευρωπαϊκό χώρο δυσχεραίνεται από έλλειψη πληροφοριών και κενά στην εφαρμογή της.
Press Release Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2005 — 10/08/2007
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που επιδρούν στο κλίμα, παρουσίασαν μείωση μεταξύ 2004 και 2005, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση απογραφής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), στην Κοπεγχάγη.
Press Release object code Μεταφορές — πάλι τελευταίοι στην τάξη του Κιότο! — 22/02/2007
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στις μεταφορές παραμένουν ένα βασικό αλλα όχι αξεπέραστο εμπόδιο στην προσπάθεια της ΕΕ να πετύχει τους στόχους του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στην Κοπεγχάγη.
Press Release Άναρχη αστική επέκταση - Η περιβαλλοντική πρόκληση την οποία αγνοούμε στην Ευρώπη — 22/11/2006
Απαιτείται πολιτική της ΕΕ για έναν αποτελεσματικό πολεοδομικό σχεδιασμό
Press Release Νέο διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα — 18/07/2006
Το Ozone Web, ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο τέθηκε σήμερα σε λειτουργία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EΟΠ) στην Κοπεγχάγη, προσφέρει στους χρήστες για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης των τιμών του τροποσφαιρικού όζοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Press Release Η παράκτια ζώνη της Ευρώπης πλησιάζει στο «σημείο χωρίς επιστροφή» από πλευράς περιβάλλοντος — 03/07/2006
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην Κοπεγχάγη, το μοναδικό παράκτιο περιβάλλον της Ευρώπης απειλείται όλο και περισσότερο εξαιτίας της ίδιας της δημοτικότητάς του.
Press Release Η Ευρώπη δέχεται πιέσεις καθώς η μεταβολή του κλίματος καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των περιβαλλοντικών προκλήσεων — 29/11/2005
Φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις και ιδιώτες πρέπει να δράσουν σήμερα σχετικά με μια σειρά περιβαλλοντικών ζητημάτων ή να πληρώσουν ένα ακριβό τίμημα αύριο
Press Release Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη για την προστασία της περιοχής της Μεσογείου — 08/11/2005
Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη για την προστασία της περιοχής της Μεσογείου
Press Release Ένα περιβαλλοντικό παιχνίδι για ηλεκτρονικό υπολογιστή σε 26 γλώσσες - χωρίς χρέωση — 25/08/2005
Σε όλη την Ευρώπη, όσοι αγαπούν τα παιχνίδια μπορούν τώρα να παίξουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ένα παιχνίδι, αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις για το περιβάλλον. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στην Κοπεγχάγη εγκαινίασε το παιχνίδι ηλεκτρονικών υπολογιστών Honoloko, το οποίο διατίθεται στο Διαδίκτυο δωρεάν σε 26 γλώσσες:
Press Release Ο ΕΟΠ παρουσιάζει τον πρώτο ψηφιακό χάρτη των... — 17/11/2004
Σήμερα παρουσιάστηκε ο πρώτος ψηφιακός χάρτης που δείχνει τις πολλαπλές μεταβολές που υπέστησαν τα ευρωπαϊκά τοπία από το 1990 και μετά. Ο χάρτης αυτός δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να εξάγουν συμπεράσματα σε τομείς όπως της γεωργίας και των μεταφορών σχετικά με τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στους περιορισμένους εδαφικούς πόρους μιας περιοχής και στο ευρύτερο περιβάλλον.
Press Release Η περιβαλλοντική πρόοδος της Ευρώπης σε κίνδυνο από μη βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες — 12/05/2003
Η κατάσταση του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει βελτιωθεί από πολλές απόψεις την τελευταία δεκαετία, όμως μεγάλο μέρος της προόδου αυτής είναι πιθανό να εξανεμιστεί λόγω της οικονομικής ανάπτυξης διότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να αποσυνδέσουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις από την οικονομική δραστηριότητα.
Press Release Signals 2002 — 23/05/2002
Press Release H τελευταία εκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος επισημαίνει τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της χάραξης δημόσιας πολιτικής στην Ευρώπη — 29/05/2001
Η δημόσια πολιτική πρέπει να ασκήσει αποτελεσματικότερη επιρροή στην παραγωγή και κατανάλωση εάν η Ευρώπη επιθυμεί να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει και τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιδιώκει.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων