następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Woda w europejskich kąpieliskach utrzymuje wysoką jakość

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2015-05-13 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
W 2014 r. 95 proc. monitorowanych kąpielisk w Europie spełniało minimalne wymagania dotyczące jakości wody. Doskonałą jakość wody stwierdzono w 83 proc. kąpielisk – niemal o jeden punkt procentowy więcej niż w roku 2013.

Cieszę się, że jakość wody w europejskich kąpieliskach utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest coraz lepsza. Jest to dowód, że jeśli nasza polityka jest ambitna, jasno określona i dobrze wdrożona, odnosi skutek i przyczynia się do jakości życia.

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA

Najwyższą ocenę otrzymały wszystkie kąpieliska na Cyprze, w Luksemburgu i na Malcie. Kolejne państwa, w których wiele kąpielisk odznacza się doskonałą jakością wody, to Grecja (97 proc.), Chorwacja (94 proc.) i Niemcy (90 proc.). Jedynie niecałe 2 proc. europejskich kąpielisk otrzymało za jakość wody ocenę niedostateczną. Oznacza to, że nie spełniły one minimalnych wymagań dotyczących jakości wody zawartych w dyrektywie w sprawie jakości wody w kąpieliskach.

Wyniki klasyfikacji pochodzą z corocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, publikowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Komisję Europejską. Sprawozdanie z roku 2014 zawiera porównanie jakości wody na podstawie próbek pobranych z ponad 21 tys. kąpielisk nadmorskich i śródlądowych w UE, Szwajcarii i Albanii. Oprócz sprawozdania EEA opublikowała również interaktywną mapę obrazującą wyniki dla każdego kąpieliska.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział: „Od czasu do czasu każdy z nas jest turystą i przebywa na plaży.Czyste i bezpieczne kąpieliska są bez wątpienia ważne dla naszego zdrowia. Coraz lepsza jakość wód to dobra wiadomość.Przy okazji następnego pobytu w kąpielisku pamiętajcie, że Unia ma swój udział w utrzymywaniu czystych i bezpiecznych wód!”

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA, powiedział: „Cieszę się, że jakość wody w europejskich kąpieliskach utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest coraz lepsza.Jest to dowód, że jeśli nasza polityka jest ambitna, jasno określona i dobrze wdrożona, odnosi skutek i przyczynia się do jakości życia.”

Woda w kąpieliskach, 2014 r.: najważniejsze wyniki

  • Ponad 95 proc. kąpielisk spełniło minimalne wymagania, natomiast 83 proc. spełniło surowsze kryteria i otrzymało ocenę „doskonałe”. Jedynie 409 kąpielisk, tj. mniej niż 2 proc., uzyskało za jakość wody ocenę niedostateczną.
  • Najwięcej kąpielisk, w których jakość wody oceniono jako niedostateczną, znajdowało się we Włoszech (107 kąpielisk, 2 proc.), Francji (105 kąpielisk, 3 proc.) i Hiszpanii (67 kąpielisk, 3 proc.).
  • Ogólnie plaże nadmorskie otrzymały wysokie noty: niemal 97 proc. kąpielisk w UE spełniło minimalne wymagania, a ponad 85 proc. uzyskało ocenę doskonałą. Wszystkie nadmorskie plaże w Słowenii, na Malcie i Cyprze sklasyfikowano jako kąpieliska posiadające wodę doskonałej jakości.
  • Jeśli chodzi natomiast o wody śródlądowe (jeziora i rzeki), 91 proc. spełniło minimalne wymagania, a ponad 78 proc. uzyskało ocenę doskonałą. Wszystkie kąpieliska śródlądowe w Luksemburgu i Bułgarii oceniono jako doskonałe. Następna w klasyfikacji znalazła się Dania, posiadająca 95 proc. kąpielisk, które otrzymały za jakość wody ocenę doskonałą. Spośród prawie 2 tys. kąpielisk śródlądowych znajdujących się na terytorium Niemiec ocenę doskonałą uzyskało 92 proc.

Kontekst

W sezonie kąpielowym lokalne organy pobierają próbki wody w wybranych kąpieliskach. Próbki analizuje się następnie pod kątem dwóch rodzajów bakterii, które są oznaką zanieczyszczenia pochodzącego z kanalizacji lub od zwierząt gospodarskich. Zanieczyszczona woda może być zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Jej wypicie może spowodować rozstrój żołądka i biegunkę.

W zależności od ilości wykrytych bakterii wodę w kąpieliskach klasyfikuje się jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną”. EEA przygotowuje coroczne sprawozdanie na podstawie danych z minionego sezonu kąpielowego. Tegoroczne sprawozdanie jest zatem zestawieniem danych zebranych latem 2014 r., a jednocześnie wskazówką, jakiej jakości wody można spodziewać się w roku 2015.

Więcej informacji:

Permalinks

Geographic coverage