następne
poprzednie
pozycje

Transport

Około 18 mln ludzi w Unii Europejskiej (UE) cierpi z powodu długotrwałej uciążliwości spowodowanej hałasem wywołanym przez transport. Działanie Komisji Europejskiej „Zero zanieczyszczeń” ma na celu zmniejszenie liczby osób przewlekle narażonych na hałas wywołany przez transport o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2017 r. Według opublikowanej dzisiaj oceny Europejskiej Agencji Środowiska, osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne bez dalszych zmian regulacyjnych lub legislacyjnych, głównie ze względu na trudności w ograniczeniu dużej liczby osób narażonych na hałas powstający w ruchu drogowym.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu