nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Vide. Tīrs ūdens vairumā ES atpūtas vietu

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 23.05.2012 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Labas ziņas, ja šovasar plānojat pavadīt brīvdienas kādā Eiropas pludmalē: 92,1 % peldūdeņu Eiropas Savienībā tagad atbilst Peldūdeņu direktīvā noteiktajam kvalitātes standartu minimumam. To var sacīt arī par Serpentīna ezeru Londonā, kur norisināsies vairākas Olimpisko spēļu disciplīnas, tostarp atklāto ūdeņu peldēšanas maratons un triatlona peldēšanas sacensības.

Ūdens kvalitāte pludmalēs un citās peldvietās ir viens no vides jautājumiem, kas Eiropas iedzīvotājiem rūp visvairāk. Tomēr vairākās valstīs vēl aizvien problēmas rada lauksaimniecības un notekūdeņu izraisītais piesārņojums, tāpēc jāpieliek lielākas pūles, lai sabiedrībai būtu pieejams drošs un tīrs ūdens.

Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore, profesore Žaklīna Makgleida

Šādi rezultāti apkopoti jaunākajā ikgadējā Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Eiropas Komisijas Peldūdeņu kvalitātes pārskatā, kurā raksturota ūdens kvalitāte pagājušā gadā vairāk nekā 22 000 jūras, upju un ezeru peldvietu visā Eiropā.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Esmu priecīgs, ka Eiropas peldūdeņu kvalitāte joprojām ir augsta un kopš pērnā gada ir pat uzlabojusies.  Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju ir norūpējušies par ūdens problēmām un vēlas saņemt plašāku informāciju. Tāpēc jāturpina darbs, lai nodrošinātu, ka mūsu ūdeņi ir izmantojami visām vajadzībām (gan peldēšanai, gan dzeršanai, gan citiem nolūkiem) un ka ūdens ekosistēma kopumā ir labā stāvoklī."

Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore, profesore Žaklīna Makgleida piebilda: „Ūdens kvalitāte pludmalēs un citās peldvietās ir viens no vides jautājumiem, kas Eiropas iedzīvotājiem rūp visvairāk. Tomēr vairākās valstīs vēl aizvien problēmas rada lauksaimniecības un notekūdeņu izraisītais piesārņojums, tāpēc jāpieliek lielākas pūles, lai sabiedrībai būtu pieejams drošs un tīrs ūdens."

Ziņojumā konstatēts, ka 77,1 % peldvietu ūdens kvalitāte ir izcila, t.i., atbilst pašiem stingrākajiem kritērijiem. Salīdzinājumā ar pērno gadu tas ir uzlabojums par 3,5 procentpunktiem. Aptuveni 93,1 % piekrastes peldūdeņu kvalitāte ir "pietiekama" jeb tāda, kas atbilst obligātajiem kritērijiem — pieaugums par 1 %. Mazāk nekā 2 % peldūdeņu tika atzīti par kritērijiem neatbilstošiem.

Kipra, Horvātija, Malta un Grieķija ziņoja par izcilu peldūdeņu kvalitāti: visās šajās valstīs vairāk nekā 90 % peldvietu ūdens kvalitāte atbilda visstingrākajiem kritērijiem (izcila kvalitāte), bet pārējie ūdeņi — obligātajiem kritērijiem. Savukārt Nīderlandē, Bulgārijā, Latvijā, Luksemburgā un Beļģijā salīdzinoši maz peldvietu atbilda stingrākajiem neobligātajiem kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz iekšzemes ūdeņiem.

Ūdens kvalitāte Eiropas iecienītākajās brīvdienu pavadīšanas vietās kopumā bija laba — vairāk nekā 90 % peldvietu atbilda obligātajiem kritērijiem. Spānijā, Itālijā un Portugālē vairāk nekā 80 % peldvietu bija izcila ūdens kvalitāte.

Kopš 1990. gada ES peldūdeņu kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies. To piekrastes peldvietu skaits, kuru ūdeņi neatbilst Peldūdeņu direktīvas noteikumiem, samazinājās no 9,2 % 1990. gadā līdz 1,5 % 2011. gadā. Obligātajiem kritērijiem neatbilstošo iekšzemes peldvietu skaits ir samazinājies no 11,9 % 1990. gadā līdz 2,4 % 2011. gadā, kas līdz šim ir viens no labākajiem rādītājiem.

Vispārīga informācija

Peldūdeņu kvalitātei Eiropā jāatbilst standartiem, kas noteikti 2006. gadā pieņemtajā Peldūdeņu direktīvā, kura jāīsteno līdz 2014. gada decembrim. ES ik gadus publicē kopsavilkumu par peldūdeņu kvalitāti, balstoties uz ziņojumiem, kuri dalībvalstīm jāiesniedz līdz iepriekšējā gada beigām. Šīgada ziņojuma pamatā ir visu 27 dalībvalstu, kā arī Horvātijas, Melnkalnes un Šveices peldūdeņu kvalitātes monitorings un attiecīgie ziņojumi, no kuriem lielākā daļa sagatavoti saskaņā ar jaunajām prasībām.

Divas trešdaļas apsekoto peldvietu atrodas jūras piekrastē, pārējās — pie upēm un ezeriem. Visvairāk piekrastes peldūdeņu ir Itālijā, Grieķijā, Francijā un Spānijā, savukārt visvairāk iekšzemes peldūdeņu ir Vācijā un Francijā.

Laboratorijās tika analizēti konkrēti baktēriju veidi, ieskaitot zarnu enterokokus un Escherichia coli baktērijas, kas var liecināt par ūdeņu piesārņojumu, galvenokārt ar notekūdeņiem vai lopkopības atkritumiem. Peldvietas klasificē pēc šādiem parametriem: atbilst obligātajām prasībām, atbilst stingrākām prasībām, neatbilst.

Eiropas iedzīvotāji var noskaidrot, kāda ir ūdens kvalitāte iecienītajā peldvietā, izmantojot Eiropas Ūdens informācijas sistēmu (WISE). Tīmekļa vietne piedāvā lietotājiem iespēju lejupielādēt datus un apskatīt interaktīvas kartes. Iedzīvotāji turklāt var ziņot par vietējās peldvietas ūdens kvalitāti, izmantojot tīmekļa vietni "Eye on Earth".

Sīkāka informācija pieejama:

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības