næste
forrige
emner

Press Release

Det europæiske badevand er stadig af høj kvalitet

Skift sprog
Press Release Udgivet 13/05 2015 Sidst ændret 03/06 2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
I 2014 opfyldte 95 % af de overvågede badeområder EU's minimumskrav for vandkvalitet. Vandkvaliteten var udmærket ved 83 % af stederne, og det er en stigning på næsten 1 procentpoint i forhold til 2013.

Det glæder mig at konstatere, at Europas badevand konsekvent er af meget høj kvalitet – og at det kun bliver bedre og bedre. Det viser, at vores politik fungerer og bidrager til livskvaliteten, når den er ambitiøs, klart defineret og velgennemført.

Hans Bruyninckx, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Alle badeområder i Cypern, Luxembourg og Malta havde udmærket vandkvalitet. Dernæst kom Grækenland (97 %), Kroatien (94 %) og Tyskland (90 %), som alle havde en høj andel af områder med udmærket badevandskvalitet. I hele Europa levede kun knap 2 % af badeområderne ikke op til badevandsdirektivets minimumskrav for vandkvalitet og fik vurderingen "ringe".

Resultaterne stammer fra Kommissionens og Det Europæiske Miljøagenturs årlige badevandsrapport, som sammenligner kvaliteten af badevand ved hjælp af prøver fra over 21 000 kyst- og indlandsbadeområder i hele EU, Schweiz og Albanien fra 2014. Miljøagenturet har også offentliggjort et interaktivt kort, der viser resultaterne for hvert enkelt område.

EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler:"Vi har alle prøvet at ligge på stranden som turister.  Det er klart, at det er vigtigt for vores sundhed, at badevandet er rent, og den gode nyhed er, at det bliver stadig renere.  Så næste gang, du springer i bølgen, så husk på, at EU er med til at holde dit badevand sikkert og rent!"

Hans Bruyninckx, der er administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, udtaler: "Det glæder mig at konstatere, at Europas badevand konsekvent er af meget høj kvalitet – og at det kun bliver bedre og bedre. Det viser, at vores politik fungerer og bidrager til livskvaliteten, når den er ambitiøs, klart defineret og velgennemført."

Badevandet i 2014: De vigtigste resultater

  • Mere end 95 % af badeområderne opfylder mindstekravene, og 83 % opfylder endda de strengere regler og kan kalde sig "udmærkede". Kun 409 badeområder, svarende til mindre end 2 % af det samlede antal, blev vurderet til at have ringe badevandskvalitet.
  • De fleste badeområder med ringe vandkvalitet lå i Italien (107 steder eller 2 %), Frankrig (105 steder eller 3 %) og Spanien (67 steder eller 3 %).
  • Generelt scorer kyststrandene højt: Næsten 97 % af EU's strande opfylder minimumskravene, og 85 % bedømmes til at være "udmærkede". Alle kyststrande i Slovenien, Malta og Cypern kan bryste sig af at have udmærket badevandskvalitet.
  • Til sammenligning opfylder 91 % af ferskvandsbadeområderne (søer og floder) minimumsstandarderne, og over 78 % har udmærket kvalitet. I Luxembourg og Bulgarien blev alle ferskvandsbadeområder bedømt som udmærkede, efterfulgt af Danmark, hvor 95 % af badesøerne var af udmærket kvalitet. Tyskland opnåede udmærket kvalitet ved 92 % af næsten 2 000 ferskvandsbadeområder.

Baggrund

Lokale myndigheder indsamler vandprøver ved udvalgte badeområder i badesæsonen. Derefter analyseres prøverne for to typer bakterier, der er tegn på forurening fra spildevand eller husdyr. Forurenet vand kan have konsekvenser for sundheden og give dårlig mave og diarré ved indtagelse.

Afhængigt af indholdet af bakterier klassificeres badevandskvaliteten som "udmærket", "god", "tilfredsstillende" eller "ringe". Miljøagenturet står bag denne årsrapport, der bygger på oplysninger fra den foregående badesæson. Det vil sige, at dette års rapport er en sammenstilling af data, der er indsamlet i sommeren 2014 og angiver den forventede kvalitet af badevandet i 2015.

Yderligere oplysninger:

Permalinks

Geographic coverage

Topics