следващ
предишен
елементи

Новини

Малко вероятно е до 2030 г. ЕС да постигне целта за намаляване на шума

Смяна на език
Новини Публикуван 14-03-2023 Последна промяна 13-11-2023
1 min read
Около 18 милиона души страдат от дългосрочен дискомфорт заради шума от транспорта в Европейския съюз (ЕС). Действията на Европейската комисия за нулево замърсяване имат за цел до 2030 г. броят на хората, засегнати от шума от транспорта, да бъде намален с 30 % в сравнение с нивата от 2017 г. Според оценката на Европейската агенция за околна среда, публикувана днес, е малко вероятно тази цел да се постигне без допълнителни регулаторни или законодателни промени главно поради трудността да се намали големият брой хора, изложени на шум от движението по пътищата.

В информационния документ на ЕАОС „Перспективи до 2030 г. — може ли броят на хората, засегнати от шума от транспорта, да бъде намален с 30 %?“ се оценява осъществимостта на постигането на целта на плана за действие за нулево замърсяване за намаляване на шума чрез два сценария: един оптимистичен и друг по-малко амбициозен.

Според информационния документ на ЕАОС дори и мерките за намаляване на шума, които понастоящем са на разположение на местните органи, да се прилагат във висока степен, това би намалило само с около 19 % до 2030 г. броя на хората, засегнати силно от шума от транспорта. Някои примери за мерки, включени в този оптимистичен сценарий, включват намаляване на ограниченията на скоростта по градските пътища, 50 % електрификация на автомобилния парк, поддръжка и шлифоване на релсите, по-безшумни въздухоплавателни средства и ограничения за нощни операции на въздухоплавателните средства. В сценариите не се отчитат законодателни или регулаторни промени на равнището на ЕС, тъй като за разработването и прилагането на такива промени би било необходимо значително време.

В по-малко амбициозния сценарий се разглежда по-скромен набор от мерки, като например спазването на настоящия регламент на ЕС за шума от моторни превозни средства, 25 % електрификация на автомобилния парк, както и подобрени процедури за кацане и излитане за въздухоплавателните средства, наред с другото. В този сценарий се предвижда, че броят на хората, засегнати от шума, ще се увеличи с 3 % главно поради прогнозираното увеличение на автомобилния, железопътния и въздушния транспорт.

За да се постигне по-голям напредък в намаляването на шумовото замърсяване, са необходими повече усилия за справяне с шума от автомобилния транспорт, както е посочено в информационния документ на ЕАОС. За да се постигне целта на плана за действие за нулево замърсяване, мерките ще трябва да бъдат насочени не само към области със сериозни проблеми с шума, но и към области, в които нивата на шума са по-умерени. Комбинация от мерки, включващи нови или по-строги разпоредби за шума за автомобилния транспорт, по-добро градско и транспортно планиране, както и значително намаляване на движението по пътищата в градовете, биха могли да проправят пътя за постигане на целта.

Информационният документ на ЕАОС включва също така пет казуса за намаляване на шумовото замърсяване от транспорта в Берлин (пътно проектиране), Мадрид и Флоренция (нискошумови асфалтови и шумови бариери), Монца (зони с ниски емисии), Швейцария (релсови подложки и по-тихи спирачки на влаковете) и Цюрих (ограничения на скоростта).

 

Информационният документ на ЕАОС се основава на доклада на Европейския тематичен център за човешкото здраве и околната средаПрогнозни въздействия върху здравето от шума от транспорта — Проучване на два сценария за 2030 г.“.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ