další
předchozí
položky

Voda a mořské prostředí

Z dnes zveřejněné výroční zprávy o vodách ke koupání vyplývá, že v roce 2021 splňovalo téměř 85 % evropských lokalit ke koupání ty nejpřísnější normy Evropské unie, které zajišťují výbornou kvalitu vody. Posouzení dává plavcům dobré vodítko pro výběr lokalit, které letos v Evropě nabízející nejkvalitnější letní koupání. Toto posouzení, které vypracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci s Evropskou komisí, vychází z monitorování 21 859 lokalit ke koupání v celé Evropě. Výsledky monitorování za celý rok 2021 pokrývají členské státy EU spolu s Albánií a Švýcarskem.

Námořní doprava hraje a bude i nadále hrát zásadní úlohu v globálním i evropském obchodu a hospodářství. V posledních letech podnikl sektor námořní dopravy důležité kroky ke zmírnění vlivu na životní prostředí. Ještě před předpovídaným nárůstem celosvětových objemů lodní dopravy odhaluje nová zpráva poprvé plný rozsah vlivu sektoru námořní dopravy EU na životní prostředí a uvádí překážky bránící v dosažení udržitelnosti.

Procházet katalog

Akce dokumentů