seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Vesi on puhdasta useimmissa Euroopan lomakohteissa

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 22.05.2012 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Photo: © Dave Jones
Olosuhteet ovat hyvät Euroopassa tänä kesänä rantalomaa suunnitteleville. Euroopan unionin uimavesistä 92,1 prosenttia on nyt uimavesidirektiivissä säädettyjen veden laatua koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia. Tähän joukkoon kuuluu myös Lontoon Serpentine-järvi, jossa järjestetään useita Lontoon olympialaisten uintikilpailuja, mukaan lukien avovesiuinti eli maratonuinti sekä triathlonin uintiosuus.

Tulokset ovat peräisin viimeisimmästä Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan komission vuosittaisesta uimavesiraportista. Raportissa annetaan selvitys uimaveden laadusta viime vuonna yli 22 000 tuhannella uimapaikalla merten, jokien ja järvien rannoilla ympäri Eurooppaa. 

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi tyytyväisenä, että Euroopan uimavesien laatu on yleisesti säilynyt korkeana ja parantunutkin viime vuodesta. ”Eurooppalaisten selvä enemmistö on kiinnostunut ja huolissaan veden laatuun liittyvistä kysymyksistä ja haluaa niistä lisätietoa. EU:n täytyy siis jatkaa työtään Euroopan vesistöjen laadun hyväksi, jotta niiden vedet ovat juoma- ja uimakelpoisia, ihmiset voivat käyttää niitä kaikkiin tarkoituksiinsa ja vesiekosysteemi yleensä pysyy hyvässä kunnossa”, Potočnik sanoi.

Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtaja Jacqueline McGlade lisäsi, että veden laatu rannikoilla ja muilla uintialueilla on yksi Euroopan kansalaisten tärkeimpiä ympäristöön liittyviä huolenaiheita. Joissakin maissa ongelmana on kuitenkin yhä maataloudesta ja jätevesistä aiheutuva vesien pilaantuminen. McGladen mukaan on edelleen panostettava siihen, että kansalaisten ulottuvilla varmasti on turvallista ja puhdasta vettä.

Raportissa todetaan, että 77,1 % uimapaikoista vastaa erinomaisen veden laadun vaatimuksia eli tiukimpia ohjearvoja. Tämä luku on parantunut 3,5 prosenttia viime vuoden tietoihin verrattuna. Noin 93,1 % rannikoilla sijaitsevista uimavesistä luokiteltiin laadultaan ”riittäviksi” eli ne noudattavat väljempiä pakollisia arvoja. Luku on prosentin verran viimevuotista korkeampi. Ainoastaan alle kaksi prosenttia uimavesistä oli direktiivin vaatimusten vastaisia.

Kyproksen, Kroatian, Maltan ja Kreikan uimavesiä koskevista raporteista ilmenee, että näiden vesien laatu on erinomainen. Kaikissa neljässä maassa yli 90 % uimapaikoista täyttää tiukimmat ohjearvot (erinomainen veden laatu), ja jäljelle jäävä osa täyttää pakolliset arvot. Vertailun häntäpäässä ovat Alankomaat, Bulgaria, Latvia, Luxemburg ja Belgia, joiden uintialueista suhteellisen pieni osa oli tiukimpien ohjearvojen mukaisia, eritoten sisämaassa.

Veden laatu oli yleisesti hyvä Euroopan suosituimmissa kesälomakohteissa, joissa yli 90 prosenttia uimavesistä täyttää pakolliset arvot. Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa yli 80 prosenttia uimarannoista oli erinomaisen veden laadun vaatimusten mukaisia.

Uimavesien laatu on kaiken kaikkiaan parantunut EU:ssa selvästi vuodesta 1990. Rannikoiden uimavesistä 1,5 prosenttia ei vuonna 2011 täyttänyt uimavesidirektiivin säännöksiä, kun vuonna 1990 vastaava luku oli 9,2 prosenttia. Pakollisiin arvoihin yltämättömien sisämaan uimarantojen määrä laski vuonna 1990 tilastoidusta 11,9 prosentista ennätyksellisen alhaiseen 2,4 prosenttiin vuonna 2011.

Tausta

Euroopassa sijaitsevien uimavesialueiden on täytettävä vuonna 2006 annetussa uimavesidirektiivissä säädetyt arvot. Direktiivi on pantava täytäntöön joulukuuhun 2014 mennessä. EU julkaisee vuosittain yhteenvetoraportin uimaveden laadusta. Yhteenveto perustuu raportteihin, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava EU:lle ennen edellisen vuoden loppua. Tämän vuoden raportti sisältää kaikkien 27 jäsenvaltion sekä Kroatian, Montenegron ja Sveitsin toimittamia seurantatietoja uimaveden laadusta. Suurin osa valtioista toimitti tiedot uusien säännösten mukaisesti. 

Kaksi kolmasosaa uintialueista oli rannikoilla ja loput jokien ja järvien rannoilla. Merenrannalla sijaitsevia uimapaikkoja on eniten Italiassa, Kreikassa, Ranskassa ja Espanjassa. Saksassa ja Ranskassa on puolestaan eniten sisämaan uimarantoja.

Laboratoriotutkimuksissa analysoitiin tietyntyyppisten bakteerien pitoisuuksia vedessä, mukaan lukien enterokokki- ja Escherichia coli ‑bakteerit, jotka saattavat viitata lähinnä jätevedestä tai karjatalousjätteestä johtuvaan pilaantumiseen. Uimavesien on luokiteltu olevan joko pakollisten arvojen mukaisia, tiukennettujen ohjeellisten arvojen mukaisia tai vaatimusten vastaisia.

Eurooppalaiset voivat selvittää uimarantansa veden laadun Euroopan vesititetojärjestelmästä (WISE). Sivustolla on tietoja, joita käyttäjät voivat ladata tietokoneelleen, sekä interaktiivisia karttoja. Paikalliset asukkaat voivat lisäksi raportoida oman uimarantansa tilasta Eye on Earth -sivustolla.

Lisätietoja:

 

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet