nākamais
iepriekšējais
temati
Jaunumi ES aģentūras: ir jādara vairāk, lai ķīmiskās vielas būtu drošas un ilgtspējīgas — 15.05.2024
Dažās jomās notiek pāreja uz drošākām un ilgtspējīgākām ķīmiskajām vielām, savukārt citās tā ir tikko sākusies. Tas ir secinājums šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) pirmajā kopīgajā Eiropas mēroga novērtējumā par ķīmiskā piesārņojuma cēloņiem un ietekmi. Salīdzinošajā novērtējumā konstatēts, ka ir jāstrādā vairāk pie tā, lai samazinātu kaitīgo vielu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.
Jaunumi Ir pienācis laiks paātrināt pāreju uz apritīgāku Eiropu — 25.04.2024
Lai gan pēdējo piecu gadu laikā ir veiktas izmaiņas likumdošanā, centieni pārveidot Eiropas lielākoties lineāro ekonomiku, kuru raksturo nepārtraukta atkritumu radīšana, par aprites ekonomiku prasīs turpmāku drosmīgu rīcību un stingru esošo pasākumu īstenošanu. Atbilstoši šodien publicētajam Eiropas Vides aģentūras (EVA) aprites ekonomikas stāvokļa novērtējumam ir nepieciešama izlēmīga rīcība, lai krasi samazinātu atkritumu daudzumu, piešķirtu prioritāti resursu izmantošanas samazināšanai, uzlabotu pārstrādes rādītājus un uzlabotu tādu produktu ieviešanu, kas jau no paša sākuma ir izstrādāti atbilstoši apritīguma principam.
Jaunumi Gaisa piesārņojuma līmenis aizvien ir pārāk augsts visā Eiropā — tas joprojām ir galvenais vides radītais veselības apdraudējums — 12.03.2024
Gaisa piesārņojums Eiropā joprojām krietni pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikto līmeni un nopietni apdraud mūsu veselību. Saskaņā ar šodien publicēto jaunāko Eiropas Vides aģentūras (EVA) novērtējumu par gaisa kvalitātes ietekmi uz veselību ES bija iespēja izvairīties no 253 000 nāves gadījumu, ja smalko daļiņu koncentrācija būtu atbildusi PVO ieteikumiem. Saskaņā ar jaunām aplēsēm par ietekmi uz veselību, gaisa piesārņojums izraisa vai saasina noteiktas slimības, piemēram, plaušu vēzi, sirds slimības, astmu un diabētu.
Jaunumi Eiropa nav gatava strauji augošajiem klimata riskiem — 11.03.2024
Eiropa ir visstraujāk sasilstošais kontinents pasaulē, un klimata riski apdraud tās energoapgādes drošību un nodrošinājumu ar pārtiku, ekosistēmas, infrastruktūru, ūdens resursus, finanšu stabilitāti un cilvēku veselību. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) novērtējumu daudzi no šiem riskiem jau ir sasnieguši kritisku līmeni un var kļūt katastrofāli bez steidzamas un izlēmīgas rīcības.
Jaunumi Samazinot piesārņojumu, Eiropā ievērojami samazinātos sirdslēkmju un insultu skaits. — 15.02.2024
Zinātniski pierādījumi liecina, ka vides apdraudējumi izraisa lielāko daļu sirds un asinsvadu slimību, kas ir visizplatītākais nāves cēlonis Eiropā. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras analīzē sniegts pārskats par saikni starp vidi un sirds un asinsvadu slimībām, uzsverot, ka piesārņojuma, ekstrēmu temperatūru un citu vides risku novēršana ir ekonomiski efektīvi pasākumi, lai samazinātu slimību, tostarp sirdslēkmju un insultu, slogu.
Jaunumi Octet Stream Plaši izmantotā bisfenola A iedarbība uz iedzīvotājiem pārsniedz pieļaujamo veselības drošības līmeni — 01.02.2024
Saskaņā ar jaunākajiem pētījumu datiem sintētiskās ķīmiskās vielas bisfenola A (BPA), ko izmanto visur, sākot no plastmasas un metāla pārtikas traukiem un beidzot ar atkārtoti lietojamām ūdens pudelēm un dzeramā ūdens caurulēm, iedarbība uz iedzīvotājiem Eiropā ievērojami pārsniedz pieļaujamo veselības drošības līmeni. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) informatīvajā ziņojumā teikts, ka tas potenciāli apdraud miljoniem cilvēku veselību.
Jaunumi backup file Steidzama nepieciešamība apsvērt, kā vislabāk izmantot biomasu Eiropā — 30.01.2024
ES pieaug un konkurē pieprasījums pēc biomasas izmantošanas, izmantojot to biobāzētiem produktiem tādās nozarēs kā būvniecība, enerģētika, transports, mēbeļu ražošana un tekstilrūpniecība, kā arī pārstrādājot to dabas aizsardzībai un oglekļa sekvestrēšanai. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā uzsvērts, ka ir steidzami jānosaka biomasas lietojumi, jo biomasai Eiropas zaļajā kursā ir paredzētas dažādas lomas un nākotnē varētu trūkt biomasas piedāvājuma.
Jaunumi Octet Stream ES siltumnīcefekta gāzu emisijas pagājušajā gadā samazinājās, taču joprojām irjāpieliek pūles, lai sasniegtu vērienīgos 2030. gada mērķus. — 22.12.2023
Saskaņā ar šodien publicētajām aplēsēm jaunākajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā “Tendences un prognozes” siltumnīcefekta gāzu emisijas pagājušajā gadā visā Eiropas Savienībā samazinājās par 2 %, salīdzinot ar 2021. gada līmeni. Tomēr, neraugoties uz sasniegumiem emisiju samazināšanas, atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā, ziņojumā ir izteikts brīdinājums par steidzamu rīcību, lai sasniegtu ES vērienīgos mērķus klimata un enerģētikas jomā.
Jaunumi PostScript document Nepieciešama aktīvāka ES rīcība, lai samazinātu ķīmisko pesticīdu ietekmi — 14.09.2023
Neraugoties uz dažās ES dalībvalstīs panākto progresu, samazinot pesticīdu lietošanu, pesticīdu piesārņojums joprojām rada ievērojamu risku cilvēku veselībai un videi, teikts šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) informatīvajā ziņojumā. Lai to mainītu, ir jāveic daudz vairāk, lai sasniegtu ES nulles piesārņojuma mērķus — līdz 2030. gadam par 50 % samazināt ķīmisko un bīstamāko pesticīdu izmantošanu un risku.
Jaunumi Octet Stream Gaisa piesārņojuma līmenis visā Eiropā joprojām nav drošs, jo īpaši bērniem — 14.09.2023
Saskaņā ar šodien publicētajiem Eiropas Vides aģentūras (EVA) gaisa kvalitātes novērtējumiem ir jādara vairāk, lai aizsargātu bērnu un pusaudžu veselību no gaisa piesārņojuma negatīvās ietekmes. Gaisa piesārņojums Eiropā ik gadu izraisa vairāk nekā 1200 priekšlaicīgu nāves gadījumu cilvēkiem, kas jaunāki par 18 gadiem, un ievērojami palielina risku saslimt vēlāk dzīves laikā. Neraugoties uz uzlabojumiem pēdējo gadu laikā, daudzās Eiropas valstīs, īpaši Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs un Itālijā, galveno gaisu piesārņojošo vielu līmenis joprojām ir augstāks par Pasaules Veselības organizācijas noteiktajām veselības aizsardzības vadlīnijām.
Jaunumi Octet Stream Turiet gatavībā fotokameras! EVA izsludina 2023. gada fotokonkursu “ZeroWaste PIX” — 12.09.2023
Šogad aicinām čaklus fotogrāfus no visas Eiropas iemūžināt gan labos - ilgtspējīgos, gan ne tik labos - neilgtspējīgos - ražošanas un patēriņa modeļus, paradumus un uzvedību mūsu ikdienas dzīvē. Šogad Eiropas Vides aģentūras (EVA) izsludinātais fotokonkurss "ZeroWaste PIX" aicina mūs visus aizdomāties par mūsdienu dzīvesveidu.
Jaunumi Octet Stream Karstuma viļņi, infekcijas slimību izplatība klimata pārmaiņu ietekmē palielina draudus eiropiešu veselībai — 21.06.2023
Vēl nepieredzēti karstuma viļņi, kādi novēroti šogad, ir lielākais tiešais ar klimatu saistītais veselības apdraudējums Eiropas iedzīvotājiem. Karstuma viļņi jau ir bijuši cēlonis neskaitāmiem nāves un slimību gadījumiem. Paredzams, ka šis slogs pieaugs, ja netiks veikti plašāki pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un tās mazinātu. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu rīcības plāni karstuma ietekmes uz veselību mazināšanai, pilsētu zaļināšana, labāka ēku projektēšana un darba laiku pielāgošana var palīdzēt aizsargāt visneaizsargātākās sabiedrības grupas.
Jaunumi Pilsētas var piedāvāt jaunas iespējas ražojošiem patērētājiem, kuri ražo atjaunojamo enerģiju — 30.05.2023
Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) brīfingu Eiropas pilsētās iedzīvotājiem tiek piedāvātas iespējas ražot atjaunojamo enerģiju kā ražojošiem patērētājiem. Pilsētām var būt svarīga loma Eiropas pārejā uz mazoglekļa nākotni. Ražojoša patēriņa veicināšana pilsētās var paātrināt šo procesu.
Jaunumi Nulles piesārņojums: 2030. gada mērķrādītāji ir sasniedzami, bet ir vajadzīga stingrāka rīcība — 14.03.2023
Šodien Eiropas Komisija publicē pirmo nulles piesārņojuma monitoringa un perspektīvas ziņojumu, kurā noteikti pasākumi ceļā uz tīrāku gaisu, ūdeni un augsni. Komisijas ziņojums kopā ar Eiropas Vides aģentūras monitoringa novērtējumu liecina, ka ES politika ir palīdzējusi samazināt gaisa piesārņojumu, kā arī pesticīdu radīto piesārņojumu. Tomēr citās jomās, piemēram, veselībai kaitīgs troksnis, barības vielu piesārņojums vai sadzīves atkritumu rašanās, problēmas pastāv joprojām. Rezultāti liecina, ka, lai ES varētu sasniegt 2030. gada nulles piesārņojuma mērķrādītājus, kopumā ir vajadzīga daudz stingrāka rīcība, pieņemot jaunus tiesību aktus piesārņojuma novēršanai un labāk īstenojot spēkā esošos tiesību aktus.
Jaunumi Tendences un prognozes: ES emisiju ierobežots kāpums, ņemot vērā atveseļošanos pēc pandēmijas un enerģētikas krīzi — 24.11.2022
Siltumnīcefekta gāzu emisijas un enerģijas patēriņš 2021. gadā palielinājās galvenokārt saistībā ar Eiropas atveseļošanos pēc pandēmijas - to liecina jaunākais ziņojums “Tendences un prognozes”, ko šodien publicējusi Eiropas Vides aģentūra (EVA). Lielākā daļa ES dalībvalstu ir sekmīgi sasniegušas ES 2020. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus un tagad pievērš lielāku uzmanību klimatneitralitātei, vienlaikus risinot arī pašreizējās energoapgādes krīzes jautājumus. Lai sasniegtu vērienīgākos 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus, nāksies vairāk nekā divkāršot ikgadējo progresu, ieviešot atjaunojamos energoresursus un samazinot enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Jaunumi EVA 2022. gada fotokonkurss: “Well with Nature” — 15.07.2022
Vai jums izdodas uzņemt labus fotoattēlus? Vai jums patīk pavadīt laiku dabā? Ja atbilde uz abiem jautājumiem ir “jā”, varat izmantot iespēju — iegūt kādu no naudas balvām jaunajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) fotokonkursā “Well with Nature”. Nosūtiet mums savus labākos uzņēmumus līdz 2022. gada 1. oktobrim.
Jaunumi object code Vides piesārņojums izraisa 10 % no visiem vēža gadījumiem Eiropā — 28.06.2022
Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu gaisa piesārņojuma, pasīvās smēķēšanas, radona, ultravioletā starojuma, azbesta, noteiktu ķīmisku vielu un citu piesārņotāju ietekme izraisa vairāk nekā 10 % no visiem vēža gadījumiem Eiropā. Labā ziņa ir tā, ka šos riskus ir iespējams novērst.
Jaunumi Pascal source code Nulles piesārņojums: liela daļa Eiropas peldūdeņu atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem — 03.06.2022
Šodien publicētais ikgadējais Ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2021. gadā gandrīz 85 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Novērtējums sniedz labu priekšstatu par to, kur šovasar peldētājiem pieejamas vislabākās kvalitātes peldvietas Eiropā. Šis novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 21 859 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Novērtējums aptver 2021. gada monitoringa rezultātus ES dalībvalstīs, Albānijā un Šveicē.
Jaunumi Skaidras iespējas nodalīt Eiropas atkritumu rašanos no ekonomiskās izaugsmes — 03.02.2022
Lielākajā daļā Eiropas valstu un ES kopumā radīto atkritumu apjoms pieaug, bet lēnāk nekā ekonomika. Tomēr saskaņā ar nesen publicēto Eiropas Vides aģentūras ziņojumu nekas neliecina, ka mērķis samazināt atkritumu rašanos kopumā būtu gandrīz sasniegts. Ziņojuma secinājumos ir uzsvērtas iespējas efektīvāk novērst atkritumu rašanos, pievēršot īpašu uzmanību tekstilizstrādājumiem.
Jaunumi Troff document Visā Eiropā klimata apdraudējumi kļūst aizvien biežāki un smagāki — Publicēts jauns reģionālais pārskats — 15.12.2021
Tā kā ekstrēmi laikapstākļi un citi klimata apdraudējumi visā Eiropā kļūst arvien biežāki un smagāki, ir vajadzīga pamatota informācija, lai novērtētu klimata riskus un plānotu pielāgošanos klimata pārmaiņām. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunais interaktīvais ziņojums sniedz atjauninātu pārskatu par to, kā klimata apdraudējumi mainās dažādos Eiropas reģionos.
Jaunumi Tīrāks gaiss 2019. gadā būtu varējis izglābt vismaz 178 000 dzīvību visā ES — 15.12.2021
Gaisa piesārņojums 2019. gadā Eiropā joprojām radīja ievērojamu priekšlaicīgas nāves un slimību slogu. Eiropas Vides aģentūras (EVA) analīze liecina, ka, uzlabojot gaisa kvalitāti līdz līmenim, ko nesen ieteikusi Pasaules Veselības organizācija (PVO), būtu bijis iespējams novērst vairāk nekā pusi no priekšlaicīgas nāves gadījumiem, ko izraisījusi smalko daļiņu iedarbība.
Jaunumi Eiropas daba ir apdraudēta — problēmas un risinājumi — 15.12.2021
Eiropas Vides aģentūras (EVA) darbs un citi novērtējumi liecina, ka Eiropas ekosistēmas ir nopietni apdraudētas. Gadsimtiem ilgā izmantošana ir atstājusi savas pēdas Eiropas dabiskajā pasaulē, un lielākā daļa aizsargājamo dzīvotņu un sugu nav labā saglabāšanās stāvoklī. “EVA signāli, 2021. gads” sniedz pārskatu par problēmām, ar kurām saskaras Eiropas daba, un norāda uz stratēģijām situācijas maiņai.
Jaunumi Octet Stream ES jūras transports — Pirmajā ziņojumā par ietekmi uz vidi ir atzīts labs progress virzībā uz ilgtspēju un apstiprināts, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai sagatavotos pieaugošajam pieprasījumam — 01.09.2021
Jūras transportam ir un arī turpmāk būs svarīga nozīme pasaules un Eiropas tirdzniecībā un ekonomikā. Pēdējos gados jūrniecības nozare ir veikusi būtiskus pasākumus, lai mazinātu ietekmi uz vidi. Gaidot prognozēto pasaules kuģniecības apjoma pieaugumu, jaunā ziņojumā pirmo reizi ir atklāts, cik liela ir ES jūras transporta nozares ietekme uz vidi, un apzinātas problēmas ilgtspējas sasniegšanā.
Jaunumi Jaunā Eiropas pilsētu gaisa kvalitātes pārlūkprogramma ļauj pārbaudīt ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeni vietā, kur dzīvojat — 17.06.2021
Daudzās Eiropas pilsētās gaisa piesārņojums ir nopietna problēma, kas rada reālu risku veselībai. Šodien Eiropas Vides aģentūra (EVA) laida klajā Eiropas pilsētu gaisa kvalitātes pārlūkprogrammu. Jūs varat pārbaudīt, kāda gaisa kvalitāte pēdējo divu gadu laikā ir bijusi pilsētā, kurā dzīvojat, un salīdzināt to ar citām pilsētām visā Eiropā.
Jaunumi Fotokonkurss par klimata pārmaiņu ietekmi un risinājumiem — 04.06.2021
Klimata pārmaiņas daudzējādā ziņā ietekmē mūsu sabiedrību un vidi. Lai risinātu klimata pārmaiņu problēmu, ir jāsamazina emisijas, lai mazinātu to smagāko ietekmi, un jāpielāgojas tām pārmaiņām, ko mēs nevaram apturēt. Šodien atklājot Eiropas Vides aģentūras (EVA) fotokonkursu “Climate Change PIX”, dalībnieki tiek aicināti parādīt, kādas klimata pārmaiņas ir novērojamas Eiropā un kā mēs reaģējam uz tām.
Jaunumi Pascal source code Nulles piesārņojums: lielākā daļa Eiropas peldūdeņu atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem — 01.06.2021
Šodien publicētais ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2020. gadā gandrīz 83 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Jaunākais novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 2020. gadā veikto 22 276 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Tās ir ES dalībvalstu, Albānijas un Šveices peldvietas, kas monitorētas 2020. gadā.
Jaunumi object code Motorizēti transportlīdzekļi: vilciens, lidmašīna, auto vai kuģis – kurš ir zaļāks? — 26.03.2021
Saskaņā ar diviem Eiropas Vides aģentūras (EVA) šodien publicētajiem transporta un vides pētījumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņā ceļošana ar vilcienu kopumā joprojām ir videi visdraudzīgākais pasažieru transporta veids salīdzinājumā ar ceļošanu, izmantojot automašīnu vai lidmašīnu.
Jaunumi Plastmasa rada arvien lielākas bažas vides un klimata jomā. Kā Eiropa var mainīt šo tendenci? — 28.01.2021
Jautājums par arvien pieaugošo plastmasas daudzumu, tās ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un lomu klimata pārmaiņās, arī , kā šo problēmu risināt aprites ekonomikas perspektīvā, ir bijis Eiropas Savienības politikas darba kārtībā gadiem ilgi. Covid-19 pandēmija ir tikai palielinājusi uzmanību, kas vērsta uz plastmasas atkritumiem, ar attēliem, kuros redzamas sejas maskas mūsu jūrās, un lielu daudzumu vienreizlietojamu aizsarglīdzekļu. Šodien publicētajā ziņojumā par plastmasas aprites ekonomiku Eiropas Vides aģentūra (EVA) analizē nepieciešamību un iespējas pāriet uz aprites un ilgtspējīgu pieeju plastmasas izmantošanai.
Jaunumi application/x-troff-ms Eiropas gaisa kvalitātes ievērojams uzlabojums pēdējā desmitgadē, mazāk nāves gadījumu saistībā ar piesārņojumu — 23.11.2020
Līdz ar labāku gaisa kvalitāti Eiropā pēdējā desmitgadē ir ievērojami samazinājies priekšlaicīgas nāves gadījumu skaits. Tomēr Eiropas Vides aģentūras (EVA) pēdējos oficiālajos datos redzams, ka gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji joprojām cieš no gaisa piesārņojuma, kā rezultātā kontinentā ir bijis apmēram 400 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu.
Jaunumi Octet Stream Ceļā uz nulles piesārņojumu Eiropā — 26.10.2020
Kas ir piesārņojums un kā tas ietekmē mūs un vidi? Eiropa rīkojas, lai samazinātu piesārņojumu, un Eiropas Komisija kā daļu no Eiropas zaļā kursa ir izvirzījusi Eiropai mērķi – panākt nulles piesārņojuma līmeni. Šodien publicētajā jaunajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā piesārņojuma problēma Eiropā aplūkota no dažādiem aspektiem, kā arī norādītas iespējas kā attīrīt un novērst piesārņojumu.
Jaunumi Jaunākajā izvērtējumā redzama Eiropas dabas nopietnā un ilgstošā lejupslīde — 19.10.2020
Neilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, urbanizācija un piesārņojums ir galvenais slogs, kas vainojams pie Eiropas bioloģiskās daudzveidības krasas samazināšanās, apdraudot tūkstošiem dzīvnieku sugu un dzīvotņu izdzīvošanu. Turklāt dalībvalstīs joprojām netiek īstenotas Eiropas Savienības (ES) dabas aizsardzības direktīvas un citi vides tiesību akti. Lielākā daļa aizsargājamo dzīvotņu un sugu nav labā saglabāšanās stāvoklī, un, lai mainītu situāciju, ir jādara daudz vairāk, kā teikts šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā “Dabas stāvoklis ES”.
Jaunumi Octet Stream Cīņa pret piesārņojumu un klimata pārmaiņām Eiropā uzlabos veselību un labklājību — jo īpaši visneaizsargātāko iedzīvotāju vidū — 08.09.2020
Gaisa un trokšņa piesārņojums, klimata pārmaiņu ietekme, piemēram, karstuma viļņi, un bīstamu ķīmisku vielu iedarbība Eiropā rada veselības problēmas. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) šodien publiskoto veselības un vides novērtējumu 13 % no visiem nāves gadījumiem ietekmējusi sliktas kvalitātes vide.
Jaunumi Octet Stream Šā gada EVA fotokonkursa tēma ir REDISCOVER Nature (Atklājiet dabu no jauna) — 09.06.2020
Neatkarīgi no tā, kur atrodamies, mēs visi varam novērtēt dabas brīnumus, tagad, iespējams, lielākā mērā nekā jebkad agrāk. Šodien tiek atklāts šā gada Eiropas Vides aģentūras (EVA) fotokonkurss “REDISCOVER Nature”, aicinot jūs uztvert un dalīties savā saiknē ar dabu un apkārtējo vidi.
Jaunumi Pascal source code Pēc jaunākā ikgadējā novērtējuma, Eiropas peldvietu ūdens joprojām ir ļoti kvalitatīvs — 08.06.2020
Saskaņā ar šodien publicēto šīgada Eiropas peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu Eiropas peldvietu ūdens joprojām ir ļoti kvalitatīvs. 2019. gadā Eiropas Savienības visaugstākajiem un visstingrākajiem “izcilas” kvalitātes standartiem atbilda mazliet mazāk nekā 85 % Eiropas peldvietu, kurās tiek veikts monitorings.
Jaunumi Paredzams, ka kaitīgam trokšņa piesārņojumam pakļauto Eiropas iedzīvotāju skaits pieaugs — 05.03.2020
Saskaņā ar šodien publiskoto Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu par vides trokšņa piesārņojumu vismaz 20 % Eiropas iedzīvotāju ir pakļauti tādam trokšņa līmenim, kas tiek uzskatīts par kaitīgu viņu veselībai. Tiek prognozēts, ka šis skaitlis pieaugs tuvāko gadu laikā.
Jaunumi Octet Stream Vides stāvoklis Eiropā 2020. gadā — steidzami jāmaina virziens, lai risinātu klimata pārmaiņu radītās problēmas, apturētu degradāciju un nodrošinātu turpmāku labklājību — 04.12.2019
Eiropa nesasniegs savus 2030. gadam noteiktos mērķus, ja tā nākamo 10 gadu laikā steidzami nerīkosies, lai novērstu satraucoši straujo bioloģiskās daudzveidības izzušanu, klimata pārmaiņu pieaugošo ietekmi un dabas resursu pārtēriņu. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunākajā ziņojumā “Vides stāvoklis”, kas publicēts šodien, ir norādīts, ka Eiropa saskaras ar vides problēmām, kas sasniegušas nebijušus mērogus un ir steidzami jārisina. Tomēr ziņojumā ir arī norādīts, ka ir pamats cerībām, jo tomēr ir palielinājusies sabiedrības izpratne par vajadzību pārorientēties uz ilgtspējīgu nākotni, tiek vairāk izmantotas tehnoloģiskas inovācijas, pieaug kopienu iniciatīvas un notiek intensīvāka ES rīcība, piemēram, Eiropas zaļais kurss.
Jaunumi Vairāk nekā 85 % Eiropas peldvietu ūdens kvalitāte novērtēta par izcilu — 06.06.2019
Pēc jaunākā ikgadējā ziņojuma par Eiropas peldvietu ūdens kvalitāti, Eiropas Savienības augstākajam novērtējamam “ izcils” un visstingrākajiem ūdens tīrības kvalitātes standartiem atbilst vairāk kā 85 % pagājušajā gadā monitorēto Eiropas peldvietu. Pēc šodien publicētajiem rezultātiem viegli noskaidrot, kur šovasar būs rodami augstākās kvalitātes peldūdeņi.
Jaunumi Vajadzīga aktīvāka rīcība, lai aizsargātu Eiropas visneaizsargātākos iedzīvotājus no gaisa piesārņojuma, trokšņa un galēju temperatūru ietekmes — 16.04.2019
Ir vajadzīga mērķtiecīga rīcība, lai labāk aizsargātu trūcīgas personas, vecus cilvēkus un bērnus no tādiem vides apdraudējumiem kā gaisa un trokšņa piesārņojums un galējas temperatūras, jo īpaši Eiropas austrumu un dienvidu reģionos. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā ir ietverts brīdinājums, ka šādi apdraudējumi joprojām nesamērīgi kaitē Eiropas visneaizsargātāko iedzīvotāju veselībai, neraugoties uz to, ka vides kvalitāte Eiropā kopumā ir uzlabojusies.
Jaunumi Fotokonkurss ilgtspējīgai pārtikai, enerģijai un mobilitātei — 04.03.2019
Veids, kā mēs ražojam un patērējam pārtiku un enerģiju, kā arī pārvietojam cilvēkus un preces, ietekmē vidi, klimatu un veselību. Eiropas Vides aģentūra ar jauno fotokonkursu “Ilgtspējīgi faktori” aicina Eiropas iedzīvotājus sūtīt fotogrāfijas par problēmām un iespējām, kā padarīt pārtikas, enerģijas un mobilitātes izvēli ilgtspējīgāku.
Jaunumi ES dalībvalstīm jāpieliek lielākas pūles atjaunojamo energoresursu kopīgo mērķu sasniegšanai — 26.02.2019
Atjaunojamo enerģijas avotu daļa Eiropas Savienības (ES) enerģijas izmantojumā kopš 2005. gada ir dubultojusies, taču šī izaugsme pēdējos gados ir mazinājusies, jo īpaši tādēļ, ka enerģijas patēriņš pieaug un transporta nozarē izpaliek progress. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā redzams, ka ES dalībvalstīm nepieciešams pastiprināt centienus, lai sasniegtu 2020. gada mērķi par atjaunojamo enerģiju.
Jaunumi text/texmacs Gaisa piesārņojums Eiropā joprojām pārāk augsts — 29.10.2018
Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunākie dati un publicētā informācija liecina, ka, neraugoties uz lēnajiem uzlabojumiem, gaisa piesārņojums joprojām pārsniedz Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas noteiktās robežvērtības un nostādnes. Gaisa piesārņojums joprojām apdraud cilvēku veselību un vidi.
Jaunumi Octet Stream Labas ziņas atpūtniekiem – vairumā Eiropas peldvietu ūdens kvalitāte ir izcila — 29.05.2018
Šodien publicētais ikgadējais ziņojums par peldūdeņu kvalitāti norāda, ka, neraugoties uz nelielu rezultātu lejupslīdi, 85 procenti visā Eiropā monitorēto peldvietu 2017. gadā atbilda visstingrākajiem “izcilas” kvalitātes standartiem — tas nozīmē, ka peldvietas lielākoties bija brīvas no piesārņotājiem. Šis novērtējums sniedz labas norādes par to, kur šovasar būs meklējamas labākās peldvietas ar augstāko ūdens kvalitāti.
Jaunumi Fotokonkurss: Nosūtiet mums savus labākos ūdens attēlus — 16.04.2018
Kas jums ienāk prātā, iedomājoties ūdeni? Vai varat to attēlot fotogrāfijā? Eiropas Vides aģentūra (EVA) jūs aicina nosūtīt savus visradošākos attēlus uz WaterPIX – fotokonkursu par ūdeni. Labākie attēli saņems naudas balvu.
Jaunumi Videokonkurss: pastāsti par savu zaļo rīcību — 01.12.2017
Kā tu šodien nokļuvi līdz darbam vai skolai? Ar automašīnu, velosipēdu vai sabiedrisko transportu? Katru dienu mēs pieņemam lēmumus, kuri var ietekmēt vidi. Daži no mūsu ikdienas lēmumiem ir apzināti centieni dzīvot tīrākā un veselīgākā vidē. Eiropas Vides aģentūras (EVA) un tās partneru tīkla organizētais videokonkurss “I LIVE GREEN” (“Es dzīvoju zaļi”) aicina visus Eiropas iedzīvotājus paust savu radošumu un stāstīt par darbībām, kas palīdz videi. Labākie video saņems naudas balvu.
Jaunumi Eiropas gaisa kvalitātes indekss – vienmēr pieejama jaunākā informācija par gaisa kvalitāti — 16.11.2017
Eiropas Vides aģentūra (EVA) un Eiropas Komisija šodien ir publicējušas jaunu Eiropas gaisa kvalitātes indeksu, kas lietotājiem ļauj pārliecināties par pašreizējo gaisa kvalitāti Eiropas pilsētās un reģionos. Indeksu papildina jaunas valstu faktu lapas, kurās ir sniegta atjaunināta informācija par gaisa kvalitāti EVA dalībvalstīs.
Jaunumi Gaisa kvalitātes uzlabošana Eiropas pilsētās sniegs būtiskus ieguvumus veselībai — 06.10.2017
Lielākā daļa Eiropas pilsētu iedzīvotāju elpo sliktas kvalitātes gaisu. Eiropas Vides aģentūra (EVA) šodien publicē jaunākās aplēses, kas liecina, ka vairāk nekā 400 000 Eiropas iedzīvotāju priekšlaicīgas nāves cēlonis ik gadu joprojām ir gaisā esošās smalkās cietās daļiņas. Vislielākie gaisa piesārņotāji Eiropā ir autotransports, lauksaimniecība, spēkstacijas, rūpniecības nozare un mājsaimniecības.
Jaunumi Eiropā izcilas ūdens kvalitātes standartiem atbilst vairāk peldvietu nekā jebkad agrāk — 23.05.2017
Šodien publicētais ikgadējais ziņojums par peldūdeņu kvalitāti norāda, ka vairāk nekā 85 procenti visā Eiropā monitorēto peldvietu 2016. gadā atbilda visstingrākajiem “izcilas” kvalitātes standartiem — tas nozīmē, ka peldvietas lielākoties bija brīvas no cilvēka veselībai un videi kaitīgajiem piesārņotājiem. Vairāk nekā 96 procenti peldvietu atbilda minimālajām kvalitātes prasībām, ko nosaka Eiropas Savienības noteikumi.
Jaunumi application/x-troff-me Ko jums nozīmē daba? Ir Izsludināts fotokonkurss NATURE@work (Daba darbībā) — 15.03.2017
Daba cītīgi strādā, lai mūs aizsargātu un uzturētu mūsu ikdienas dzīvi — šo faktu bieži vien novērtējam par zemu. Tai ir būtiska nozīme, nodrošinot svaigu gaisu, tīru dzeramo ūdeni, apģērbu, pārtiku un izejmateriālus, ko izmantojam pajumtes celšanai. Citi ieguvumi nav tik labi zināmi, piemēram, kā daba mazina klimata pārmaiņu ietekmi. Lai uzsvērtu dabas nozīmi mūsu dzīvē, Eiropas Vides aģentūra (EVA) aicina piedalīties fotokonkursā ‘NATURE@work’ (Daba darbībā), lai atspoguļotu dabas devumu jūsu labsajūtai.
Jaunumi Klimata pārmaiņas rada arvien smagākus riskus ekosistēmām, cilvēku veselībai un ekonomikai Eiropā — 25.01.2017
Kā vēsta šodien publicētais Eiropas Vides aģentūras ziņojums, Eiropas reģioni klimata pārmaiņu dēļ piedzīvo jūras līmeņa paaugstināšanos un ekstremālākus laika apstākļus, tādus kā biežākas un intensīvākas svelmes, plūdi, sausums un vētras. Ziņojumā ir izvērtētas jaunākās tendences un prognozes par klimata pārmaiņām un to ietekmi Eiropā un konstatēts, ka labākas un elastīgākas pielāgošanās stratēģijas, politikas un pasākumi būs izšķiroši svarīgi šīs ietekmes seku mazināšanai.
Press Release Četrdesmit investīciju gadi ir uzlabojuši Eiropas peldvietu ūdens kvalitāti — 20.05.2016
Eiropas Savienības centieni nodrošināt tīru un veselīgu peldvietu ūdeni sākās pirms četrdesmit gadiem, kad tika izdota pirmā Peldvietu ūdens direktīva. Šodien publicētais ikgadējais Ziņojums par peldvietu ūdeni pierāda, cik vērtīgi bijuši šie tiesību akti un gadiem ilgi izdarītās investīcijas notekūdeņu infrastruktūrā, kā arī citi piesārņojuma samazināšanas pasākumi. Tas rāda, ka peldvietu ūdens kvalitāte laika gaitā pastāvīgi uzlabojusies, visbeidzot 2015. gadā 96 % Eiropas Savienības monitorēto peldvietu atbilstot minimālajiem ūdens kvalitātes standartiem.
Press Release Eiropieši turpina baudīt augstas kvalitātes peldūdeņus — 13.05.2015
Peldvietu uzraudzība Eiropas Savienībā ir parādījusi, ka 2014. gadā 95 % no tām bija saskaņā ar minimālajiem ūdens kvalitātes standartiem. Ūdens kvalitāte tika atzīta par teicamu 83 % peldvietu, un tas ir palielinājums par gandrīz 1 procentpunktu salīdzinājumā ar 2013. gadu.
Press Release Vide Eiropā 2015 – nākotnes labklājība būs atkarīga no vērienīgākas politikas, zināšanām, ieguldījumiem un inovācijas — 24.02.2015
Eiropas vides un klimata politika ir sniegusi ievērojamu labumu, uzlabojot vidi un dzīves kvalitāti un vienlaikus veicinot inovāciju, darbavietu radīšanu un izaugsmi. Neraugoties uz šiem ieguvumiem, Eiropa joprojām saskaras ar daudzām noturīgām un pieaugošām vides problēmām. Lai tās novērstu, pašos pamatos būs jāmaina ražošanas un patēriņa sistēmas, kas ir vides problēmu pirmcēlonis.
Press Release Vairumā Eiropas peldvietu ūdens kvalitāte ir izcila — 23.05.2014
Eiropas jūru, upju un ezeru peldvietās ūdens kvalitāte 2013. gadā lielākoties ir bijusi augsta. Vairāk nekā 95 % no tām atbilda minimālajiem standartiem. Dati liecina, ka jūras ūdens kvalitātes rādītāji ir bijuši nedaudz labāki nekā iekšzemes ūdeņiem.
Press Release Eiropas peldūdeņu kvalitāte turpina uzlaboties — 21.05.2013
Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) ikgadējo ziņojumu par Eiropas peldūdeņu kvalitāti obligātajiem ūdens kvalitātes standartiem atbilst 94 % Eiropas Savienības peldvietu. 78 % peldvietu ūdens kvalitāte ir izcila, un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu obligātajām prasībām atbilstošo peldvietu skaits ir palielinājies par gandrīz 2 %.
Press Release model/iges Satiksmes radītais piesārņojums joprojām kaitīgs veselībai daudzviet Eiropā — 26.11.2012
Transports Eiropā rada bīstami augstu gaisa piesārņotāju līmeni un ceturtdaļu no ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunāko ziņojumu daudzas transporta radītās vides problēmas var risināt, pastiprinot centienus sasniegt jaunos ES mērķus.
Press Release Octet Stream Acīmredzamas klimata pārmaiņas visā Eiropā - apstiprinās vajadzība steidzami pielāgoties — 20.11.2012
Klimata pārmaiņas skar visus Eiropas reģionus, dažādi ietekmējot sabiedrību un vidi. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) šodien publicēto jaunāko novērtējumu nākotnē prognozējama vēl lielāka klimata pārmaiņu radītā ietekme, radot lielas kaitējuma izmaksas.
Press Release Daudzus Eiropas iedzīvotājus joprojām kaitīgi ietekmē gaisu piesārņojošās vielas — 24.09.2012
Gandrīz trešdaļu Eiropas pilsētu iedzīvotāju kaitīgi ietekmē pārmērīgas gaisā suspendētu cieto daļiņu koncentrācijas. Cietās daļiņas ir viens no vissvarīgākajiem piesārņotājiem cilvēka veselībai nodarītā kaitējuma ziņā, jo tās iekļūst elpošanas trakta jutīgākajās daļās. Pēdējās desmitgadēs ES ir sekmīgi samazinājusi paskābinošo piesārņotāju daudzumu, bet jauns ziņojums, kuru šodien publicēja Eiropas Vides aģentūra (EVA), liecina, ka daudzviet Eiropā nav atrisinātas problēmas ar cieto daļiņu koncentrāciju āra gaisā un ar piezemes ozonu.
Press Release Vide. Tīrs ūdens vairumā ES atpūtas vietu — 23.05.2012
Labas ziņas, ja šovasar plānojat pavadīt brīvdienas kādā Eiropas pludmalē: 92,1 % peldūdeņu Eiropas Savienībā tagad atbilst Peldūdeņu direktīvā noteiktajam kvalitātes standartu minimumam. To var sacīt arī par Serpentīna ezeru Londonā, kur norisināsies vairākas Olimpisko spēļu disciplīnas, tostarp atklāto ūdeņu peldēšanas maratons un triatlona peldēšanas sacensības.
Press Release Eiropas transporta nozarei jārīkojas vērienīgi, lai sasniegtu mērķus — 08.11.2011
Daudzu transporta radīto piesārņotāju emisijas 2009. gadā samazinājās. Taču saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunāko ikgadējo ziņojumu par transporta emisijām šis samazinājums varētu būt tikai īslaicīgs ekonomikas lejupslīdes rezultāts. Transporta un vides ziņošanas mehānisms (TERM) pēta transporta ietekmi uz vidi. Šajā ziņojumā pirmo reizi aplūkots Eiropas Komisijas 2011. gada transporta ceļvedī ierosinātais visaptverošu kvantitatīvu mērķu kopums.
Press Release object code Paneiropas vides novērtējuma jautājums: „Ko mēs zinām par ūdens resursiem un videi labvēlīgu ekonomiku?” — 12.09.2011
Šodien Astanā (Kazahstāna) sāksies procesa “Vide Eiropai” septītā ministru konference, kas notiks no 2011. gada 21. līdz 23. septembrim un kurā ministri tiksies, lai apspriestu ar ūdeni saistītus jautājumus un to, kā veidot videi labvēlīgāku ekonomiku. Lai palīdzētu konferences norisē, Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir sagatavojusi novatorisku ziņojumu „Novērtējumu novērtējums”, kurā ieteikts, kā ciešāk saskaņot informāciju par vidi un politikas veidošanu.
Press Release Vide. Augsta peldūdeņu kvalitāte visā ES — 15.06.2011
Eiropas teritorijā peldūdeņu kvalitāte no 2009. līdz 2010. gadam ir nedaudz pasliktinājusies, taču kopumā tā joprojām ir augsta. Vidēji vairāk nekā deviņās no desmit peldvietām ūdens kvalitāte atbilst obligātajām prasībām.
Press Release Vide: jaunas kartes piedāvā eiropiešiem detalizētu pārskatu par gaisa piesārņojumu no difūziem avotiem — 25.05.2011
Eiropas mēroga reģistrs ir izveidots tādēļ, lai eiropieši varētu aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē vidi. Šodien Eiropas Komisija un Eiropas Vides aģentūra ciešā sadarbībā ar Kopīgo pētniecības centru – Komisijas iekšējo zinātnisko dienestu – publicēja tiešsaistes kartes, kas pirmo reizi vēsturē ļauj iedzīvotājiem atrast tajās atzīmētos gaisa piesārņojuma galvenos difūzos avotus, ko veido, piemēram, transports un aviācija. Tikko publicētajās 32 kartēs redzams, kur tiek emitētas konkrētas piesārņotājvielas, teiksim, slāpekļa oksīdi un cietās daļiņas. Kartes ir papildinājums pieejamajiem datiem par emisijām no atsevišķām rūpnieciskām ražotnēm, ko piedāvā Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs (E-PRTR).
Press Release Octet Stream Tauriņi vai bizness – Eiropā var pastāvēt abi! — 18.11.2010
Eiropas Vides aģentūra (EVA) šodien laidusi klajā savu ceturto vides stāvokļa un perspektīvu ziņojumu SOER 2010 — visaptverošu vērtējumu par to, kā un kāpēc mainās Eiropas vide un ko mēs šajā sakarā darām. SOER 2010 secina, ka pilnībā integrēta pieeja, pārveidojot Eiropu par resursus efektīvi izmantojošu zaļu ekonomiku, rezultātā dotu ne tikai veselīgu vidi, bet arī labklājības un sociālās kohēzijas pieaugumu.
Press Release Octet Stream ES peldūdeņu kvalitāte joprojām ir augsta — 09.06.2010
Tīri peldūdeņi ir svarīgi galvenajām ekonomikas nozarēm, piemēram, tūrismam, kā arī augu un dzīvnieku pasaulei. Eiropas Komisijas un Eiropas Vides aģentūras sagatavotais ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2009. gadā 96 % piekrastes peldvietu un 90 % upju un ezeru peldvietu atbilda obligātajiem standartiem. Turklāt ziņojumā norādīts, kur var iegūt detalizētu un atjauninātu informāciju par peldvietām.
Press Release Vai Eiropas transports kļūst videi draudzīgāks? Daļēji. — 19.04.2010
Lai gan tehnoloģiskā progresa rezultātā tiek ražoti mazāk piesārņojoši transportlīdzekļi, arvien vairāk un vairāk pasažieru un preces ceļo lielākus attālumus, tādejādi izlīdzinot efektivitātes ieguvumus. Pamatojoties uz ilgtermiņa attīstības tendencēm, Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā aicināts noteikt skaidru redzējumu, kas plānotu Eiropas transporta sistēmu līdz 2050. gadam un saskaņotus pasākumus, lai to sasniegtu.
Press Release Bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas un Jūs — 18.03.2010
EVA 2010. gada “Signāli”: stāsti par cilvēkiem un viņu apkārtējo vidi
Press Release Peldūdeņu kvalitāte ES uzlabojas — 27.05.2009
Ikgadējā ziņojumā par peldūdeņiem (ar kuru šodien iepazīstināja Eiropas Komisija un Eiropas Vides aģentūra) konstatēts, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības peldvietu 2008. gadā ir ievēroti ES higiēnas standarti. Konstatēts, ka peldsezonā aptuveni 96 % piekrastes peldvietu un 92 % upju un ezeru peldvietu atbilda obligātajiem standartiem. Ziņojums noderīgu informāciju par ūdens kvalitāti sniedz miljoniem cilvēku, kas katru vasaru apmeklē Eiropas pludmales.
Press Release Octet Stream Eiropas transporta politika jāvada pareizā virzienā — 27.03.2009
Lai gan transporta pienesums siltumnīcefekta gāzu emisijās, gaisa kvalitātes pasliktināšanā un trokšņa vairošanā Eiropā ir nesamērīgi liels, cilvēku un preču pārvadājumi joprojām tiek veikti visneefektīvākajā veidā.
Press Release Octet Stream Sausums un pārmērīga ūdens izmantošana Eiropā — 04.03.2009
No golfa laukumiem līdz grāmatām, no olīveļļas līdz vakcinācijām — neviena prece un pakalpojums, bez kuriem nevaram iztikt, tāpat kā daudzas mūsu ikdienas gaitas nav iedomājamas bez būtiski svarīga resursa – ūdens. Jauns Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojums apstiprina, ka daudzviet Eiropā ūdens izmantošana nav ilgtspējīga, un sniedz ieteikumus jaunai pieejai ūdens resursu pārvaldībā.
Jaunumi Kļūsti par komiksa varoni – slepeno aģentu, aizsargā vidi! — 30.04.2008
Tagad bērni var apgūt vides aizsardzības metodes, vajājot ekonoziedzniekus Eiropas Vides aģentūras jaunajā „Ekoaģentu” tīmekļa vietnē, kas pieejama 24 valodās.
Press Release ES neizdodas ierobežot transporta radītās emisijas — nepieciešami dramatiski uzlabojumi un skaidri mērķi — 19.02.2008
Jāveic stingri pasākumi ES transporta nozarē, lai palīdzētu Eiropai sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisijām noteiktos mērķus, teikts jaunajā Eiropas Vides aģentūras publicētajā ziņojumā.
Press Release Octet Stream ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanās 2005. gadā — 05.10.2007
Klimata izmaiņas izraisošās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazinājās no 2004. līdz 2005. gadam – tā teikts ikgadējā Eiropas Kopienas inventarizācijas ziņojumā par SEG , ko sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA) Kopenhāgenā.
Press Release Octet Stream Ministriem jāapvieno spēki, lai panāktu veselīgu vidi Eiropas reģionā — 28.09.2007
Eiropas reģiona vides politikai traucē informācijas trūkums un politikas īstenošanas nepilnības – tā teikts šodien izplatītajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā.
Press Release Situācija transporta jomā atkal attālinās no Kioto prasībām — 22.02.2007
Saskaņā ar jauno Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu, kuru šodien publicē Kopenhāgenā, transporta radītā siltumnīcefektu gāzu emisija vēl joprojām ir galvenais, vēl novēršams, šķērslis ES Kioto protokola klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā.
Press Release Jauna tiešsaistē pieejama gaisa piesārņojuma monitoringa sistēma — 18.07.2006
Šodien Eiropas Vides aģentūra Kopenhāgenā atklāj jaunu interneta rīku “Ozone Web” , kas pirmo reizi sniedz lietotājiem iespēju uzraudzīt un izsekot piezemes ozona līmeņa gadījumiem visā Eiropā.
Press Release Izmaiņas Eiropas piekrastes vidē var kļūt neatgriezeniskas — 03.07.2006
Eiropas unikālā piekrastes vide ir pakļauta arvien lielākiem draudiem savas popularitātes dēļ, teikts Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā, kas šodien publiskots Kopenhāgenā.
Press Release Eiropa sajūt karstumu, līdz ar to klimata izmaiņas ir nonākušas vides problēmu saraksta pirmajās rindās — 29.11.2005
Politikas veidotājiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem ir jārisina daudzi ar vidi saistītie jautājumi jau tagad, vai arī vēlāk par to būs dārgi jāmaksā
Press Release Bezmaksas datorspēle par vidi, kas pieejama 26 valodās — 25.08.2005
Tagad jebkurš eiropietis var spēlēt datorspēli un vienlaicīgi papildināt savas zināšanas par vidi. Eiropas Vides aģentūra Kopenhāgenā ir izstrādājusi datorspēli "Honoloko", kas pieejama 26 valodās. Spēle ir ievietota internetā un tā ir bezmaksas.
Press Release EVA iepazīstina ar pirmo Eiropas ainavisko izmaiņu digitālo karti — 17.11.2004
Šodien mūs iepazīstināja ar pirmo digitālo karti, kurā atspoguļotas daudzējādās Eiropas ainaviskās izmaiņas kopš 1990. gada, tādējādi sniedzot politikas noteicējiem iespēju izprast, kā viņu lēmumi tādās nozarēs kā lauksaimniecība un transports ietekmē reģiona ierobežotos zemes resursus un apkārtējo vidi kopumā.
Press Release Eiropā nepieciešama stratēģija, lai piemērotos klimata izmaiņām — 18.08.2004
Aizvien biežākas un postošākas kļūst vētras, plūdi, sausuma periodi un citas ārkārtējas dabas parādības. Ziemeļeiropā kļūst mitrāks, turpretī Dienvideiropā - sausāks, tādējādi dažos reģionos ir apdraudēta lauksaimniecība. Biežāki un intensīvāki karstuma viļņi apdraud vecāku un novājinātu iedzīvotāju dzīvību. Iespējams, ka līdz 2050. gadam izkusīs trīs ceturtdaļas no Šveices Alpu ledājiem. Turpinās ūdens līmeņa celšanās jūrās.
Press Release ES 15 valstīs samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas — 15.07.2004
Pēc divu gadu kāpuma Eiropas Savienībā vērojams klimata izmaiņas ietekmējošo siltumnīcefekta gāzu (SEG) izmešu neliels samazinājums, kas nedaudz tuvina ES izvirzītajam mērķim - nākamo 8 gadu laikā panākt emisiju samazinājumu par 8%.
Press Release Eiropas vides uzlabošanos apdraud neilgtspējīgadarbība — 12.05.2003
Pēdējās desmitgades laikā vides stāvoklis visā Eiropā ir uzlabojies vairākos aspektos, taču lielu daļu no šiem sasniegumiem, iespējams, iznīcinās ekonomiskā izaugsme, jo valdībām vēl ir jāveic būtiski pasākumi, lai atsaistītu ekonomisko izaugsmi un tās radīto slodzi vidē.

Permalinks

Dokumentu darbības