seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Euroopan uimavedet edelleen korkealaatuisia

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 13.05.2015 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
Euroopan unionin tarkkailluista uimapaikoista 95 prosenttia täytti veden laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset vuonna 2014. Veden laatu oli erinomainen 83 prosentissa uimapaikoista, mikä on lähes yhden prosentin parannus vuoteen 2013 verrattuna.

On ilahduttavaa, että Euroopan uimavesien tila on jatkuvasti erittäin korkea ja että se paranee edelleen. Se osoittaa, että toimintapolitiikat toimivat ja edistävät elämänlaatuamme, kun ne ovat kunnianhimoisia, tarkoin määriteltyjä ja ne on pantu asianmukaisesti täytäntöön.

Hans Bruyninckx'n, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtajan

Kaikilla Kyproksen, Luxemburgin ja Maltan uimapaikoilla veden laatu oli erinomainen. Seuraavina olivat Kreikka (97%), Kroatia (94%) ja Saksa (90%), joissa erittäin suurella osalla uimapaikoista oli erinomainen veden laatu. Euroopassa vain alle kaksi prosenttia uimapaikoista ei täyttänyt uimavesidirektiivissä uimavedelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Näiden uimapaikkojen veden laatu arvioitiin huonoksi.

Tulokset on saatu Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan komission vuotuisesta uimavesien laaturaportista, jossa verrataan vesinäytteitä, jotka on otettu yli 21 000:sta EU:n, Sveitsin ja Albanian alueella olevasta rannikon ja sisävesien uimapaikasta vuonna 2014. Uimavesiraportin lisäksi Euroopan ympäristökeskus on julkaissut interaktiivisen kartan, josta selviää kunkin uimapaikan tilanne.

Ympäristöasioista sekä meri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsenen Karmenu Vella totesi, että"me kaikki lomailemme välillä rannalla. Uimavesien puhtaus ja turvallisuus on luonnollisesti tärkeää meille kaikille terveyden kannalta. Hyvä uutinen onkin, että uimavesien tila paranee edelleen.  EU pyrkii pitämään uimavedet puhtaina ja turvallisina!"

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtajan Hans Bruyninckx'n mukaan"on ilahduttavaa, että Euroopan uimavesien tila on jatkuvasti erittäin korkea ja että se paranee edelleen. Se osoittaa, että toimintapolitiikat toimivat ja edistävät elämänlaatuamme, kun ne ovat kunnianhimoisia, tarkoin määriteltyjä ja ne on pantu asianmukaisesti täytäntöön.

Uimavedet vuonna 2014: Keskeiset tulokset

  • Yli 95 prosenttia uimavesistä täytti vähimmäisvaatimukset, ja uimaveden laatu oli erinomainen 83 prosentissa uimavesistä. Ainoastaan 409:llä uimapaikalla, mikä on kaksi prosenttia uimapaikkojen kokonaismäärästä, uimaveden laadun arvioitiin olevan huono.
  • Eniten huonolaatuisia uimapaikkoja oli Italiassa (107 uimapaikkaa eli kaksi prosenttia), Ranskassa (105 uimapaikkaa eli kolme prosenttia) ja Espanjassa (67 uimapaikkaa eli kolme prosenttia).
  • Yleensä rannikkoalueiden rannat arvioitiin korkealaatuisiksi. Lähes 97 prosenttia EU:n uimapaikoista täytti vähimmäisvaatimukset ja yli 85 prosenttia uimapaikoista arvioitiin erinomaisiksi. Kaikilla Slovenian, Maltan ja Kyproksen rannikoilla sijaitsevilla rannoilla uimaveden laatu arvioitiin erinomaiseksi.
  • Vastaavasti 91 prosenttia sisävesien (järvet ja joet) uimavesistä täytti vähintään vähimmäisvaatimukset ja yli 78 prosentissa näistä uimapaikoista veden laatu oli erinomainen. Luxemburgissa ja Bulgariassa kaikki sisävesien uimapaikat arvioitiin erinomaisiksi. Tanskassa uimavesien laatu oli erinomainen 95 prosentissa järvistä. Saksassa 92 prosenttia sen lähes 2 000:sta sisävesien uimapaikasta saavutti erinomaisen laadun.

Tausta

Paikallisviranomaiset ottavat vesinäytteitä valikoiduista uimapaikoista koko uimakauden ajan. Näistä näytteistä etsitään kahta bakteeria, joiden esiintymisen perusteella voidaan todeta joko viemärivesien tai karjanhoidon aiheuttama vesien pilaantuminen. Pilaantuneet vedet voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja aiheuttaa nieltynä vatsavaivoja ja ripulia.

Löydettyjen bakteerien määristä riippuen uimavesien laatu luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, riittäväksi tai huonoksi. Euroopan ympäristökeskus kokoaa tämän vuotuisen raportin edellisen uimakauden tietojen perusteella. Tämän vuoden raportti on siis laadittu kesällä 2014 koottujen tietojen perusteella, ja se osoittaa, millainen uimavesien laadun odotetaan olevan vuonna 2015.

Lisätietoja:

Permalinks

Geographic coverage

Topics