następne
poprzednie
pozycje

Środowisko i zdrowie

Komisja Europejska publikuje dziś pierwsze sprawozdanie zatytułowane „Monitorowanie realizacji i perspektyw zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń”, w którym wyznacza działania na rzecz czystszego powietrza, wody i gleby. Sprawozdanie Komisji, wraz z oceną monitorowania opracowaną przez Europejską Agencję Środowiska, pokazuje, że polityka Unii przyczyniła się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, jak również zanieczyszczenia pestycydami. Jednakże problemy nadal występują w innych obszarach np. w obszarze szkodliwego hałasu, zanieczyszczenia związkami biogennymi i wytwarzania odpadów komunalnych. Wyniki wskazują, że jeśli Unia Europejska ma osiągnąć cele zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2030 r., konieczne będą znacznie bardziej zdecydowane działania takie jak przyjęcie nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i lepsze wdrożenie istniejących przepisów.

Jakość powietrza w Europie stale się poprawia, a liczba osób umierających przedwcześnie lub cierpiących na choroby z powodu zanieczyszczenia powietrza spada. Jednak według opublikowanej dziś analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zanieczyszczenie powietrza jest nadal największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie i potrzebne są bardziej ambitne środki, aby spełnić wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące zdrowia.

Około 18 mln ludzi w Unii Europejskiej (UE) cierpi z powodu długotrwałej uciążliwości spowodowanej hałasem wywołanym przez transport. Działanie Komisji Europejskiej „Zero zanieczyszczeń” ma na celu zmniejszenie liczby osób przewlekle narażonych na hałas wywołany przez transport o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2017 r. Według opublikowanej dzisiaj oceny Europejskiej Agencji Środowiska, osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne bez dalszych zmian regulacyjnych lub legislacyjnych, głównie ze względu na trudności w ograniczeniu dużej liczby osób narażonych na hałas powstający w ruchu drogowym.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu