επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Περιβάλλον και υγεία

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις πλημμύρες, εντείνει την ξηρασία και υποβαθμίζει την ποιότητα των υδάτων, γεγονός που την καθιστά αυξανόμενη απειλή για την υγεία μας. Απαιτείται επειγόντως η επιτάχυνση της εφαρμογής και η βελτίωση του συντονισμού των προσπαθειών που καταβάλλονται από την πλευρά των κυβερνήσεων, των αρχών ύδρευσης και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη των φαινομένων αυτών και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στην υγεία.

Η μετάβαση προς ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες χημικές ουσίες έχει σημειώσει πρόοδο σε ορισμένους τομείς, ενώ σε άλλους μόλις ξεκινά. Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρώτης κοινής, πανευρωπαϊκής αξιολόγησης των παραγόντων που προκαλούν χημική ρύπανση και των επιπτώσεων αυτής. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και δημοσιεύεται σήμερα. Σύμφωνα με τη συγκριτική αξιολόγηση, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να μειωθούν οι επιπτώσεις των επιβλαβών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ευθύνονται για μεγάλο αριθμό καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία είναι η συνηθέστερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, περιγράφει σε γενικές γραμμές τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και των καρδιαγγειακών παθήσεων, τονίζοντας ότι οι δράσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης, των ακραίων θερμοκρασιών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων είναι οικονομικά συμφέρουσες για τη μείωση της επιβάρυνσης της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Ενέργειες Εγγράφων