ďalej
späť
body

Voda a morské prostredie

Zaradi vse večje ogroženosti, ki je posledica prekomernega izkoriščanja morskih virov, onesnaževanja in podnebnih sprememb, je treba nemudoma ukrepati, da bi se znova vzpostavilo dobro stanje evropskih morij. Kot je zapisano v današnjem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA) o evropskih morskih ekosistemih, se izteka čas, ko še lahko nekaj storimo za to, da bi zaustavili desetletja trajajoče zanemarjanje in zlorabljanje teh virov.

Podľa dnes uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Takmer 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2019 v celej Európe spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody.

Publikované: 20. 11. 2018

Európske rieky, jazerá a moria zaťažuje znečistenie, nadmerné využívanie a klimatická zmena. Ako môžeme zabezpečiť udržateľné využívanie tohto životne dôležitého zdroja?

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu