kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Europiečių maudyklų vanduo ir toliau yra aukštos kokybės

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2015-05-13 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
2014 m. būtiniausius vandens kokybės standartus atitiko 95 proc. stebimų Europos Sąjungos maudyklų. Vandens kokybė buvo puiki 83 proc. maudyklų – padėtis, palyginti su 2013 m., pagerėjo beveik 1 procentiniu punktu.

Džiaugiuosi, kad Europos maudyklų vanduo nuolatos yra aukštos kokybės ir toliau gerėja. Tai rodo, kad plataus užmojo, aiškiai apibrėžta ir tinkamai įgyvendinama politika duoda rezultatų ir gerina mūsų gyvenimo kokybę.

Hansas Bruyninckxas, Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius

Puiki vandens kokybė buvo visose Kipro, Liuksemburgo ir Maltos maudyklose. Nuo šių šalių nedaug atsiliko Graikija (97 proc.), Kroatija (94 proc.) ir Vokietija (90 proc.) – beveik visose šių šalių maudyklose vandens kokybė buvo puiki. Visoje Europoje Maudyklų vandens direktyvos būtiniausių standartų dėl vandens kokybės neatitiko ir prie prastų maudyklų kategorijos priskirta šiek tiek mažiau kaip 2 proc. maudyklų.

Šie duomenys pateikti Europos aplinkos agentūros (toliau – EAA) ir Europos Komisijos metinėje vandens kokybės ataskaitoje, kurioje lyginama iš daugiau kaip 21 000 ES, Šveicarijos ir Albanijos jūros ir vidaus vandenų maudyklų 2014 m. paimtų mėginių kokybė. Be ataskaitos, Europos aplinkos agentūra dar paskelbė sąveikųjį žemėlapį, kuriame galima pamatyti kiekvienos maudyklos rezultatus.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Karmenu Vella sakė:„Tam tikru metu mes visi esame turistai, leidžiantys laiką pliaže. Akivaizdu, kad maudyklų vanduo turi būti švarus ir saugus, kad išliktume sveiki, todėl gerėjanti maudyklų vandens kokybė yra puiki naujiena. Taigi, kai kitą kartą nersite į vandenį, atminkite, jog ES prisidėjo prie to, kad jūsų maudyklų vanduo būtų saugus ir švarus!“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas pridūrė: „Džiaugiuosi, kad Europos maudyklų vanduo nuolatos yra aukštos kokybės ir toliau gerėja. Tai rodo, kad plataus užmojo, aiškiai apibrėžta ir tinkamai įgyvendinama politika duoda rezultatų ir gerina mūsų gyvenimo kokybę.“

Svarbiausi maudyklų vandens duomenys (2014 m.)

  • Daugiau kaip 95 proc. maudyklų atitinka būtiniausius reikalavimus, o 83 proc. – griežtesnius reikalavimus, leidžiančius jas vertinti puikiai. Ir tik 409 maudyklų, t. y. mažiau kaip 2 proc. visų tikrintų maudyklų, vandens kokybė įvertinta prastai.
  • Daugiausiai prastos vandens kokybės maudyklų nustatyta Italijoje (107 maudyklos, arba 2 proc. visų maudyklų), Prancūzijoje (105 maudyklos, arba 3 proc. visų maudyklų) ir Ispanijoje (67 maudyklos, arba 3 proc. visų maudyklų).
  • Apskritai jūrų paplūdimiai yra vertinami gerai – beveik 97 proc. ES jūrų paplūdimių atitinka būtiniausius standartus, o daugiau kaip 85 proc. vertinami puikiai. Puiki vandens maudyklų kokybė nustatyta visuose Slovėnijos, Maltos, ir Kipro jūrų paplūdimiuose.
  • 91 proc. vidaus vandenų maudyklų (ežerų ir upių) vanduo atitinka bent jau būtiniausius standartus, o daugiau kaip 78 proc. maudyklų vandens kokybė yra puiki. Puikiai įvertintos visos Liuksemburgo ir Bulgarijos vidaus vandenų maudyklos, po jų – Danija, kurios 95 proc. ežerų maudyklų vandens kokybė yra puiki. Iš beveik 2000 Vokietijos vidaus vandenų maudyklų puiki kokybė nustatyta 92 proc.

Pagrindiniai faktai

Vietos valdžios institucijos ima vandens mėginius nustatytose maudyklose visą maudymosi sezoną. Tada tiriama, ar mėginiuose yra dviejų rūšių bakterijų, kurios rodo taršą iš kanalizacijos arba gyvulininkystės sektoriaus. Užterštas vanduo gali turėti poveikį žmonių sveikatai, nes, nurytas, sukelia skrandžio negalavimus ir viduriavimą.

Priklausomai nuo aptiktų bakterijų kiekio maudyklų vandenyje, jo kokybė yra klasifikuojama, kaip „puiki“, „gera“, „patenkinama“ arba „prasta“. EEE rengia šią metinę ataskaitą, remdamasi ankstesnio maudymosi sezono duomenimis, taigi, šių metų ataskaita yra 2014 m. vasaros duomenų rinkinys, rodantis, kokios vandens kokybės tikimasi 2015 m.

Daugiau informacijos

Permalinks

Geographic coverage