další
předchozí
položky

Novinky

EU pravděpodobně nesplní cíl pro snížení hluku do roku 2030

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 30.03.2023 Poslední změna 13.11.2023
2 min read
Přibližně 18 milionů osob je v Evropské unii (EU) dlouhodobě obtěžováno hlukem z dopravy. Akční plán Evropské komise pro nulové znečištění si klade za cíl snížit do roku 2030 počet lidí, kteří jsou chronicky rušeni hlukem z dopravy, o 30 % oproti roku 2017. Podle dnes zveřejněného hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) není plnění tohoto cíle bez dalších regulačních nebo legislativních změn pravděpodobné, a to zejména kvůli obtížím při snižování vysokého počtu osob vystavených hluku ze silniční dopravy.

Informační sdělení EEA nazvané Výhled do roku 2030 – lze počet osob rušených hlukem z dopravy snížit o 30 %? se zamýšlí nad proveditelností plnění cíle pro snížení hluku stanoveného v akčním plánu pro nulové znečištění ve dvou scénářích: jednom optimistickém a jednom méně ambiciózním. 

Z informačního sdělení EEA vyplývá, že i kdyby byla opatření ke snížení hluku, která mají místní orgány v současnosti k dispozici, implementována ve vysoké míře, snížil by se do roku 2030 počet osob, které hluk z dopravy velmi obtěžuje, pouze o 19 %. Mezi příklady opatření zahrnutých v tomto optimistickém scénáři lze například uvést omezení rychlosti na městských komunikacích, 50% elektrifikaci vozového parku silničních vozidel, údržbu a broušení kolejnic, tišší letadla a zákaz nočního leteckého provozu. Scénáře neberou v potaz legislativní ani regulační změny na úrovni EU, neboť vypracování a implementace těchto změn by vyžadovalo značně dlouhou dobu. 

Méně ambiciózní scénář obsahuje skromnější soubor opatření, jako je mimo jiné dodržování stávajícího nařízení EU o regulaci hluku z motorových vozidel, 25% elektrifikace vozového parku silničních vozidel a zdokonalené postupy při přistávání a vzletech letadel. Podle tohoto scénáře počet osob rušených hlukem vzroste o 3 %, zejména vzhledem kpředpokládanému nárůstu silniční, železniční a letecké dopravy. 

V informačním sdělení EEA se uvádí, že k významnějšímu plnění při snižování hlukové zátěže je třeba vyvinout větší úsilí v řešení problematiky hluku ze silniční dopravy. Pro plnění cíle stanoveného v akčním plánu pro nulové znečištění by se opatření musela zaměřit nejen na oblasti, které se potýkají s akutními problémy s hlukem, ale také na oblasti, ve kterých hladiny hluku nejsou tak vysoké. Cestou k plnění tohoto cíle by mohla být kombinace opatření, včetně nových nebo přísnějších nařízení o regulaci hluku ze silniční dopravy, lepšího územního plánování a plánování dopravy a také výrazné omezení silniční dopravy ve městech. 

Informační sdělení EEA uvádí také pět případových studií snižování hlukové zátěže zdopravy, a to v Berlíně (uspořádání silnic), Madridu a Florencii (nízkohlučné asfaltové povrchy a protihlukové stěny), Monze (nízkoemisní zóny), Švýcarsku (podložky pod paty kolejnic a tišší vlakové brzdy) a Curychu (omezení rychlosti). 

Informační sdělení EEA vychází ze zprávy Evropského tematického střediska pro lidské zdraví a životní prostředí nazvané Očekávané dopady hluku z dopravy na zdraví – analýza dvou scénářů pro dosažení cílů do roku 2030. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů