следващ
предишен
елементи

Press Release

болшинството ваканционни дестинации в ЕС се радват на чиста вода

Смяна на език
Press Release Публикуван 22-05-2012 Последна промяна 03-06-2016
Photo: © Dave Jones
Добри новини за тези, които плануват ваканция на плажа в Европа това лято. 92,1 % от водите за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните критерии за качество на водата, установени с Директивата за качеството на водите за къпане. Това включва езерото „Серпентината“ в Лондон, където ще се проведат няколко олимпийски надпревари, сред които маратонското плуване в открити води и плувната част на триатлона.

Резултатите са от последния годишен доклад за водите за къпане на Европейската агенция за околната среда (ЕЕА) и Европейската комисия, който описва качеството на водата в над 22 000 места за къпане на плажове, реки и езера в цяла Европа през миналата година.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Щастлив съм да отбележа, че качеството на водите за къпане в Европа като цяло остава високо и се е подобрило в сравнение с миналата година. Болшинството европейски граждани са очевидно загрижени за качеството на водите и желаят повече информация по тези въпроси. Следователно, трябва да продължим усилията си да гарантираме, че нашите води са подходящи за всякаква законосъобразна употреба — от къпане до пиене — и че водните екосистеми като цяло са в добро състояние“.

Професор Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда, заяви: „Качеството на водата на плажовете и други места за къпане е един от основните екологични въпроси, предизвикващи загрижеността на европейските граждани. В няколко държави все още има проблеми със замърсяването от селскостопански дейности и отпадъчни води, така че трябва да се положат повече усилия, за да се гарантира безопасна и чиста вода за населението“.

Докладът установи, че 77,1 % от местата за къпане показват отлично качество, т.е. отговарят на най-стриктните препоръчителни стойности, което е подобрение с 3,5 процентни пункта в сравнение с данните от миналата година. Около 93,1 % от морските крайбрежни води за къпане са определени като „задоволителни“, т.е. отговарящи на по-малко строгите задължителни стойности, което е увеличение с 1 % спрямо миналата година. По-малко от 2 % от водите за къпане не отговарят на критериите.

Кипър, Хърватия, Малта и Гърция получиха отлични оценки за водите си за къпане, като над 90 % от местата за къпане отговарят на най-строгите изисквания (отлично качество), а останалите са в съответствие със задължителните стойности. От друга страна, сравнително малка част от местата за къпане в Нидерландия, България, Латвия, Люксембург и Белгия отговарят на строгите критерии, особено по отношение на вътрешните водни басейни.

Качеството на водата в най-популярните летни дестинации като цяло е добро — над 90 % от водите за къпане отговарят на задължителните изисквания. В Испания, Италия и Португалия над 80 % от местата за къпане предлагат вода с отлично качество.

Като цяло, качеството на водите за къпане в ЕС забележимо се е подобрило от 1990 г. насам. Броят на морските крайбрежни места за къпане, които не отговарят на разпоредбите на Директивата за качеството на водите за къпане е намалял от 9,2 % през 1990 г. до 1,5 % през 2011 г. Броят на вътрешните зони за къпане, които не съответстват на задължителните изисквания, е намалял от 11,9 % през 1990 г. до 2,4 % през 2011 г., достигайки една от най-ниските стойности към днешна дата.

Контекст

Водите за къпане в Европа трябва да съответстват на стандартите, залегнали в Директивата за качеството на водите за къпане от 2006 г., която трябва да се приложи до декември 2014 г. ЕС публикува годишен обобщен доклад за качеството на водите за къпане, основан на докладите, които държавите членки трябва да предадат преди края на предходната година. В тазгодишния доклад всички 27 държави членки, както и Хърватия, Черна гора и Швейцария, наблюдаваха и докладваха качеството на водите си за къпане, като повечето страни се придържаха към новите разпоредби.

Две трети от местата за къпане са в морските крайбрежни води, а останалите — в реки и езера. Най-голям е броят на морските крайбрежни места за къпане в Италия, Гърция, Франция и Испания, докато Германия и Франция разполагат с най-голям брой вътрешни зони за къпане.

Направени са лабораторни анализи на нивата на определени видове бактерии, включително чревни ентерококи и Escherichia coli, които могат да бъдат индикатор за наличието на замърсяване главно от отпадъчни води от канализацията или животновъдството. Обектите са класифицирани като съответстващи на задължителните стойности, съответстващи на по-стриктните ориентировъчни стойности или неотговарящи на стойностите.

Европейските граждани могат да намерят информация за качеството на водите на тяхното любимо място за плуване на уебсайта на Европейската информационна система за водите (WISE). Уебсайтът позволява на потребителите да свалят данни и да проверяват интерактивни карти. Гражданите могат също така да дадат сведения за състоянието на местните води на сайта Eye on Earth.

За повече подробности:

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ