volgende
vorige
items

Press Release

Schoon water in de meeste vakantiebestemmingen in de EU

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 22-05-2012 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Photo: © Dave Jones
Als u deze zomer een strandvakantie in Europa hebt gepland, is er goed nieuws voor u. 92,1 % van het zwemwater in de Europese Unie voldoet momenteel aan de minimumnormen inzake waterkwaliteit, die bij de zwemwaterrichtlijn zijn vastgesteld. Daaronder valt onder meer het Serpentine Lake in Londen, waar verscheidene olympische evenementen zullen plaatsvinden, zoals het openwaterzwemmen en het zwemgedeelte van de triatlon.

De resultaten komen uit het laatste jaarlijkse zwemwaterverslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) en de Europese Commissie, waarin de waterkwaliteit van vorig jaar in meer dan 22 000 badzones aan stranden, rivieren en meren in heel Europa wordt geïnventariseerd.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Ik ben blij te zien dat de kwaliteit van de Europese zwemwateren over het algemeen hoog blijft en zelfs is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Een grote meerderheid van de Europeanen is begaan met vraagstukken omtrent waterkwaliteit en wil hierover meer informatie. Wij moeten ons daarom blijven inspannen om ervoor te zorgen dat onze wateren geschikt zijn voor elk legitiem gebruik – van zwemmen tot drinken – en dat het algemene aquatische ecosysteem gezond is".

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap: "De kwaliteit van het water aan stranden en andere badplaatsen is een van de milieukwesties die de Europese burger het meest bezighouden. In verscheidene landen is er echter nog steeds een probleem met verontreiniging door landbouw en afvalwater. Er moeten dus meer inspanningen worden geleverd om veilig en schoon water voor het publiek te waarborgen".

In 77,1 % van de plaatsen – een verbetering met 3,5 procentpunten ten opzichte van de gegevens van vorig jaar – is de kwaliteit van het zwemwater uitstekend, wat wil zeggen dat het voldoet aan de strengste richtwaarden. Zo'n 93,1 % van de zwemwateren aan onze kusten is als "aanvaardbaar" beoordeeld en voldoet met andere woorden aan de minder strenge verplichte waarden – een stijging met 1 %. Minder dan 2 % van de zwemwateren voldeed niet aan de normen.

Cyprus, Kroatië, Malta en Griekenland kregen een uitstekend rapport over hun zwemwateren. In elk van deze landen voldoet meer dan 90 % aan de strengste richtwaarden (uitstekende kwaliteit) en hun overige zwemwateren halen de verplichte waarden. Daartegenover staat dat er in Nederland, Bulgarije, Letland, Luxemburg en België relatief weinig plaatsen aan de strengste richtwaarden voldeden, met name wat de binnenwateren betreft.

De waterkwaliteit in de populairste zomerbestemmingen van Europa was over het algemeen goed: meer dan 90 % van de badplaatsen voldoen aan de verplichte waarden. In Spanje, Italië en Portugal kan meer dan 80 % van de plaatsen op een uitstekende waterkwaliteit bogen.

De algehele kwaliteit van het zwemwater in de EU is sinds 1990 aanmerkelijk verbeterd. Het aantal badplaatsen aan de kust waar het zwemwater niet aan de bepalingen van de zwemwaterrichtlijn voldoet, daalde van 9,2 % in 1990 tot 1,5 % in 2011. Het aantal zwemwateren in het binnenland dat niet aan de verplichte waarden voldoet, nam af van 11,9 % in 1990 tot 2,4 % in 2011, een van de laagste percentages tot nu toe.

Achtergrond

Het zwemwater in Europa moet voldoen aan de normen van de zwemwaterrichtlijn uit 2006, die uiterlijk in december 2014 ten uitvoer moet zijn gelegd. De EU publiceert jaarlijks een syntheseverslag over de kwaliteit van het zwemwater op basis van verslagen die de lidstaten vóór het einde van het voorafgaande jaar moeten indienen. Voor het verslag van dit jaar hebben alle 27 lidstaten, alsook Kroatië, Montenegro en Zwitserland, de zwemwaterkwaliteit gemonitord en er verslag over uitgebracht, de meeste daarvan overeenkomstig de nieuwe bepalingen.

Twee derde van de zwemwateren bevond zich aan de kust en de rest in rivieren en meren. Het grootste aantal zwemwateren aan de kust is in Italië, Griekenland, Frankrijk en Spanje te vinden, terwijl Duitsland en Frankrijk het grootste aantal zwemwateren in het binnenland hebben.

Laboratoria hebben de niveaus geanalyseerd van intestinale enterokokken, Escherichia coli en andere bacteriën waarvan de aanwezigheid op verontreiniging door hoofdzakelijk afvalwater en dierlijke mest kan wijzen. De plaatsen zijn ingedeeld als conform de verplichte waarden, conform de strengere richtwaarden, of niet-conform.

Europese burgers kunnen de waterkwaliteit in hun favoriete zwemplaats nagaan door het waterinformatiesysteem voor Europa (WISE) te raadplegen. Deze site biedt gebruikers de mogelijkheid om gegevens te downloaden en interactieve kaarten te raadplegen. Mensen kunnen ook de staat van plaatselijke wateroppervlakken melden via de Eye on Earth-website.

Voor nadere bijzonderheden, zie:

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties