επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη για την προστασία της περιοχής της Μεσογείου

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 08/11/2005 Τελευταία τροποποίηση : 28/06/2016
Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη για την προστασία της περιοχής της Μεσογείου

Δελτίο Τύπου


Πορτορόζ, Σλοβενία, 8 Νοεμβρίου


Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη για την προστασία της περιοχής της Μεσογείου


Οι επιπτώσεις της ρύπανσης και της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων επιδεινώνονται από νέες περιβαλλοντικές απειλές, αναφέρει σχετική έκθεση

Η κατάσταση του περιβάλλοντος της Μεσογείου Θαλάσσης δεν πρόκειται να βελτιωθεί αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση για εφαρμογή της τρέχουσας και μελλοντικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αναφέρει μια νέα έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η έκθεση με τίτλο «Θέματα προτεραιότητας για το περιβάλλον της Μεσογείου», εκπονήθηκε από τον Ευρωπαίκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) από κοινού με τη μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (MAP) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και είδε το φως το φως της δημοσιότητας κατα τη συνάντηση των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Βαρκελώνης, στο Πορτορόζ της Σλοβενίας. Στην έκθεση εξετάζονται υφιστάμενα αλλά και αναδυόμενα θέματα ρύπανσης, παρουσιάζεται η κατάσταση σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και το προφιλ κάθε μίας μεσογειακής χώρας.

Επιπλέον της ρύπανσης που προέρχεται από χερσαίες δραστηριότητες και από τη ναυτιλία, η έκθεση αναφέρεται και σε αναδυόμενους κινδύνους για το οικοσύστημα της Μεσογείου θάλασσας. Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται η ταχεία επέκταση της υδατοκαλλιέργειας – η καλλιέργεια οστρακοδέρμων και ψαριών, η εισαγωγή νέων ειδών και οι συνεχείς βιολογικές εισβολές επιβλαβών φυκιών.

Για να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου, χρειάζεται αυστηρότερη νομοθεσία. Ωστόσο, χωρίς την πολιτική βούληση των ενδιαφερόμενων χωρών, τόσο η υφιστάμενη όσο και η μελλοντική νομοθεσία θα παραμείνουν αναποτελεσματικές, επισημαίνει η έκθεση.

«Η Μεσόγειος, ο κυριότερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, βρίσκεται ήδη σε μια διαδικασία καταστροφής οικοτόπων και φυσικής αλλοίωσης, που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αν και ο ρυθμός εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, η έκταση της καταστροφής είναι ανησυχητική», δηλώνει η καθηγήτρια . Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθυντρια του ΕΟΠ. «Η πρώτη προτεραιότητα στη διαχείριση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου είναι να εφαρμοστεί η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία», λέει η καθ. McGlade.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, το βασικό πρόβλημα στις νότιες και ανατολικές μεσογειακές χώρες είναι η ανεπαρκής επεξεργασία των αστικών αποβλήτων, ένα πρόβλημα που επιτείνεται από την αύξηση του τουρισμού. Στις χώρες αυτές υπάρχει έλλειψη τεχνολογιών και οικονομικών συνθηκών για τον χειρισμό περιβαλλοντικών θεμάτων. Στις βόρειες χώρες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ρύπανση από χημικά,..

«Η έκθεση θα είναι χρήσιμη προκειμένου να εστιάσουμε σε εναλλακτικές επιλογές πολιτικής ώστε να βοηθηθούν οι περιφερειακοί και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικών και να αναπτύξουν πολιτικές προτεραιότητες και δράσεις με θετική επίδραση στο μεσογειακό θαλάσσιο περιβάλλον,» λέει ο Paul Mifsud, συντονιστής του UNEP/MAP.

Ο κ. Mifsud δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι θα τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο για τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (LBS) – το σημαντικότερο περιφερειακό νομικό μέσο για τις χερσαίες πηγές ρύπανσης – σε μια εποχή εμφάνισης νέων προκλήσεων που απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν ετοιμάσει τα εθνικά τους σχέδια δράσης που αποσκοπούν στη σταδιακή μείωση και ενδεχομένως εξάλειψη της ρύπανσης από την ξηρά, είπε ο κ. Mifsud. Τα σχέδια αυτά αναμένεται να πετύχουν την επίσημη επικύρωση των συμβαλλόμενων μερών στο Πορτορόζ.

Σημειώσεις για το συντάκτη:


Η πρόσβαση στην on-line έκδοση της έκθεσης "Θέματα προτεραιότητας για το περιβάλλον της Μεσογείου" είναι δυνατή στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://reports.eea.europa.eu/mediterranean2005

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ): Ο ΕΟΠ έχει έδρα στην Κοπεγχάγη. Ο οργανισμός έχει στόχο να βοηθήσει στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης του περιβάλλοντος της Ευρώπης μέσω της παροχής έγκαιρων, στοχοθετημένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών σε φορείς χάραξης πολιτικής και στο κοινό.

Σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη Μεσόγειο (MAP): Το MAP είναι μια περιφερειακή συλλογική προσπάθεια 21 χωρών που περιβάλλουν τη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα την Αθήνα. Μέσω του MAP, τα συμβεβλημένα αυτά μέρη της σύμβασης της Βαρκελώνης και των πρωτοκόλλων της, είναι αποφασισμένα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος προωθώντας ταυτόχρονα περιφερειακά και εθνικά σχέδια για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Σχετικά με τη σύμβαση της Βαρκελώνης: Η «Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση» (σύμβαση Βαρκελώνης), η οποία εγκρίθηκε το 1976, άρχισε να ισχύει το 1978. Τροποποιήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη το 1995 και μετονομάστηκε σε «Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας περιοχής της Μεσογείου». Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2004. Η σύμβαση και τα έξι πρωτόκολλά της αποτελούν το γνωστό ως σύστημα της Βαρκελώνης, το νομικό πλαίσιο του MAP. Η συνάντηση του Πορτορόζ σηματοδοτεί τα τριαντάχρονα της σύμβασης της Βαρκελώνης.

Τα 22 συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βαρκελώνης είναι: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μονακό, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τυνησία.

Σχετικά με τον ΕΟΠ


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι ο κύριος δημόσιος φορέας στην Ευρώπη, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παροχή τεκμηριωμένων και αντικειμενικών πληροφοριών περιβάλλοντος στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και στο κοινό. Ο ΕΟΠ, ο οποίος λειτουργεί από το 1994 με έδρα την Κοπεγχάγη, είναι ο κεντρικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΙΟΝΕΤ), ενός δικτύου που συνδέει 300 περίπου φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, συλλέγοντας και διαδίδοντας πληροφορίες και στοιχεία για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός είναι ένα όργανο της Ε.Ε. ανοικτό σε όλες τις χώρες που έχουν τους ίδιους στόχους. Σήμερα 31 κράτη είναι μέλη του ΕΟΠ: τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ, οι τρεις υποψήφιες χώρες της ΕΕ - Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία- και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Έχει μονογραφεί η συμφωνία προσχώρησης της Ελβετίας. Τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων - Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο - είναι υποψήφια για ένταξη στον Οργανισμό.


Contact Info


For media enquiries
Mark Grundy
Information officer
Phone: +45 3336 7207
Mobile: +45 2368 3675

Marion Hannerup
Head of Corporate Affairs and Communication
mobile: +45 51332243


For public enquiries
EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων