Kvalita vody ke koupání je v Evropě stále velmi dobrá

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 13.05.2015 Poslední změna 03.06.2016
V roce 2014 splňovalo 95 % sledovaných lokalit v Evropské unii minimální požadavky na kvalitu vody ke koupání. Výborná jakost vody byla zjištěna na 83 % míst, což je o jeden procentní bod více než v roce 2013.

 Image © Environmental Health Directorate, Malta

Jsem rád, že kvalita vody ke koupání je v Evropě soustavně velmi vysoká a dále se zlepšuje. Je vidět, že přijímaná opatření fungují, a jsou-li ambiciózní, dobře koncipovaná a řádně se provádějí, zlepšují lidem život.

Hans Bruyninckx, Výkonný ředitel Evropské agentury

Výbornou kvalitu mají všechny vody ke koupání na Kypru, v Lucembursku a na Maltě. Vysoký podíl míst s výbornou jakostí vody byl dále zjištěn v Řecku (97 %), Chorvatsku (94 %) a Německu (90 %). Minimální normy pro kvalitu vody podle směrnice o vodách ke koupání nesplňují v celé Evropě jen necelá 2 % lokalit. Příslušná místa byla označena za „nevyhovující“.

K těmto výsledkům dospěly Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská komise při vypracovávání výroční zprávy o kvalitě vod ke koupání. Ve zmiňované zprávě se srovnávala jakost vody ke koupání na základě vzorků, jež byly v roce 2014 odebrány ve více než 21 000 přímořských a vnitrozemských lokalitách po celé EU, ve Švýcarsku a v Albánii. Společně se zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i interaktivní mapu, jež ukazuje stav vody na konkrétních místech.

„Každý z nás si někdy zajde zaplavat a je nasnadě, že pro naše zdraví je důležité, aby byla voda ke koupání čistá a bezpečná,“říká evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella.„Dobrou zprávou je, že kvalita vody je v tomto směru stále lepší. Až tedy budete příště sahat po plavkách, vězte, že se můžete koupat bez obav – i EU se stará o to, aby byla voda v pořádku.“

Pozitivně hovoří i výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx:„Jsem rád, že kvalita vody ke koupání je v Evropě soustavně velmi vysoká a dále se zlepšuje. Je vidět, že přijímaná opatření fungují, a jsou-li ambiciózní, dobře koncipovaná a řádně se provádějí, zlepšují lidem život.“

Co se zjistilo o vodách ke koupání v roce 2014:

  • Minimální požadavky splňovalo více než 95 % lokalit. Na 83 % míst pak voda vyhovovala dokonce i přísnějším požadavkům a byla označena za „výbornou“. Jako nevyhovující byla voda vyhodnocena jen na 409 místech, což odpovídá necelým 2 % z celkového počtu lokalit.
  • Nejvyšší počet míst ke koupání s nevyhovující kvalitou vody byl zjištěn v Itálii (107 lokalit, 2 %), ve Francii (105 lokalit, 3 %) a ve Španělsku (67 lokalit, 3 %).
  • Obecně platí, že dobře si stojí mořská pobřeží – téměř 97 % pláží v EU splňuje minimální normy a více než 85 % bylo zařazeno mezi místa s „výbornou“ kvalitou vody. Výbornou vodu nabízejí všechny přímořské pláže ve Slovinsku, na Maltě a na Kypru.
  • Pokud jde o koupání ve vnitrozemí, minimálním normám vyhovuje 91 % jezer, rybníků a řek a přes 78 % vodních ploch tohoto typu nabízí vodu výborné jakosti. V Lucembursku a v Bulharsku byly za výborné označeny všechny vnitrozemské lokality. Další zemí v pořadí pak bylo Dánsko, kde je výborná voda ke koupání v 95 % jezer. V Německu, kde se jakost vnitrozemských vod ke koupání posuzovala na téměř 2 000 lokalitách, byla zaznamenána výborná voda na 92 % míst.

Souvislosti

Místní úřady odebírají vzorky vody na určených místech po celou sezónu. U vzorků se následně analyzuje přítomnost dvou typů bakterií, které ukazují na znečištění odpadními vodami nebo na znečištění zemědělskou činností (chovem dobytka). Kontaminovaná voda může v případě požití vyvolat zdravotní potíže v podobě žaludečních nevolností a průjmů.

V závislosti na zjištěném množství bakterií se jakost vody ke koupání klasifikuje jako „výborná“, „dobrá“, „přijatelná“ nebo „nevyhovující“. Evropská agentura pro životní prostředí vychází při vypracovávání výročních zpráv z údajů za předchozí koupací sezónu. Letošní zpráva je tedy souborem dat shromážděných za léto 2014 a naznačuje, jakou kvalitu vod ke koupání lze očekávat pro rok 2015.

Bližší informace:

Související obsah

Related infographics

Související mapy

Související publikace

Viz také

Akce dokumentů
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100