sonraki
önceki
öğeler

Haberler

AB'nin 2030 yılına kadar gürültü hedefini tutturması mümkün görünmüyor

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 09.03.2023 Son değiştirilme 13.11.2023
2 min read
Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 18 milyon kişi ulaşımdan kaynaklı gürültüden uzun süreyle rahatsızlık duymaktadır. Avrupa Komisyonu'nun sıfır kirlilik eylem planında, ulaşımdan kaynaklı gürültüden kronik olarak rahatsız olan insan sayısının 2030 yılına kadar 2017 seviyelerine kıyasla %30 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Avrupa Çevre Ajansı'nın bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, karayollarındaki trafikten kaynaklanan gürültüye maruz kalan çok sayıda insan sayısını azaltmanın zor olması nedeniyle, daha fazla düzenleme veya mevzuat değişikliği yapılmadan bu hedefe ulaşılması mümkün görünmemektedir.

AÇA'nın ‘2030'a bakış - ulaşım gürültüsünden etkilenen insan sayısı %30 azaltılabilir mi?’ başlıklı bilgi notunda, sıfır kirlilik eylem planında öngörülen gürültü azaltma hedefine ulaşmanın fizibilitesi biri iyimser diğeri daha az iddialı olmak üzere iki senaryo üzerinden değerlendirilmektedir.

AÇA bilgi notuna göre, şu anda yerel makamların uygulayabileceği mevcut gürültü azaltma önlemleri yüksek düzeyde uygulansa bile, bu, 2030 yılına kadar ulaşımdan kaynaklı gürültüden oldukça rahatsız olan insan sayısını yalnızca yaklaşık %19 oranında azaltacaktır. Bu iyimser senaryoda yer alan bazı tedbir örnekleri arasında, şehir içi yollarda hız sınırlarının düşürülmesi, karayolu araç filosunun %50 oranında elektrikli araçlara geçişi, demiryolu raylarının bakımı ve onarımı, daha sessiz uçaklar ve uçakların gece saatlerinde uçuşunun yasaklanması sayılabilir. Senaryolarda, bu tür değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması önemli miktarda zaman gerektireceğinden, AB düzeyinde yasal veya düzenleyici değişiklikleri dikkate alınmamaktadır.

Daha az iddialı senaryoda, motorlu taşıtlar için mevcut AB gürültü tüzüğüne uyum, karayolu taşıt filosunun %25 oranında elektrikli araçlara geçişi ve uçaklar için iyileştirilmiş iniş ve kalkış prosedürleri gibi daha mütevazı bir dizi önlem dikkate alınmaktadır. Bu senaryoda, gürültüden etkilenen insan sayısının, esas olarak karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığında öngörülen artış nedeniyle %3 oranında artacağı öngörülmektedir.

AÇA bilgi notunda, gürültü kirliliğinin azaltılmasında daha fazla ilerleme kaydedilmesi için karayolu taşımacılığından kaynaklanan gürültünün ele alınmasına yönelik daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Sıfır kirlilik eylem planı hedefine ulaşmak için, tedbirlerin yalnızca akut gürültü sorunları olan alanları değil, aynı zamanda gürültü seviyelerinin daha ılımlı düzeyde olduğu alanları da hedef alması gerekecektir. Karayolu taşımacılığı için yeni veya daha sert hükümler içeren gürültü tüzükleri, daha iyi şehir ve ulaşım planlaması ve şehirlerdeki karayolu trafik yoğunluğunda sağlanacak önemli azalmalar gibi önlemlerin birlikte hayata geçirilmesi hedefe ulaşmanın yolunu açabilir.

AÇA bilgi notunda ayrıca, Berlin (yol tasarımı)Madrid ve Floransa (düşük gürültülü asfalt ve gürültü bariyerleri)Monza (düşük emisyon bölgeleri)İsviçre (ray pedleri ve daha sessiz tren frenleri)ve Zürih'te (hız sınırları) ulaşımdan kaynaklanan gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik beş örnek vaka çalışması da yer almaktadır.

AÇA bilgi notu, Avrupa İnsan Sağlığı ve Çevre Konu Merkezi'nin ‘Ulaşımdan kaynaklanan gürültünün öngörülen sağlık etkileri - 2030 için iki senaryonun araştırılması' başlıklı raporuna dayanmaktadır.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Belge İşlemleri