Voda a morské prostredie

Zmeniť jazyk

Všetok život na našej planéte je závislý od vody – vrátane našich ekosystémov, spoločnosti a hospodárstva. Morské a sladkovodné ekosystémy majú viaceré životne dôležité funkcie: filtrovanie, riedenie a uchovávanie vody, predchádzanie povodniam, udržiavanie klimatickej rovnováhy na miestnej a globálnej úrovni, ochrana biologickej diverzity Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás