следващ
предишен
елементи

Новини

EU vjerojatno neće ispuniti cilj u pogledu buke do 2030.

Смяна на език
Новини Публикуван 14-03-2023 Последна промяна 13-11-2023
2 min read
U Europskoj uniji otprilike 18 milijuna ljudi pati od dugotrajnih smetnji zbog prometne buke. Akcijski plan Europske komisije za postizanje nulte stope onečišćenja usmjeren je na smanjenje broja ljudi kojima kronično smeta prometna buka za 30 % do 2030., u usporedbi s razinama iz 2017. Prema procjeni Europske agencije za okoliš (EEA), objavljenoj danas, nije vjerojatno da će se taj cilj postići bez daljnjih regulatornih ili zakonodavnih promjena, uglavnom zbog poteškoća u smanjenju velikog broja ljudi izloženih buci cestovnog prometa.

U brifingu EEA pod nazivom „Izgledi za 2030. – može li se broj ljudi pogođenih prometnom bukom smanjiti za 30 %” procjenjuje se izvedivost postizanja cilja smanjenja buke u okviru Akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja na temelju dva scenarija: jednog optimističnog i jednog manje ambicioznog.

Kako je navedeno u brifingu EEA-a, čak i ako se mjere za smanjenje buke trenutačno dostupne lokalnim nadležnim tijelima uglavnom provedu do 2030. to bi smanjilo broj ljudi kojima izrazito smeta prometna buka za samo oko 19 %. Neke od mjera iz ovog optimističnog scenarija obuhvaćaju smanjenje maksimalno dopuštenih brzina na gradskim cestama, 50 %-tnu elektrifikaciju voznog parka cestovnih vozila, održavanje i brušenje tračnica, tiše zrakoplove i noćna ograničenja kretanja zrakoplova. U scenarijima se ne uzimaju u obzir zakonodavne ili regulatorne promjene na razini EU-a jer bi trebalo dosta vremena za razvoj i provedbu takvih promjena.

U manje ambicioznom scenariju razmatra se skromniji skup mjera, kao što su, među ostalim, usklađenost s postojećim propisima EU-a o buci motornih vozila, 25 %-na elektrifikacija voznog parka cestovnih vozila i bolji postupci slijetanja i uzlijetanja zrakoplova. U tom scenariju predviđa se da bi se broj ljudi pogođenih bukom povećao za 3 %, uglavnom zbog predviđenog povećanja cestovnog, željezničkog i zračnog prometa.

Kako se navodi u brifingu EEA, s ciljem postizanja većeg napretka u smanjenju onečišćenja bukom, potrebni su veći napori za rješavanje buke od cestovnog prometa. Kako bi se postigao cilj nulte stope onečišćenja iz akcijskog plana, mjere bi trebale biti usmjerene na područja s akutnim problemima u pogledu buke, ali i na područja u kojima su razine buke umjerenije. Kombinacija mjera, među ostalim noviji ili stroži propisi u pogledu cestovnog prometa, bolje urbanističko planiranje i planiranje prometa te znatna smanjenja razine cestovnog prometa u gradovima, mogla bi pridonijeti postizanju tog cilja.

Brifing EEA sadržava i pet studija slučaja o smanjenju onečišćenja prometnom bukom u Berlinu (projektiranje ceste)Madridu i Firenci (tihi asfalt i zidovi za zaštitu od buke)Monzi (zone niskih emisija)Švicarskoj (podložne ploče za tračnice i tiše kočnice vlaka)Zürichu (ograničenja brzine).

 

Brifing EEA temelji se na izvješću Europskog tematskog centra za ljudsko zdravlje i okoliš pod nazivom „Predviđeni zdravstveni učinci prometne buke – istraživanje dvaju scenarija za 2030.”.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ