następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

UE raczej nie osiągnie celu w zakresie hałasu do 2030 r.

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2023-03-27 Ostatnio modyfikowane 2023-11-13
2 min read
Około 18 mln ludzi w Unii Europejskiej (UE) cierpi z powodu długotrwałej uciążliwości spowodowanej hałasem wywołanym przez transport. Działanie Komisji Europejskiej „Zero zanieczyszczeń” ma na celu zmniejszenie liczby osób przewlekle narażonych na hałas wywołany przez transport o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2017 r. Według opublikowanej dzisiaj oceny Europejskiej Agencji Środowiska, osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne bez dalszych zmian regulacyjnych lub legislacyjnych, głównie ze względu na trudności w ograniczeniu dużej liczby osób narażonych na hałas powstający w ruchu drogowym.

Analiza EEA „Perspektywa do 2030 roku - czy można zmniejszyć liczbę osób dotkniętych hałasem wywołanym przez transport o 30%?” ocenia wykonalność celu w zakresie redukcji hałasu określonego w planie działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia za pomocą dwóch scenariuszy: jednego optymistycznego i jednego mniej ambitnego.

Według opracowania EEA, nawet jeśli środki redukcji hałasu dostępne obecnie dla władz lokalnych zostaną wdrożone na wysokim poziomie, do 2030 r. zmniejszy to liczbę osób, których dotyczy wysoki stopień dokuczliwości hałasu wywołanego przez transport o około 19%. Niektóre przykłady działań uwzględnionych w tym optymistycznym scenariuszu obejmują zmniejszenie ograniczeń prędkości na drogach miejskich, elektryfikację 50% floty pojazdów drogowych, konserwację i szlifowanie torów, cichsze samoloty i zakaz nocnych lotów. Scenariusze nie uwzględniają zmian legislacyjnych ani regulacyjnych na szczeblu UE, ponieważ opracowanie i wdrożenie takich zmian wymagałoby znacznej ilości czasu.

Mniej ambitny scenariusz obejmuje skromniejszy zestaw środków, takich jak między innymi zgodność z obowiązującymi unijnymi przepisami dotyczącymi hałasu w przypadku pojazdów silnikowych, elektryfikacja 25% floty pojazdów drogowych oraz ulepszone procedury lądowania i startu samolotów. Scenariusz ten przewiduje, że liczba osób dotkniętych hałasem wzrośnie o 3%, głównie ze względu na przewidywany wzrost natężenia transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

W ocenie EEA stwierdzono, że aby uzyskać znaczniejszy postęp w ograniczaniu zanieczyszczenia hałasem, należy podjąć więcej wysiłków w celu rozwiązania problemu hałasu pochodzącego z transportu drogowego. Aby osiągnąć cel planu zerowego zanieczyszczenia, środki musiałyby dotyczyć nie tylko obszarów z poważnymi problemami z hałasem, ale także tych, gdzie poziom hałasu jest bardziej umiarkowany. Drogę do osiągnięcia celu może utorować połączenie środków obejmujących nowe lub surowsze przepisy dotyczące hałasu w transporcie drogowym, lepsze planowanie przestrzenne i transportowe oraz znaczne ograniczenie ruchu drogowego w miastach.

Ocena EEA obejmuje również pięć studiów przypadku dotyczących ograniczenia zanieczyszczenia hałasem powodowanym przez transport w Berlinie (projektowanie dróg), Madrycie i Florencji (cichy asfalt i ekrany akustyczne), Monzie (strefy niskiej emisji), Szwajcarii (przekładki podszynowe i cichsze hamulce pociągów) i Zurychu (ograniczenia prędkości).

Ocena EEA opiera się na raporcie Europejskiego Centrum ds. Zdrowia i Środowiska „Prognozowany wpływ hałasu komunikacyjnego na zdrowie — Badanie dwóch scenariuszy na rok 2030”.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu