ďalej
späť
body

Press Release

Životné prostredie: Čistá voda vo väčšine dovolenkových destinácií v EÚ

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 23. 05. 2012 Posledná zmena 03. 06. 2016
Dobré správy pre všetkých, ktorí plánujú letnú dovolenku na plážach v Európe. Až 92,1 % vôd na kúpanie v Európskej únii v súčasnosti spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v smernici o kvalite vody určenej na kúpanie. K vyhovujúcim vodám patrí aj jazero Serpentine v Londýne, kde sa uskutoční viacero olympijských disciplín vrátane plaveckého maratónu v otvorenej vode a plaveckej časti triatlonu.

Kvalita vody na plážach a iných miestach na kúpanie je jednou z najzávažnejších environmentálnych otázok pre európskych občanov. Vo viacerých krajinách však pretrváva problém znečistenia z poľnohospodárstva a splaškov, preto potrebujeme vystupňovať naše úsilie o bezpečnú a čistú vodu pre verejnosť.

Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry profesorka Jacqueline McGladeová

Výsledky pochádzajú z aktuálnej ročnej správy o vodách na kúpanie Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie, v ktorej sa opisuje kvalita vody vo vyše 22 000 lokalitách na kúpanie na plážach, v riekach a jazerách v celej Európe v uplynulom roku.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „S potešením konštatujem, že kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva všeobecne vysoká a v porovnaní s minulým rokom sa dokonca zlepšila. Veľká väčšina Európanov sa zaujíma o otázky kvality vody a praje si viac informácií o nich. Preto musíme pokračovať v našej práci a zabezpečiť, aby naše vody boli vhodné na všetky oprávnené použitia – od kúpania až po pitie – a aby náš celkový vodný ekosystém vykazoval dobrý stav.“

Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry profesorka Jacqueline McGladeová vyhlásila: „Kvalita vody na plážach a iných miestach na kúpanie je jednou z najzávažnejších environmentálnych otázok pre európskych občanov. Vo viacerých krajinách však pretrváva problém znečistenia z poľnohospodárstva a splaškov, preto potrebujeme vystupňovať naše úsilie o bezpečnú a čistú vodu pre verejnosť.“

Správa uvádza, že 77,1 % lokalít na kúpanie má vynikajúcu kvalitu, a teda spĺňajú najprísnejšie orientačné hodnoty, čo je zlepšenie o 3,5 percentuálneho bodu oproti minuloročným údajom. 93,1 % pobrežných vôd na kúpanie sa zaradilo do kategórie „dostatočný“, spĺňajú teda menej prísne povinné hodnoty – nárast o 1 %. Požiadavky nespĺňa menej než 2 % vôd na kúpanie.

Lokality na kúpanie na Cypre, v Chorvátsku, na Malte a v Grécku majú vynikajúce výsledky – vyše 90 % ich vôd na kúpanie spĺňa najprísnejšie orientačné hodnoty (vynikajúca kvalita), zvyšok spĺňa povinné hodnoty. Na spodných priečkach rebríčka sa nachádza Holandsko, Bulharsko, Lotyšsko, Luxembursko a Belgicko, kde len pomerne malé percento lokalít na kúpanie spĺňa prísne orientačné hodnoty, predovšetkým pokiaľ ide o vnútrozemské vody.

Kvalita vody v najobľúbenejších letoviskách bola vo všeobecnosti dobrá – vyše 90 % lokalít s vodou nakúpanie spĺňa povinné hodnoty. Španielsko, Taliansko a Portugalsko majú vyše 80 % lokalít s vynikajúcou kvalitou vody.

Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ sa od roku 1990 značne zvýšila. Počet pobrežných oblastí na kúpanie, ktoré nespĺňajú ustanovenia smernice o vode na kúpanie, klesol z 9,2 % v roku 1990 na 1,5 % v roku 2011. Počet vnútrozemských oblastí na kúpanie, ktoré nespĺňajú povinné hodnoty klesol z 11,9 % v roku 1990 na 2,4 % v roku 2011, čo je jedno z najnižších percent, ktoré sa doteraz zaznamenali.

Kontext

Voda na kúpanie v Európe musí spĺňať normy stanovené v smernici o kvalite vody určenej na kúpanie z roku 2006, ktorá sa musí vykonať do decembra 2014. EÚ vydáva ročnú súhrnnú správu o kvalite vôd na kúpanie, pri zostavovaní ktorej vychádza zo správ, ktoré by členské štáty mali postupovať do konca predchádzajúceho roka. Na účely tohtoročnej správy kvalitu vôd na kúpanie monitorovalo a nahlásilo všetkých 27 členských štátov, ako aj Chorvátsko, Čierna Hora a Švajčiarsko, väčšina z nich na základe nových ustanovení.

Dve tretiny lokalít na kúpanie sa nachádzajú v pobrežných oblastiach, zvyšok pri riekach a jazerách. Prevažnú väčšinu pobrežných oblastí na kúpanie možno nájsť v Taliansku, Grécku, Francúzsku a Španielsku, zatiaľ čo Nemecko a Francúzsko majú najvyšší počet vnútrozemských oblastí na kúpanie.

Laboratóriá analyzovali úroveň určitých druhov baktérií vrátane črevných baktérií enterococcus a baktérií Escherichia coli, ktoré môžu byť príznakom znečistenia, prevažne zo splaškov alebo odpadov z chovu hovädzieho dobytka. Lokality sú zatriedené ako vyhovujúce povinným hodnotám, vyhovujúce najprísnejším orientačným hodnotám alebo nevyhovujúce.

Európski občania môžu získať informácie o kvalite vody svojho obľúbeného miesta prostredníctvom Systému informácií o vode pre Európu (Water Information System for Europe (WISE)). Stránka ponúka používateľom možnosť získavať údaje a overiť si situáciu pomocou interaktívnych máp. Takisto je možné nahlásiť stav vody na určitom mieste prostredníctvom stránky Eye on Earth.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke:

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu