επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ειδήσεις

Απίθανο να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο της για τον θόρυβο έως το 2030

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 09/03/2023 Τελευταία τροποποίηση : 13/11/2023
1 min read
Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από μακροχρόνια ενόχληση από τον θόρυβο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηδενική ρύπανση αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των ατόμων που υφίστανται χρόνια διαταραχή από τον θόρυβο των μεταφορών κατά 30 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, η επίτευξη αυτού του στόχου είναι απίθανη χωρίς περαιτέρω κανονιστικές ή νομοθετικές αλλαγές, κυρίως λόγω της δυσκολίας μείωσης του μεγάλου αριθμού ατόμων που εκτίθενται στον θόρυβο από την οδική κυκλοφορία.

Το ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΠ με τίτλο «Outlook to 2030 - can the number of people affected by transport noise be cut by 30%?»  (Προοπτική για το 2030 - είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των ατόμων που πλήττονται από τον θόρυβο των μεταφορών κατά 30%;) αξιολογεί τη σκοπιμότητα επίτευξης του στόχου μείωσης του θορύβου στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης μηδενικής ρύπανσης βάσει δύο σεναρίων: ενός αισιόδοξου και ενός λιγότερο φιλόδοξου σεναρίου.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΠ, ακόμη και αν εφαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα μείωσης του θορύβου που έχουν επί του παρόντος στη διάθεσή τους οι τοπικές αρχές, αυτό αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που ενοχλούνται πολύ από τον θόρυβο των μεταφορών μόνο κατά περίπου 19 % έως το 2030. Ορισμένα παραδείγματα μέτρων που περιλαμβάνονται σε αυτό το αισιόδοξο σενάριο αφορούν τη μείωση των ορίων ταχύτητας στις αστικές οδούς, τον εξηλεκτρισμό κατά 50 % του στόλου των οδικών οχημάτων, τη συντήρηση και τη λείανση των σιδηροτροχιών, πιο αθόρυβα αεροσκάφη και νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας αεροσκαφών. Τα σενάρια δεν λαμβάνουν υπόψη νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, καθώς οι αλλαγές αυτές θα απαιτούσαν πολύ χρόνο για να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν.

Το λιγότερο φιλόδοξο σενάριο εξετάζει μια πιο περιορισμένη δέσμη μέτρων, όπως, μεταξύ άλλων, η συμμόρφωση με τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΕ για τον θόρυβο από τα μηχανοκίνητα οχήματα, ο εξηλεκτρισμός κατά 25 % του στόλου των οδικών οχημάτων και οι βελτιωμένες διαδικασίες προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται από τον θόρυβο αναμένεται να αυξηθεί κατά 3 %, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΠ, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της ηχορύπανσης, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θορύβου από τις οδικές μεταφορές. Για την επίτευξη του στόχου του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο σε περιοχές με σοβαρά προβλήματα θορύβου, αλλά και σε περιοχές όπου τα επίπεδα θορύβου είναι πιο περιορισμένα. Ένας συνδυασμός μέτρων, μεταξύ άλλων η θέσπιση νέων και αυστηρότερων κανονισμών για τον θόρυβο από τις οδικές μεταφορές, ο καλύτερος αστικός σχεδιασμός και σχεδιασμός των μεταφορών, καθώς και η σημαντική μείωση της οδικής κυκλοφορίας στις πόλεις, θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίτευξη του στόχου.

Το ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΠ περιλαμβάνει επίσης πέντε περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τη μείωση της ηχορύπανσης από τις μεταφορές στο Βερολίνο (οδικός σχεδιασμός)στη Μαδρίτη και τη Φλωρεντία (άσφαλτος με χαμηλά επίπεδα θορύβου και ηχοφράγματα)στη Μόνζα (ζώνες χαμηλών εκπομπών θορύβουστην Ελβετία (υποθέματα σιδηροτροχιών και πιο αθόρυβα φρένα αμαξοστοιχιών), και στη Ζυρίχη (όρια ταχύτητας).

Το ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΠ βασίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον «Projected health impacts from transportation noise — Exploring two scenarios for 2030» (Προβλεπόμενες επιπτώσεις του θορύβου από τις μεταφορές στην υγεία του ανθρώπου — Διερεύνηση δύο σεναρίων για το 2030).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων