следващ
предишен
елементи

Press Release

Европейците продължават да се радват на води за къпане с високо качество

Смяна на език
Press Release Публикуван 13-05-2015 Последна промяна 03-06-2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
Деветдесет и пет процента от контролираните места за къпане в Европейския съюз са отговаряли на минималните стандарти за качество на водата през 2014 г. Качеството на водата е отлично на 83 % от тях, което представлява увеличение с почти 1 процент в сравнение с 2013 г.

С радост отбелязвам, че качеството на водите за къпане в Европа е трайно високо и продължава да се подобрява. Това показва, че нашите политики работят и допринасят за качеството на живот, когато са амбициозни, ясно определени и се прилагат добре.

Ханс Бруйнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

Всички места за къпане в Кипър, Люксембург и Малта са показали отлично качество на водата. След тях се наредиха Гърция (97 %), Хърватия (94 %) и Германия (90 %), като всички те имат висок процент на обекти с отлично качество на водата за къпане. Малко под 2 % от местата за къпане в цяла Европа не отговарят на минималните стандарти за качество, определени в Директивата относно качеството на водите за къпане, и са получили лоша оценка.

Такива са резултатите, посочени в годишния доклад за качеството на водите за къпане на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, който сравнява качеството на водите за къпане чрез проби, взети на повече от 21 000 крайбрежни и вътрешни места за къпане в целия ЕС, Швейцария и Албания през 2014 г. Наред с доклада ЕАОС публикува и интерактивна карта, която показва резултатите на всяко място за къпане.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви:„В даден момент всички ние сме туристи, които прекарват част от времето си на плажа.  Очевидно е, че чистите и безопасни води за къпане са важни за нашето добро здраве и добрата новина е, че тяхното качество продължава да се подобрява.  Следващия път, когато отидете да поплувате, не забравяйте, че ЕС дава своя принос за осигуряването на безопасна и чиста вода за къпане!“

Ханс Бруйнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС, заяви:„С радост отбелязвам, че качеството на водите за къпане в Европа е трайно високо и продължава да се подобрява. Това показва, че нашите политики работят и допринасят за качеството на живот, когато са амбициозни, ясно определени и се прилагат добре.“

Водите за къпане през 2014 г.: основни констатации

  • Повече от 95 % от местата за къпане отговарят на минималните изисквания, а 83 % — на по-строгите изисквания за „отлично“ качество. Само на 409 места за къпане, съответстващи на по-малко от 2 % от общия брой, качеството на водата беше оценено като лошо.
  • Най-голям брой места за къпане с лошо качество на водата бяха открити в Италия (107 места, 2 %), Франция (105 места, 3 %) и Испания (67 места, 3 %).
  • Като цяло морските плажове имат високи оценки, като почти 97 % от обектите в ЕС отговарят на минималните стандарти, а повече от 85 % са оценени като „отлични“. Всички морски плажове в Словения, Малта и Кипър са с отлично качество на водата.
  • За сравнение, 91 % от вътрешните води за къпане (езера и реки) покриват поне минималните стандарти и повече от 78 % са с отлично качество. В Люксембург и България всички вътрешни места за къпане са оценени като отлични, следва Дания, където 95 % от водите за къпане в езерата са били с отлично качество. В Германия 92 % от близо 2000 вътрешни места за къпане са с отлична оценка.

Контекст

Местните органи събират проби на подбрани места за къпане през целия сезон. Пробите се анализират за два вида бактерии, които показват, че е налице замърсяване от отпадъчни води или от добитък. Замърсените води могат да окажат отрицателно въздействие върху човешкото здраве, защото предизвикват стомашни проблеми и разстройство, ако бъдат погълнати.

В зависимост от количеството на откритите бактерии, качеството на водите за къпане се определя като „отлично“, „добро“, „задоволително“ или „лошо“. ЕАОС изготвя годишния си доклад въз основа на данни от предходния сезон за къпане, така че в тазгодишния доклад са обобщени данни, събрани през лятото на 2014 г., които представляват прогноза за качеството на водите за къпане през 2015 г.

За повече информация:

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ