ďalej
späť
body

Press Release

Európania sa naďalej tešia vysokej kvalite vôd na kúpanie

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 13. 05. 2015 Posledná zmena 03. 06. 2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
V roku 2014 splnilo minimálne požiadavky na kvalitu vody 95 % monitorovaných oblastí určených na kúpanie v Európskej únii. Kvalita vody bola výborná v 83 % lokalít, čo predstavuje nárast o takmer 1 percentuálny bod v porovnaní s rokom 2013.

Teší ma, že kvalita európskych vôd na kúpanie je stále veľmi vysoká a naďalej sa zlepšuje. Ukazuje sa tým, že ak je politika ambiciózna, presne vymedzená a dobre sa uplatňuje, tak funguje a prispieva ku skvalitneniu nášho života.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Na Cypre, v Luxembursku a na Malte mali výbornú kvalitu vody všetky oblasti na kúpanie. Po nich nasledovali ďalšie krajiny s vysokým podielom lokalít s výbornou kvalitou vody: Grécko (97 %), Chorvátsko (94 %) a Nemecko (90 %). V celej Európe nesplnili minimálne normy kvality vody podľa smernice o vode určenej na kúpanie len o niečo menej ako 2 % oblastí na kúpanie a ich kvalita bola označená ako „nevyhovujúca“.

Výsledky pochádzajú z výročnej správy o kvalite vody na kúpanie Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie, v ktorej sa porovnáva kvalita vody určenej na kúpanie na základe vzoriek získaných v roku 2014 z viac ako 21 000 pobrežných a vnútrozemských oblastí na kúpanie v EÚ, Švajčiarsku a Albánsku. Spolu so správou uverejnila EEA interaktívnu mapu, na ktorej sú zobrazené výsledky každej z týchto lokalít.

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, povedal:„Každý z nás je v určitých chvíľach turistom, ktorý trávi čas na pláži. Vieme, že bezpečné a čisté vody na kúpanie sú dôležité pre udržanie nášho zdravia a dobrou správou je, že vody určené na kúpanie sa neustále zlepšujú. Takže keď si najbližšie pôjdete zaplávať, nezabudnite, že na tom, aby vaša voda zostala bezpečná a čistá, sa podieľala aj EÚ!“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, uviedol: „Teší ma, že kvalita európskych vôd na kúpanie je stále veľmi vysoká a naďalej sa zlepšuje. Ukazuje sa tým, že ak je politika ambiciózna, presne vymedzená a dobre sa uplatňuje, tak funguje a prispieva ku skvalitneniu nášho života.“

Voda určená na kúpanie v roku 2014: kľúčové zistenia

  • Zatiaľ čo viac ako 95 % lokalít na kúpanie spĺňalo minimálne požiadavky, 83 % spĺňalo prísnejšie požiadavky na úrovni hodnotenia „výborné“. Len 409 oblastí určených na kúpanie, čo predstavuje menej ako 2 % z celkového počtu, bolo vyhodnotených ako oblasti s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie.
  • Najvyšší počet oblastí s nevyhovujúcou kvalitou vody sa našlo v Taliansku (107 oblastí, 2 %), Francúzsku (105 oblastí, 3 %) a Španielsku (67 oblastí, 3 %).
  • Všeobecne dosahujú vysoké hodnotenia pobrežné pláže, pričom takmer 97 % pláží v EÚ spĺňa minimálne normy a viac ako 85 % bolo hodnotených ako „výborné“. V Slovinsku, na Malte a na Cypre bola kvalita vody klasifikovaná ako výborná na všetkých pobrežných plážach.
  • Pre porovnanie, z vnútrozemských vôd na kúpanie (jazerá, rieky) dosahuje aspoň minimálne normy 91 % a viac ako 78 % má výbornú kvalitu. Ako výborné boli ohodnotené všetky vnútrozemské oblasti na kúpanie v Luxembursku a Bulharsku. Po nich nasleduje Dánsko, kde má výbornú kvalitu 95 % jazier na kúpanie. Nemecko dosiahlo výbornú kvalitu v 92 % zo svojich takmer 2 000 vnútrozemských lokalít na kúpanie.

Súvislosti

Miestne orgány odoberajú vzorky vody vo vybraných oblastiach počas celej kúpacej sezóny. Vzorky sa potom analyzujú na prítomnosť dvoch druhov baktérií, ktoré poukazujú na znečistenie z odpadových vôd alebo hospodárskych zvierat. Znečistená voda môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie, pretože po požití spôsobuje žalúdočné problémy a hnačky.

V závislosti od zistenej úrovne baktérií je kvalita vody na kúpanie klasifikovaná ako „výborná“, „dobrá“, „dostatočná“ alebo „nevyhovujúca“. EEA vydáva tieto výročné správy na základe údajov z predchádzajúcej kúpacej sezóny, a preto je tohtoročná správa súhrnom údajov zozbieraných v lete 2014 a naznačuje kvalitu vody, ktorú možno očakávať v roku 2015.

Ďalšie informácie:

Permalinks

Geographic coverage

Topics