další
předchozí
položky

Voda a mořské prostředí

Námořní doprava hraje a bude i nadále hrát zásadní úlohu v globálním i evropském obchodu a hospodářství. V posledních letech podnikl sektor námořní dopravy důležité kroky ke zmírnění vlivu na životní prostředí. Ještě před předpovídaným nárůstem celosvětových objemů lodní dopravy odhaluje nová zpráva poprvé plný rozsah vlivu sektoru námořní dopravy EU na životní prostředí a uvádí překážky bránící v dosažení udržitelnosti.

Z dnes zveřejněné výroční zprávy o vodách ke koupání vyplývá, že v roce 2020 splňovalo téměř 83 % evropských lokalit ke koupání ty nejpřísnější normy Evropské unie, které zajišťují výbornou kvalitu vody. Poslední posouzení, které vypracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci s Evropskou komisí, vychází z monitorování 22 276 lokalit v celé Evropě v průběhu roku 2020. Výsledky monitorování za celý rok 2020 pokrývají členské státy EU spolu s Albánií a Švýcarskem.

Procházet katalog

Akce dokumentů