nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Eiropieši turpina baudīt augstas kvalitātes peldūdeņus

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 13.05.2015 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
Peldvietu uzraudzība Eiropas Savienībā ir parādījusi, ka 2014. gadā 95 % no tām bija saskaņā ar minimālajiem ūdens kvalitātes standartiem. Ūdens kvalitāte tika atzīta par teicamu 83 % peldvietu, un tas ir palielinājums par gandrīz 1 procentpunktu salīdzinājumā ar 2013. gadu.

Esmu gandarīts, ka peldūdeņu kvalitāte Eiropā joprojām ir ļoti augsta un ka tā turpina uzlaboties. Tas liecina, ka politikai ir rezultāti un ka tā paaugstina mūsu dzīves kvalitāti, ja tā ir vērienīga, labi izstrādāta un labi īstenota.

Hanss Bruininkss, Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors

Kiprā, Luksemburgā un Maltā visās peldvietās bija izcila ūdens kvalitāte. Šīm valstīm sekoja Grieķija (97 %), Horvātija (94 %) un Vācija (90 %) — tām visām ir daudz peldvietu, kur ūdens kvalitāte ir izcila. Visā Eiropā nepilni 2 % peldvietu neatbilst Peldūdeņu direktīvu noteiktajiem minimālajiem ūdens kvalitātes standartiem, un šo vietu peldūdens kvalitāte novērtēta kā “slikta”.

Šādi rezultāti paziņoti ikgadējā ziņojumā par peldūdeņu kvalitāti, kuru sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA) un Eiropas Komisija. Šajā ziņojumā salīdzināti 2014. gada ūdens paraugi, kas ņemti vairāk nekā 21 000 piekrastes un iekšzemes peldvietu visā ES, Šveicē un Albānijā. Paralēli EVA ir publicējusi arī interaktīvu karti, kas parāda ūdens kvalitāti katrai peldvietai.

Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella šajā sakarībā paziņoja:“Kādu dienu mēs visi esam tūristi pludmalē.  Ir skaidrs, ka tīri un droši peldūdeņi ir svarīgi veselības saglabāšanai. Labā ziņa ir tā, ka peldūdeņu kvalitāte turpina uzlaboties.  Nākamreiz, kad dosieties peldēties, neaizmirstiet, ka peldūdeņu kvalitātes uzturēšanā sava loma bijusi arī Eiropas Savienībai!”

Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors Hanss Bruininkss savukārt precizēja: “Esmu gandarīts, ka peldūdeņu kvalitāte Eiropā joprojām ir ļoti augsta un ka tā turpina uzlaboties.Tas liecina, ka politikai ir rezultāti un ka tā paaugstina mūsu dzīves kvalitāti, ja tā ir vērienīga, labi izstrādāta un labi īstenota.”

Peldūdeņi 2014. gadā: galvenie rezultāti

  • Vairāk nekā 95 % peldvietu atbilst minimālajām prasībām, turklāt 83 % izpilda stingrākos izcilas kvalitātes kritērijus. Tikai 409 peldvietas, kas ir mazāk par 2 % no kopējā skaita, novērtēja kā tādas, kur peldūdens kvalitāte ir slikta.
  • Visvairāk tādu peldvietu, kur ūdens kvalitāte ir slikta, ir Itālijā (107 peldvietas, 2 %), Francijā (105 peldvietas, 3 %) un Spānijā (67 peldvietas 3 %).
  • Kopumā piekrastes pludmales uzrādījušas labus rezultātus: gandrīz 97 % ES pludmaļu atbilst minimālajiem standartiem, un vairāk nekā 85 % klasificētas kā tādas, kur peldūdens kvalitāte ir izcila. Slovēnijas, Maltas un Kipras visu piekrastes pludmaļu ūdens kvalitāte tika atzīta par izcilu.
  • Salīdzinājumam — 91 % iekšzemes peldūdeņu (upes un ezeri) atbilst vismaz minimālajiem standartiem un vairāk nekā 78 % peldvietu ūdens kvalitāte ir izcila. Luksemburgā un Bulgārijā visu iekšzemes peldvietu kvalitāte tika atzīta par izcilu. Šīm divām valstīm seko Dānija, kur 95 % ezeru ūdeņu kvalitāte bija izcila. Vācijā ūdens kvalitāte klasificēta kā izcila 92 % iekšzemes peldvietu, skaitliski tās ir apmēram 2000 peldvietu.

Pamatinformācija

Vietējās iestādes vāc ūdens paraugus atsevišķās peldvietās visas peldsezonas laikā. Pēc tam paraugus analizē, nosakot divu veidu baktēriju īpatsvaru, kas liecina par piesārņojumu no kanalizācijas vai lopkopības. Piesārņots ūdens var ietekmēt cilvēku veselību, izraisot vēdergraizes un caureju tad, ja ūdeni norij.

Atkarībā no konstatēto baktēriju īpatsvara peldūdeņu kvalitāti novērtē kā “izcilu”, “labu”, “pietiekamu” vai “sliktu”. EVA publicē savu ikgadējo ziņojumu, pamatojoties uz datiem par iepriekšējo peldsezonu. Tas nozīmē, ka šī gada ziņojumā izmantoti 2014. gada vasarā savāktie dati, kas liecina par 2015. gadā paredzamo peldūdeņu kvalitāti.

Plašāka informācija:

Permalinks

Geographic coverage

Topics