nästa
föregående
poster

Press Release

Européer fortsätter att åtnjuta högkvalitativa badvatten

Ändra språk
Press Release Publicerad 2015-05-13 Senast ändrad 2016-06-03
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
95 % av de kontrollerade badplatserna i EU uppfyllde minimikraven på vattenkvalitet 2014. Vattenkvaliteten är utmärkt på 83 % av platserna, vilket innebär en ökning med nästan 1 procentenhet jämfört med 2013.

Det gläder mig att Europas badvattenkvalitet genomgående är mycket hög och kontinuerligt förbättras. Det visar att politiska åtgärder fungerar och bidrar till vår livskvalitet om de är ambitiösa, väl definierade och korrekt genomförda.

Hans Bruyninckx, vd på Europeiska miljöbyrån

Alla badplatser i Cypern, Luxemburg och Malta har utmärkt vattenkvalitet. Dessa länder följs av Grekland (97 %), Kroatien (94 %) och Tyskland (90 %), alla med en hög andel badplatser med utmärkt badvattenkvalitet. I hela Europa är det endast knappt 2 % av badplatserna som inte uppfyller badvattendirektivets minimikrav på vattenkvalitet och klassificeras som ”dåliga”.

Resultaten är hämtade ur den årliga badvattenrapporten från Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kommissionen som jämför badvattenkvaliteten vid mer än 21 000 badplatser vid havet och i inlandet i EU, Schweiz och Albanien under 2014. Tillsammans med rapporten offentliggör Europeiska miljöbyrån även en interaktiv karta som visar resultatet för varje badplats.

– Vi är alla turister i bland och tillbringar tid på stranden, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor.  Det är uppenbart att rena och säkra badvatten är viktiga för att hålla sig frisk och den goda nyheten är att badvattnet fortsätter att förbättras.  Så nästa gång du tar ett dopp, kom ihåg att EU bidragit till att ditt badvatten är säkert och rent! 

– Det gläder mig att Europas badvattenkvalitet genomgående är mycket hög och kontinuerligt förbättras, säger Hans Bruyninckx, vd på Europeiska miljöbyrån. Det visar att politiska åtgärder fungerar och bidrar till vår livskvalitet om de är ambitiösa, väl definierade och korrekt genomförda.

Badvatten 2014: viktiga siffror

  • Mer än 95 % av badplatserna uppfyllde minimikraven och 83 % uppfyllde den strängare nivån ”utmärkt”. Endast 409 badplatser, vilket motsvarar mindre än 2 % av det totala antalet, har bedömts uppvisa dålig badvattenkvalitet.
  • Det högsta antalet badplatser med försämrad vattenkvalitet konstaterades i Italien (107 badplatser, 2 %) och Frankrike (105 badplatser, 3 %) och Spanien (67 badplatser, 3 %).
  • I allmänhet får havsstränder höga poäng: nästan 97 % av EU:s badplatser uppfyllde miniminormerna och mer än 85 % får betyget ”utmärkt”. Samtliga havsbad i Slovenien, Malta och Cypern klassificerades som utmärkta.
  • I jämförelse uppfyller 91 % av inlandsbad (floder och sjöar) miniminormerna och mer än 78 % har utmärkt kvalitet. I Luxemburg och Bulgarien klassificerades alla inlandsbad som utmärkta, följt av Danmark där 95 % av badsjöar hade utmärkt kvalitet. Tyskland uppnådde utmärkt kvalitet med 92 % av nästan 2 000 inlandsbad.

Bakgrund

Lokala myndigheter samlar in vattenprover vid vissa badplatser under badsäsongen. Proverna analyseras sedan för två typer av bakterier som anger föroreningar från avloppsvatten eller boskap. Förorenat vatten kan ha konsekvenser för människors hälsa, och kan orsaka magåkommor och diarré.

Beroende på bakterienivån som upptäckts klassificeras kvaliteten på badvatten som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”. Europeiska miljöbyrån producerar denna årliga rapport baserad på uppgifter från föregående säsong, så årets rapport är en sammanställning av uppgifter som samlats in under sommaren 2014, med uppgifter om kvaliteten på badvatten som förväntas under 2015.

Ytterligare upplysningar finns här:

Permalinks

Geographic coverage

Topics